• Acetylace mikrotubulů a jeji role ve virové infekci 

   Defence status: DEFENDED
   Mariničová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Recentní poznatky o posttranslačních modifikacích nás nutí uvažovat o mikrotubulech jako o důležitém aspektu regulace buněčných funkcí a signalizace. Nejinak je tomu u té nejprozkoumanější, acetylace α- tubulinu na lysinu ...
  • Helikáza DHX9 a její role ve virových infekcích 

   Defence status: DEFENDED
   Kertisová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 7. 2020
   Helicases are proteins that provide strands-unwinding of polystranded conformations of nucleic acids. DHX9 is a representative of helicases with a DExD/H-box motif. It accepts molecules of RNA, DNA and hybrid strucutures ...
  • Interakce hlavního kapsidového proteinu polyomavirů s jadernými laminy 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Sandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 6. 2021
   In this study, we focused on interactions of structural proteins of mouse polyomavirus (MPyV) and BK virus (BKV) with the nuclear lamina. Our goal was to examine whether and how can the virus, hence viral structural proteins, ...
  • Mechanismy vyloučení superinfekce u živočišných virů 

   Defence status: DEFENDED
   Vlachová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Viral interference can be found in both homologous and heterologous viruses and may have significant impact on the infection. One of such impacts is superinfection exclusion, which is a defence mechanism used by a wide ...
  • Minoritní strukturní proteiny polyomavirů: Vlastnosti a interakce s buněčnými strukturami 

   Defence status: DEFENDED
   Vinšová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   I když jsou polyomaviry intenzivně zkoumány více než 60 let, stále není dostatečně objasněna role minoritních strukturních proteinů VP2 a VP3 v některých důležitých krocích životního cyklu viru, a to zejména jejich úloha ...
  • Role "tunneling nanotubes" v životních cyklech virů 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 5. 2022
   Tunneling nanotubes are a specific type of an intercellular junctions. These structures are thin long protrusions of cellular membrane containing mainly F-actin and form connections between the cells. These structures ...
  • Role acetylace proteinů v životním cyklu Polyomavirů 

   Defence status: DEFENDED
   Dostalík, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Capsid of mouse polyomavirus (MPyV) is composed from three structural proteins: major structural protein VP1 and minor structural proteins VP2 and VP3. Posttranslational modifications may affect functions of proteins. This ...
  • Role buněčných chaperonů Hsp70 a Hsp90 v životním cyklu virů s DNA genomy 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Sandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Molecular chaperones are proteins which enable other proteins to assemble into native conformation and are essential for viability of the cells. Chaperones of the Hsp70 family bind to newly synthetized and denaturated ...
  • Role histon deacetylázy 6 v replikačním cyklu myšího polyomaviru 

   Defence status: DEFENDED
   Vlachová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 6. 2021
   The replication cycle of polyomaviruses is, consistently with other viruses, fully dependent on host cells. Not only the cellular replicational and translational mechanisms are important for viruses, but also the virus ...
  • Studium interakcí hlavního strukturního proteinu polyomavirů se strukturami hostitelských buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Mrkáček, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   The main structural protein VP1 is the product of late polyomaviral genes and it is the largest and the most abundant protein of the whole polyomaviral capsid. Because of the low coding capacity of the polyomaviral genomes, ...
  • Vliv posttranslačních modifikací minoritních proteinů a acetylace mikrotubulů na průběh infekce myším polyomavirem 

   Defence status: DEFENDED
   Mariničová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 6. 2017
   Virion myšího polyomaviru (MPyV) je složen z hlavního kapsidového proteinu VP1 a minoritních kapsidových proteinů VP2 a VP3. Minoritní proteiny nejsou nutné pro sestavení kapsidy, jsou ale klíčové pro infektivita virových ...
  • Vliv rostlinných alkaloidů na virovou infekci 

   Defence status: DEFENDED
   Šnejdarová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Plant products have been used to treat various diseases since ancient times thanks to the many active substances they contain. One such group of substances are alkaloids. Alkaloids are biologically active substances which, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV