Now showing items 1-20 of 29

  • Barokní architekt Václav Špaček (1689-1751) 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   The first half of the eighteenth century found the Czech architecture at one of its heights. It is therefore surprising that there are many buildings of unquestionable qualities which authorship was never definitely ...
  • Dílo Františka Preisse v kontextu soudobé sochařské tvorby 

   Defence status: RECOGNIZED
   Mazačová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   The submitted thesis aims to contribute to the study of the 17th and 18th century Bohemian sculpture. It is devoted to Franz Preiss, a remarkable artist of the early High Baroque period of Prague sculpture. The most extensive ...
  • Dílo Františka Preisse v kontextu soudobé sochařské tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Mazačová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Předložená diplomová práce představuje autorčin pokus o přispění k bádání o české plastice 17. a 18. století. Je věnována Františku Preissovi, nesmírně pozoruhodné umělecké osobnosti, stojící na počátku vrcholně barokní ...
  • Gallasové - barokní kavalíři a mecenáši (1630 - 1757) 

   Defence status: DEFENDED
   Krummholz, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Gallas nobility, originally from Trident region, came in Bohemia due to the property gains of the imperial general Mathias Gallas (1588 - 1647), who acquired the incolat in Bohemia in 1647. The three following generations ...
  • Jan Adam Dietz, Adam Ferdinand Tietz, Jan Václav Grauer a sochařská dílna v Jezeří u Jirkova 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 4. 2008
   Sochařská dílna v Jezeří u Jirkova reprezentuje řezbářskou a kamenosochařskou produkci severozápadních Čech první poloviny 18. století. Stopy její činnosti můžeme sledovat na území vymezeném zhruba dnešními okresy Teplice, ...
  • Jan Antonín Quitainer (1709-1765) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Petříková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 2. 2009
   John Anthony Quitainer (1709-1765), a significant representative of the Prague sculptors who were producing their work after the year 1730, exerted a profound effect on the style development of the late Baroque plastics ...
  • Jan Antonín Quitainer (1709-1765) 

   Defence status: DEFENDED
   Petříková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Jan Antonín Quitainer patří mezi velice důležité pozdně barokní sochařské osobnosti, jejichž tvorba zdobí četné kostelní interiéry v Praze a dotváří tak specifický kolorit pražského pozdně barokního období. Přestože jsem ...
  • Jan Václav Kosch: severočeský stavitel pozdního baroka 

   Defence status: DEFENDED
   Mandažiev, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Předložená diplomová práce si netroufá být více než pouhou skicou k tématu činnosti Jana Václava Kosche. Hlavním kritériem výběru informací se stala snaha přiblížit se k podobě staveb v době jejich vzniku. Protože byl Jan ...
  • Japonské umění laku a jeho evropské napodobeniny v českých sbírkách 

   Defence status: DEFENDED
   Suchomel, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   S ukázkami asijských laků se můžeme setkat v řadě evropských muzeí a galerií, v nejedné hradní či zámecké umělecké kolekci. Objevíme zde práce z Číny, Koreje, Japonska, ale také Thajska, Kambodže, Laosu či Barmy, nebo ...
  • Johann Hiebel, malíř fresek 

   Defence status: DEFENDED
   Fronek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   Malíř Johann Hiebel (1679/1681 - 1755), původem ze Švábska byl jedním z řady umělců cizího původu, kteří se trvale usadili v Čechách a významně zasáhli do vývoje českého barokního umění. Když koncem roku 1707 dorazil do ...
  • Johann Hiebel, malíř fresek 

   Defence status: RECOGNIZED
   Fronek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 7. 2007
   The painter Johann Hiebel (1679/1681 - 1755), who came from Schwaben (South Germany), was one of the many foreign artists who became residents in Bohemia and significantly influenced the Bohemian baroque art. He arrived ...
  • Josef Kramolín (1730-1802) 

   Defence status: DEFENDED
   Doleželová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Dílo Josefa Kramolína je kolísavé kvality. Sdílím názor uváděný dosavadní literaturou, že dílo Josefa Kramolína je eklektizující, podle povahy objednané práce malíř také přizpůsobuje způsob jeho podání. Řadí se spíše do ...
  • Kulturně-historický vývoj jezuitské koleje a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové (1636-1773) 

   Defence status: DEFENDED
   Zářecká, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
   K zasadnimu preruseni plynuleho vyvoje stavebni a umelecke cinnosti doslo, od doby pfichodu jezuitu az do zruseni radu v roce 1773, pouze j edinkrat diky velkemu pozaru mesta zalozeneho pruskymi vojaky v roce 1762. Z ...
  • Martin Antonín Lublinský (1636-1690) jako inventor grafických listů. Pohled do barokní grafiky druhé poloviny 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Práce je věnována jednomu z nejvýznamnějším inventorů grafiky druhé poloviny 17. století ve střední Evropě, malíři a kreslíři Martinu Antonínu Lublinskému (1636-1690). Po dlouhá léta pozapomenutý Slezan, usazený od roku ...
  • Martin Antonín Lublinský (1636-1690) jako inventor grafických listů: pohled do barokní grafiky druhé poloviny 17. století 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zelenková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   This work deals with one of the most important central European print designers of the latter half of the 17th century, the painter and draftsman Martin Anton Lublinský (1636- 1690). A native Silesian, who settled in ...
  • Mezi barokem a klasicismem. Tendence a vlivy v české architektuře 1751-1790 

   Defence status: DEFENDED
   Biegel, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Architektura druhé poloviny 18. století má v kontextu českého dějepisu umění poněkud zvláštní roli. Jako svědkyně doby přerodu byla střídavě vnímána buď jako vyznění silné domácí barokní tradice, nebo jako nesmělý nový ...
  • Mezi barokem a klasicismem. Tendence a vlivy v české architektuře 1751-1790 

   Defence status: RECOGNIZED
   Biegel, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 7. 2008
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Panovník na sakrálním obraze doby protireformace a baroka. Ikonologická studie k pobělohorskému malířství v Praze 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vácha, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 2. 2007
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Panovník na sakrálním obraze doby protireformace a baroka. Ikonologická studie k pobělohorskému malířství v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Vácha, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
   Na počátku této práce stálo okouzlení tématem barokní Habsburkové a jejich reprezentace ve výtvarném umění, se kterým jsem se seznámil při svém prvním pobytu ve Vídni v roce 2002 v rámci studijního programu Sokrates-Erasmus. ...
  • Podíl Jana Antonína Quitainera na plastické výzdobě Strahovského kláštera. Sonda do vztahů mezi pozdně barokním sochařem a jeho mecenášem 

   Defence status: DEFENDED
   Hořák, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Umělecké působení Jana Antonína Quitainera (1709-1765) v Královské kanonii premonstrátů v Praze na Strahově překlenuje období dvou desetiletí. Ponecháme-li stranou nikoli nepravděpodobnou možnost, že již v roce 1726 se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV