Now showing items 1-14 of 14

  • Bipední lokomoce primátů: ekologické, ontogenetické a morfologické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Letošníková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   In my bachelor's thesis I focus on bipedal locomotion and bipedal posture of various primate species in a morphological, ontogenetic and ecological context. Nowadays, a habitual bipedalism is used only by human, about whom ...
  • Co potkalo naše příbuzné? Současné pohledy na vymizení neandertálců 

   Defence status: DEFENDED
   Jarešová, Pavla Alexia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   The aim of this bachelor thesis is to introduce a summary of multiple hypothesis of the disappearance of Neanderthals. First of all, we focus on the environment inhabited by Neanderthals and their dispersal. Then we present ...
  • Kineziologické aspekty bilaterální asymetrie dolní končetiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrášek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   1 Abstrakt Dolní končetiny jsou pod vlivem relativně symetrické zátěže chůze, a přesto byly nalezeny bilaterální asymetrie kostí dolních končetin na kosterních nálezech. Cílem této práce je popsat možné příčiny bilaterální ...
  • Lov v evoluci člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Hakrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Bakalářská práce pojednává o způsobech lovu člověka v současnosti i jeho předchůdců v minulosti a okrajově se dotýká i dopadů lovu na morfologii, fyziologii a chování člověka. Na začátku práce shrnuji úlohu masa ve stravě, ...
  • Odhad povrchu a objemu těla za využití multisegmentového modelu pro studium termoregulace 

   Defence status: DEFENDED
   Jarešová, Pavla Alexia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Human body surface area and volume are important factors in human thermoregulation. The aim of this diploma thesis is to create a multisegmented model of the human body that serves for estimation of surface area, volume ...
  • Pohlavní dimorfismus v zátěži tibie při lokomoci člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Lokomoce je jednou z nejdůležitějších vlastností člověka a byla vždy spojována s přežitím, sháněním potravy a subsistencí. U mužů a žen došlo v průběhu evoluce k rozvoji určité formy genderové specializace, která měla za ...
  • Pohyb pánve při lokomoci člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Hakrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Previous studies focused on pelvic rotation in relation to step length suggest that (notwithstanding a few other factors) step length is influenced by pelvic rotation. This mechanism is closely linked to australopithecines ...
  • Specifika lokomoce ženy z ekologické a evoluční perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Práce si klade za cíl především seznámit se se specifiky ženské lokomoce, přiblížit si morfologické znaky pohlavního dimorfismu a určit, jaký vliv můžou mít na lidskou lokomoci. Nejdříve se v práci zabýváme pohlavním ...
  • Svalová síla při chůzi: vliv morfologie kostry 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 7. 2020
   The muscle force determines the energy costs of locomotion and the loading of the musculoskeletal system. As the body size increases, the muscle force increases too. The observed less joint flexion in larger individuals ...
  • Transport potravy, nástrojov a potomkov v evolúcii človeka 

   Defence status: DEFENDED
   Kováčová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Transport of food, tools and offspring is an important part of the life of many animal communities. The transport could cause a bipedalism and upright posture in a modern man. This bachelor thesis focuses on the description ...
  • Vliv fyzické aktivity na psychiku a kognitivní funkce člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Štětka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   In modern society, absence of physical activity is often related not only to physical problems (e.g. the development of cardiovascular disease, diabetes, cancer, etc.) but also to mental problems (e.g. depression, anxiety ...
  • Vliv obuvi na způsob běhu a zranění 

   Defence status: DEFENDED
   Kolovecká, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Běh se stal v posledních letech velmi oblíbeným sportem. I proto se v dnešní době často diskutuje, zda je lepší běhat v obuvi, či naboso. Cílem této bakalářské práce je shrnutí vědeckých poznatků o vlivu obuvi na způsob ...
  • Vliv velikosti těla a postury na biomechaniku chůze 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Během lidské chůze vyvažujeme vnitřní svalové síly a vnější síly okolí, zatímco se snažíme minimalizovat fyziologický energetický výdej a mechanické zatížení těla. Biomechaniku chůze můžou ovlivňovat různé faktory, mezi ...
  • Význam vytrvalostního běhu v evoluci člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Hola, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Evoluce člověka a vývoj našeho vzhledu v čase je předmětem zkoumání dlouhá léta. Tato práce shrnuje dosavadní studie, názory a poznatky o možnosti, že vytrvalostní běh mohl být důležitým faktorem v evoluci člověka. Rozebírá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV