Now showing items 1-12 of 12

  • Gramatické schopnosti dětí na začátku školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Melecová, Pamela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   The diploma thesis deals with speech and language therapeutic issues. It follows children's speech and language development mainly from morphological - syntactic level. It focuses on grammar skills of children at the ...
  • Inkluze žáka s vývojovou dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Prudká, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
  • Komunikace mezi osobami s afázií a zdravotnickými pracovníky 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Diploma thesis deals with communication between persons with aphasia and healthcare professionals. The thesis consists of four chapters, three of which are theoretical. Research is included in the fourth chapter. Aphasia ...
  • Logopedická intervence u dospělých osob s kognitivně-komunikačními deficity 

   Defence status: DEFENDED
   Stöcklová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
   The diploma thesis deals with the implementation of speech therapy intervention in adults with cognitive-communication deficits. The work consists of theoretical and empirical parts, which together form five chapters. The ...
  • Logopedická prevence v běžné mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kyselová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
  • Mediální chování a řečové dovednosti dětí předškolního věku pohledem rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
  • Motorické schopnosti dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
   The topic of the diploma thesis is motor skills of children with communication disabilities in preschool age. The thesis includes theoretical and practical part. Theoretical part deals mainly with psychomotor development ...
  • Možnosti rozvoje čtení s porozuměním u dětí s vývojovou dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Vopavová, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   The topic of the thesis is the development of the reading comprehension in children with specific language impairment and its possibilities. For the purposes of this thesis, worksheets were created through which the ...
  • Skupinová logopedická prevence v mateřské škole pro vady řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Lýdie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá skupinovou logopedickou prevencí v mateřské škole pro vady řeči. Cílem bakalářské práce bylo zjistit a popsat průběh logopedické prevence. Bakalářskou práci tvoří dvě části, teoretická část a ...
  • Terénní logopedická péče u osob s dysfagií 

   Defence status: DEFENDED
   Poláchová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   The diploma thesis deals with the topic of field language and speech therapy for people with dysphagia. The work is divided into four chapters, while the first three define the theoretical framework of the work, the fourth ...
  • Tvorba a využití pracovních listů u dětí s vývojovou dysfázií mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   The diploma thesis deals with the topic of speech therapy intervention and its specifics in children of younger school age with developmental dysphasia, taking into account the practical use of worksheets. The theoretical ...
  • Výuka tělesné výchovy u žáků s vývojovou dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Cíglerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   The thesis focuses on the issue of teaching the subject of physical education to pupils with developmental dysphasia in Czech elementary schools. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical part. The ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV