• Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů 

   Šístková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   Práce je zaměřena na historii Bratrské jednoty baptistů v Praze s důrazem na období normalizace, přelomový rok 1989 a změny, které tento rok přinesl. Klíčovými body výzkumu jsou vztahy Bratrské jednoty baptistů a státu a ...
  • Časopis Květen 

   Mečíř, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Květen byl měsíčník pro literaturu a umění (a od třetího ročníku také "život"), který vycházel pod hlavičkou Svazu Československých spisovatelů od září 1956 do června 1959. Byl založen jako časopis pro "začínající spisovatele", ...
  • Emigrace z Československa do Rakouska v osmdesátých letech 20. století 

   Oktábec, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   Za téma své diplomové práce jsem si vybral emigraci do Rakouska z komunistického Československa během osmdesátých let dvacátého století. Cílem této práce je interpretovat emigraci a exil v tomto období a rozkrýt životní ...
  • Fenomén baru a barmana za socialismu 

   Kreuzerová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   This dissertation deals with the profession of bartender between years 1958 and 1988 in socialist Czechoslovakia. It describes the development of mixology after the WW2 and difficulties it was facing in the socialist period ...
  • Jan Skácel - "básník zakázaný zaživa" 

   Šimečková, Bianka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Jan Skácel - "básník zakázaný zaživa" Práce je pohledem na spisovatele Jana Skácela z historické perspektivy: vidí jej jako významnou osobnost, jejíž životní příběh výrazně odrážel, dalo by se říct, že až ilustroval, dobu ...
  • Komparace konsolidace demokracie na území bývalého východního bloku 

   Bárta, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Cílem této práce je číselně zhodnotit konsolidaci demokracie ve východoevropských zemích bývalého východního bloku. Porovnat tyto země mezi sebou a učinit rozhodnutí, které z těchto zemí lze považovat za konsolidované ...
  • Náboženský život v jižních Čechách v období 1948-1989 

   Shonová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Diplomová práce Náboženský život na jihu Čech v období let 1948-1989 se věnuje problematice omezování katolického církevního života ze strany státu. Vzhledem k tomu, že po Únoru 1948 přistoupila komunistická vláda k vydávání ...
  • Potomci 50. let. Rodinná paměť v rodinách politických vězňů 

   Olšák, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá rodinnou pamětí v rodinách československých politických vězňů 50. let. Pokládá si přitom dvě základní výzkumné otázky: Zachoval se v konkrétních rodinách příběh jejich předka, který byl v ...
  • První skateboardingová generace v Československu 

   Fabešová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Cílem této diplomové práce je zachytit pohled první generace skateboardistů na vznik a vývoj skateboardingu v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Výzkum bude stát na 2 důležitých pilířích, tj. vysvětlení dobového ...
  • Téma populární hudby v regionálním tisku současného Karlovarského kraje v období let 1957-1967 

   Šmíd, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Diplomová práce Téma populární hudby v regionálním tisku současného karlovarského kraje v období let 1957 - 1967 se pokouší podchytit vývoj oficiálních názorů prezentovaných v oblastním tisku v období let 1957 - 1967 na ...
  • Vystupování neprofesionálních rockových kapel v Praze v letech 1973-1984 

   Razím, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   Práce se zabývá vystupováním neoficiálních rockových skupin v Praze po zavedení rekvalifikací, které prakticky zlikvidovaly profesionální rockovou scénu v ČSSR. To mělo obzvlášť silný dopad na hlavní město, kde se o několik ...
  • Výstavba tranzitního plynovodu v Československu očima pamětníků 

   Bucharová, Linda (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá historií a vývojem plynárenství v Československu, konkrétně výstavbou tranzitního plynovodu a vývojem tranzitní plynárenské soustavy. Součástí této práce je také historie svítiplynu a důvody ...
  • Vývoj subkultury skinheads ve světě a v Československu 

   Nováková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
  • Vývoj subkultury skinheads ve světě a v Československu 

   Nováková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
  • "Západní" cizinci v normalizačním Československu 

   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 8. 2. 2013
   This thesis based on an archive research as well as interviews with eleven interviewees describes aspects of every day routine in the lives of western foreigners in Czechoslovakia during the nineteen-seventies and eighties. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV