Now showing items 1-20 of 61

  • Agrese a vývoj dětských skupin 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato práce pojednává o agresivním chování v souvislosti s dětskými skupinami. První část práce je literárně přehledová, zahrnující různé poznatky týkající se teorií, druhů a příčin agrese. Dále se pak zaměřuje na vývoj a ...
  • Duševní odolnost u dětí z rodin alkoholiků s důrazem na vztahovou resilienci 

   Defence status: DEFENDED
   Švecová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Předmětem diplomové práce je duševní odolnost dětí z rodin alkoholiků s důrazem na vztahovou resilienci. Teoretická část se zabývá systémovým pohledem na rodinu, problematikou rodin, kde figuruje alkoholismus a obtížemi ...
  • Faktory ovlivňující adaptaci studentů při zahraničních pobytech 

   Defence status: DEFENDED
   Frýzová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování faktorů ovlivňujících adaptaci studentů během jejich zahraničních studijních pobytů, sleduje způsoby snadnější a rychlejší adaptace. Důraz je kladen na objasnění základních ...
  • Genderové rozdíly v komunikačních a manažerských dovednostech 

   Defence status: DEFENDED
   Šmardová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V současnosti existuje celá řada výzkumů zkoumajících genderové rozdíly v mnoha aspektech. Tato práce se zabývá rozdíly mezi muži a ženami v komunikačních a manažerských dovednostech, které lze získat metodou Development ...
  • Hodnocení psychosociálního klimatu rodičkami v malé porodnici. 

   Defence status: DEFENDED
   Žipajová, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na mapování a hodnocení psychosociálního klimatu porodnice v Česko- německé horské nemocnici s.r.o. rodičkami. Je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část práce přináší poznatky o ...
  • Hodnocení psychosociálního klimatu rodičkami v malé porodnici. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Žipajová, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Diplomová práce se zaměřuje na mapování a hodnocení psychosociálního klimatu rodičkami v Česko-německé horské nemocnici s.r.o.. Práce vychází z výsledků výzkumného projektu "Psychosociální klima porodnice očima rodičky - ...
  • Interakce učitelka MŠ-dítě při řešení problémových situací 

   Defence status: DEFENDED
   Mertinová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato práce se zabývá způsoby interakce učitelek s dětmi v mateřských školách a svou pozornost zaměřuje na jejich interakci zejména při problémových situacích. K výběru právě problémových situací nás vede zájem o posilování ...
  • Kompetence lektora v zážitkové pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Hoznauerová, Viola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   CHern teto prace Je zmapovat zakladni kompetence dulezite pro lektora zazitkovYch akci. Kompetencemi se zde mysli jak potrebne dovednosti, znalosti a osobnostni charakteristiky, tak ukoly a pravomoci lektora. Cast prace ...
  • Mediální vzory psychické odolnosti předškolního dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Jeriová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Předložená práce se zabývá mediálními vzory psychické odolnosti předškolního dítěte. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o vývojovém období předškolního dítěte, o sociálním učení a napodobování a psychické odolnosti ...
  • Mediální vzory rozvoje rovného vnímání minoritních skupin u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Hanáková, Justina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na mediální vzory rozvoje rovného vnímání minoritních skupin u dětí předškolního věku. V teoretické části pojednává v širším kontextu socializačního procesu o těch aspektech, které jsou v této ...
  • Odraz osobnosti v humoru na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Mičke, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The work is dealing with humour on social networks, focusing on Facebook, and its relation to personality traits of the people who search for this humour. It classifies types of humour and examines whether there may be a ...
  • Pohled žáků prvních ročníků základních škol na školu 

   Defence status: DEFENDED
   Freimannová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   One of the important milestones in the development of a child is the transition into primary school. Unaddressed issues at the beginning of attendance can have negative impact on the later life of the individual. In the ...
  • Porovnávacia štúdia prirodzene bilingválnych detí a detí navštevujúcich dvojjazyčnú výchovnú inštitúciu 

   Defence status: DEFENDED
   Gulášová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Předmětem této práce je bilingvismus u dětí pocházejících z dvojjazyčných rodin a dětí navštěvujících bilingvální nebo cizojazyčné předškolní zařízení. Teoretická část klade důraz hlavně na specifika dětského bilingvismu ...
  • Postabortivní syndrom jako možný následek potratu 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Diplomová práce se věnuje oblasti spontánního potratu i umělého přerušení těhotenství, a jejich potenciálnímu dopadu na každodenní život žen. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o jednotlivých typech ztráty těhotenství ...
  • Postoje k porodu u českých žen 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zámečník, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Nowadays, women have a wide range of sources of information about childbirth. Women's attitudes toward childbirth are made by sharing experiences between women and in families but also they are based on informations from ...
  • Postoje k porodu u českých žen 

   Defence status: DEFENDED
   Zámečník, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Současné rodičky mají rozsáhlé zdroje informací o porodu. Postoj k porodu se utváří nejen v rodině a sdílením s vrstevnicemi, ale ve značné míře informacemi z médií a internetu. Postoje k porodu se pak promítají do volby ...
  • Proces vytváření sociálního statusu při změně školní třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 1. 2017
   Předmětem této diplomové práce je proces utváření sociálního statusu při přechodu ze základní školy na střední. V teoretické části se zaměřuji na školní třídu jako sociální skupinu a postavení žáka ve třídě, věnuji se ...
  • Psychická odolnost dětí matek užívající nealkoholové drogy 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Předmětem mé diplomové práce je psychická odolnost dětí vyrůstajících s matkou užívající nealkoholové drogy. Teoretická část se zabývá problematikou matek užívajících nealkoholové drogy a zkoumá vlivy, které působí na ...
  • Psychologická diagnostika a její úloha v rámci výběrových řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenářová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Tato práce je rozdělena na dvě části. Cílem první části je přiblížit psychodiagnostiku jako aplikovanou vědní disciplínu, popsat její vývoj a nastínit prameny, ze kterých čerpá. Dále jsem se zaměřila na její jednotlivé ...
  • Psychosociální aspekty porodní a poporodní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Takács, Lea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Název: Psychosociální aspekty porodní a poporodní péče Autor: Mgr. Lea Takács Pracoviště: Katedra psychologie Školitel: PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Konzultant: MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. Abstrakt Současný stav ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV