• Aktin ve spermii savců a jeho redistribuce v průběhu kapacitace. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Analýza průběhu spermatogeneze u myší C57BL/6 po infikaci prvokem Toxoplasma gondii. 

   Defence status: DEFENDED
   Šidlová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Toxoplasma gondii je celosvětově rozšířený intracelulární parazit, který způsobuje onemocnění zvané toxoplazmóza u 10-80% světové populace v závislosti na geografické poloze. Infekce tímto parazitem vyvolává změny v chování ...
  • Biological imaging by super-resolution microscopy 

   Defence status: DEFENDED
   Adamová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   zuzana_adamova_abstrakt_cesky.txt[11.05.2017 20:28:46] Fluorescenční mikroskopie je jedna z nejvíce používaných zobrazovacích metod v biologickém výzkumu. I přes její mnohé přednosti ji však kvůli difrakčnímu limitu rozlišení ...
  • Charakteristika, příčiny a léčba neplodnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Stryková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 1. 2. 2019
  • Chemical communication of gametes 

   Defence status: DEFENDED
   Otčenášková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Mnoho rozmanitých chemoatraktantů se podílí na směrování spermie k vajíčku, a to bez rozdílu, zda se jedná o živočichy s vnějším nebo vnitřním oplozením. Spermie jsou po uvolnění vystaveny různým faktorům, které jim poskytují ...
  • Chemical communication of gametes 

   Defence status: DEFENDED
   Otčenášková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Fertilization is a multiple step process leading to fusion of female and male gametes resulting in a formation of a zygote. Besides direct gamete interaction via binding receptors localized on both oocyte and sperm surface, ...
  • Cytoskeleton-membrane protein interaction network in sperm 

   Defence status: DEFENDED
   Adamová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Spermie podstupuje několik návazných maturačních procesů, aby mohlo dojít k oplození. Posledním z nich je akrozomální reakce, exocytóza akrozomu, váčku naplněného lytickými enzymy. Akrozomální reakce je zásadní nejen pro ...
  • Dynamika akrozomální reakce při vnitrodruhové kompetici spermií hlodavců. 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Dynamika akrozomální reakce při vnitrodruhové kompetici spermií hlodavců Integrita akrozómu spermií je u promiskuitního druhu myšic narušena a více než polovina spermií prochází spontánní akrozomální reakcí (AR) ještě před ...
  • Lokalizace aktinu v hlavičce spermie vybraných savců a jeho redistribuce v průběhu kapacitace in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Vašinová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
  • Male infertility in context of testicular cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Cimlerová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   This bachelor thesis focuses on male infertility in a connection to testicular cancer. Testicular cancer is the most common malignancy among young men in a reproductive age and the worldwide incidence of testicular cancer ...
  • The Molecular mechanisms of sperm-egg fusion in mouse 

   Defence status: DEFENDED
   Klinovská, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Molekulární mechanismus fúze gamet zůstává i přes svoji klíčovou roli v oplození z velké části neobjasněn. Bylo popsáno několik molekul, mezi nimi spermatický protein IZUMO1 a tetraspanin CD9 na vajíčku, které jsou nutné ...
  • Molekulární mechanismy účastnící se interakce spermie a vajíčka 

   Defence status: DEFENDED
   Hortová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
  • Molekulární mechanizmy a morfologické změny související s fertilizační schopností spermie myši. 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Nataša (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   The process of sperm capacitation and acrosome reaction (AR) are highly dynamic processes essential for the fertilization, including cytoskeleton proteins in the sperm head. The study of the distribution of actin, spectrin ...
  • Molekulární mechanizmy chování spermie před oplozením u vybraných zástupců čeledi Muridae 

   Defence status: DEFENDED
   Jursová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
  • Monitorování vybraných steroidních hormonů metodou HPLC-MS/MS a studium jejich vlivu na myší spermie in vitro. 

   Defence status: DEFENDED
   Bosáková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Tato diplomová práce byla zaměřena na vývoj nové metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s tandemovou hmotnostní detekcí (HPLC-MS/MS) pro kvantifikaci vybraných steroidních hormonů, a to 17α-ethynylestradiolu ...
  • Principy ovariální stimulace a odběru oocytů u myši a člověka. 

   Defence status: DEFENDED
   Klinovská, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Práce se zabývá metodami kontrolované ovariální stimulace a odběru oocytů, a jejich fyziologickým zdůvodněním. Kvůli zásadnímu postavení myši jako modelového organismu pro mnoho v současné době klíčových výzkumů, a tedy ...
  • Remodelling of actin cytoskeleton in mammalian sperm during capacitation in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Borecká, Marianna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
  • Reproductive and epigenetic parameters in sperm connected to the disruptive development and early embryo loss. 

   Defence status: DEFENDED
   Flintová, Jennifer (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   DNA methylation, histone modifications and regulation by non-coding RNAs are considered to play vital role in embryonal development and gametogenesis. Epigenetic mechanisms are not only inwardly programmed, but are massively ...
  • Role paternálního H4K12ac při utváření pronukleí a v časné embryogenezi u myší. 

   Defence status: DEFENDED
   Dudková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   V procesu spermatogeneze jsou histony spermie nahrazeny bazickými proteiny protaminy, které usnadňují transport DNA do vajíčka v průběhu oplození. Pouze 1% histonů, jejichž N- terminální konce mohou být post-translačně ...
  • Role tetraspaninových sítí při interakci a fúzi spermie a vajíčka 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Fúze spermie a vajíčka je klíčovým momentem oplození, o který se naprosto zásadním způsobem zasazují proteiny superrodiny tetraspaninů, jejichž interakce umožňují vzájemnou interakci gamet a jejich následnou fúzi. Tetraspaniny ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV