• Americká grand strategy na počátku studené války, 1945-1953 

   Defence status: DEFENDED
   Křiklán, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   (česky): Studená válka je zásadní mezník světových dějin a obecných dějin lidstva. Vytvořil světový řád, který potvrdil západní hegemonii nad světem na několik desetiletí od pádu Sovětského svazu. Nicméně studená válka se ...
  • Analýza činnosti Allgemeine-SS v Dolních Rakousích v letech 1932 - 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Zumr, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The dissertation deals with the research of a role played by the SS, respectively Allgemeine-SS, in Lower Austria and Reichsgau Lower Danube since its creation in the early 1930s to the end of the Second World War. The ...
  • Arktický konvoj PQ 16, jeho organizace a vojenskohistorické souvislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Almer, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tématem této práce je spojenecký arktický konvoj PQ 16 a jeho souvislosti v rámci dějin vojenských, politických ale i dějin válečné každodennosti. K této operaci a s ní spojené námořní bitvě došlo na konci května 1942. ...
  • Bezpečnostní otázka a její vliv na vnitropolitickou situaci Spolkové republiky Německo v letech 1955-1958 

   Defence status: DEFENDED
   Kaucká, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   After the ratification of the Paris Treaties on May 5, 1955 the Germany Treaty took full effect. It ended Germany's status as an occupied territory and gives it the rights of a sovereign state, with certain restrictions ...
  • Bezpečnostní politika v Evropě v letech 1924-1925 z československého pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Jágr, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a analýzou bezpečnostní politiky v Evropě v letech 1924 - 1925 a následně její reflexí v Československu. Autor se bude především zaměřovat na dobové přijetí výsledků konference v ...
  • Britsko-americké vztahy v letech 1923-1929 

   Defence status: DEFENDED
   Kyselka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato bakalářská práce popisuje vývoj politiky Velké Británie a Spojených států amerických vůči problematice Německa v období administrativy prezidenta Calvina Coolidge. Soustředí se na analýzu této politiky, na její vývoj ...
  • Bývalé německé kolonie a politika appeasementu v letech 1933-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce je zaměřena na politiku koloniálního appeasementu ve 30. letech 20. století. Má za cíl přiblížit jeden z odstínů politiky usmiřování a jeho pozici v britských a německých zahraničně politických koncepcích. Zabývá ...
  • Cyperská kríza v roku 1974 a úloha OSN 

   Defence status: DEFENDED
   Lauer, Maroš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Predkladaná práca skúma vplyv OSN na vývoj cyperskej otázky do jej vyvrcholenia v roku 1974. Tento vplyv je v práci analyzovaný v dvoch rovinách: 1. prejednávania cyperského problému v rámci jednaní Bezpečnostnej Rady a ...
  • Česká šlechta a Runcimanova mise, 1938 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The bachelor thesis analyses the relationships between the Runciman Mission and the representatives of the Czech aristocracy during the Sudeten crisis. It charts the stay of British emissary within Czechoslovakia from ...
  • Česká šlechta a stavovský stát v Rakousku, 1934-38 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkal, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   The aim of this thesis is to clarify the relationship of Czech nobility towards Austria, but also towards Czechoslovakia in the 1930s. That is because it's not possible to clarify the nobility's relationship with Austria ...
  • Československá kolonie ve Francii v letech 1918-1940. Postoj mateřské země k expatriotům. 

   Defence status: DEFENDED
   Preradová, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Diplomová práce se věnuje analýze pozornosti a péče, kterou věnovalo Československo svým krajanům ve Francii v období mezi dvěma světovými válkami. V prvních čtyřech kapitolách je řešeno spíše pozadí pozdějšího zkoumání. ...
  • Československá první pozemková reforma na lichtenštejnských statcích 

   Defence status: DEFENDED
   Back, Květoslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
  • Československo - americké diplomatické vztahy v době Pražského jara v kontextu politiky détente 

   Defence status: DEFENDED
   Kramešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   V předkládané diplomové práci zpracovávám téma československo - amerických diplomatických vztahů v době tzv. Pražského jara, resp. v letech 1967 - 1969 v kontextu politiky détente. V chronologickém pořadí hodnotím vývoj ...
  • Československo a Panevropská unie, 1923-1929 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Topic of this work is Czechoslovakia and Paneuropa union in 1923-1930. The work is focused on developement of Paneuropa Union in Czechoslovakia in twenties. It concentrates on research of ideas source, process of genesis ...
  • Československo-americké vztahy ve 20. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mistrík, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Předkládaná práce si klade za cíl analyzovat československo-americké diplomatické vztahy ve dvacátých letech 20. století. Zvláštní pozornost je věnována československému úsilí o vytvoření těsného pouta se Spojenými státy. ...
  • Československo-sovětské vztahy během 2. světové války a role Zdeňka Fierlingra při jejich formování 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   This diploma thesis deals with Czechoslovak-Soviet realtions and influence of czechoslovak ambassador in USSR Zdeněk Fierlinger had on their formation. Its aim is to properly describe the course of events between 1939 and ...
  • Čínsko-sovětská roztržka, 1958-1964 

   Defence status: DEFENDED
   Panák, Břetislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   K čínsko-sovětské roztržce na přelomu padesátých a šedesátých let vedla kombinace problémů kolem nacionalismu, národního zájmu, domácí politiky, osobnostních problémů, kulturních rozdílů, hraničních sporů, sovětsko-amerického ...
  • Evropská politika Velké Británie v letech 1959-1963 

   Defence status: DEFENDED
   Privitzerová, Natália (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Velká Británie zahájením jednání o podmínkách přistoupení do Evropských společenství reagovala na snižování svého vlastního vlivu v Evropě, kde naopak země organizovány a sjednoceny v rámci Společného trhu posilovaly ...
  • Evropské obranné společenství, 1950-1954. Evropa a vrchol studené války 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Hlavnm clem této diplomové práce je analyzovat vznik a vývoj Evropského obranného společenstv (EOS) mezi lety 1950-1954 a charakterizovat jeho roli v bezpečnostn politice západoevropských mocnost a Spojených států v době ...
  • F. D. Rooseveltův New Deal v letech 1933-36. Pohled z Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Valchář, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   The author will focus on analysis the program of the "restoration" of the United States of America in the thirties of twenty century, so called New Deal. Primarily focuses on the analysis of his first part in 1933-1936, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV