• Alternativní školství v Korejské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Dukátová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   This thesis describes the history, changes and today's situation in Korean alternative education. It also includes explanations of main movements in alternative education world- wide and how they applied in the Republic ...
  • Asijská finanční krize a její dopad na ekonomiku a společnost v Korejské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Červíková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   The 1997 Korean crisis arose as a result of external debt maturity mismatch. When the region was hit by the Asian monetary crisis, there was not enough confidence in the economy of Korea and Korean banks could not rollover ...
  • Čínské znaky a jazykové purifikačné hnutie v Kóreji 

   Defence status: DEFENDED
   Repková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 2. 2011
   Čínske znaky, ktoré boli používané v klasickej čínštine (hanmun) majú dlhú históriu používania v Kórei. Po vynájdení vlastnej kórejskej abecedy - hangŭlu sa začali objavovať prvé pokusy o používaní hangŭlu popri hanmune. ...
  • Didaktika konkrétních jazyků - srovnání výuky češtiny a korejštiny 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ku, Youngmo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Ve své bakalářské práci bych se chtěl věnovat didaktice konkrétních jazyků a to jazyků českého a korejského. Poukázat na vývoj jednotlivých jazyků a zvýraznit jejich rozdíly. Od obecné didaktiky, která nastíní principy ...
  • Ekonomický vývoj KLDR po pádu světové socialistické soustavy 

   Defence status: DEFENDED
   Chlada, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje obecné informace o ekonomickém systému KLDR, jeho charakteristiky, základní instituce a principy fungování. Druhá kapitola podává výklad politicko-ekonomického ...
  • Fenomén kimčchi jako spojnice tradiční a moderní korejské kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Skočdopolová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   This bachelor thesis scrutinizes the Korean phenomenon of kimchi. The aim of the thesis is to make an overview about this phenomenon and to analyse its role as a link between the traditional and modern Korean culture. The ...
  • Historie korejských menšin v zemích bývalého Sovětského svazu 

   Defence status: DEFENDED
   Oukhortsev, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   in English: Nowadays, ethnic Koreans live in large numbers in sovereign Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and other former Soviet republics. The aim of this work is an excursus into the history of Korean Diasporas in the ...
  • Instituciální výuka angličtiny v Koreji 

   Defence status: DEFENDED
   Vořechová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   This bachelor's thesis deals with the teaching of English language in Korea at the institutional level. The first part describes the arrival of the English language on the Korean peninsula from the end of the 19th century ...
  • Jídlo jako součást tradičních rituálů v Koreji 

   Defence status: DEFENDED
   Zvěřinová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Cílem této práce je stručná explorace korejských rituálů na pozadí historického vývoje příslušných nábožensko-filozofických systémů, analýza vybraných rituálů, jejich struktury, popis obětovaných potravin z hlediska požadavků ...
  • Kim Il-song - kult osobnosti a ideologie Čučche 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vichterajová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá kultem osobnosti Kim Il-snga a projevy tohoto kultu v KLDR. Některé politické a společenské zvyklosti na území Severní Koreje v době vlády Kim Il-snga vedly k tomu, že se jeho kult osobnosti ...
  • Kim Il-song - kult osobnosti a ideologie Čučche 

   Defence status: DEFENDED
   Vichterajová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
  • Korejština v internetové komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Předmětem této bakalářské práce je analýza korejského internetového komunikačního jazyka (IKJ). Tato nová jazyková varieta je produktem online komunikace a liší se od tradičního pojetí jak psaného, tak mluveného projevu. ...
  • Osobnost generála Douglase MacArthura a jeho role v Korejské válce 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420) 221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Tento záznam v digitalizované podobě z technických důvodů bohužel není ...
  • Problematika korejských multikulturních rodin a související legislativa 

   Defence status: DEFENDED
   Bilynets, Inna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Tato bakalářská práce je pokusem o zpracování problematiky tzv. multikulturních, tj. etnicky smíšených rodin v Korejské republice a související legislativy. V první části se popisuje historicky relativně nedávný jev masivního ...
  • Problematika svobodných matek v Korejské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Tato práce analyzuje postavení svobodných matek v Korejské republice od jejího vzniku dodnes. Rozborem celkového vývoje postavení ženy a vývoje rodinné formy, se zaměřením na vliv korejských tradic, vývoj mezilidských ...
  • Případová studie "Minerva": analýza internetu jako moderního masového média v Koreji 

   Defence status: DEFENDED
   Hajzlerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Fenomén internetu jako nejdynamičtějšího média všech dob s sebou přináší novou a svébytnou sféru lidské komunikace, kterou již nelze popisat dosavadními termíny a omezovat existujícími předpisy. Tato bakalářská práce ...
  • Rozbor Han Jong-unova "Pojednání o reformách korejského buddhismu" 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánek, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   V této bakalářské práci se zabýváme spisem "Pojednání o reformách korejského buddhismu (Čosčm pulgjo jusinnon) " korejského buddhistického mnicha, vlastence, filozofa, básníka Han Jong-una , který je českému čtenáři znám ...
  • Sexuální menšiny a jejich komunity v Korejské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Svatošová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 2. 2018
   Předmětem práce je snaha o představení menšinové sexuální orientace jako společensko- kulturního jevu v Korejské republice. Po krátkém historickém a obecně kulturním úvodu se zaměří na komunitní hnutí příslušníků sexuálních ...
  • Sinokorejská slovní zásoba v moderní korejštině 

   Defence status: DEFENDED
   Mazaná, Vladislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   1 NÁZEV: Sinokorejská slovní zásoba v moderní korejštině AUTOR: Vladislava Mazaná KATEDRA (ÚSTAV) Ústav Dálného východu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá morfologií sinokorejské ...
  • Srovnávací analýza korejské a české frazeologie se zaměřením na ptactvo 

   Defence status: DEFENDED
   Martinů, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Tato práce se zabývá srovnávací analýzou frazeologických jednotek korejského a českého jazyka, které obsahují pojmenování ptáků. Zaměří se nejen na formální a sémantické srovnání frazémů, ale pokusí se i o jejich zasazení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV