• Aktivity hemocytů plovatkovitých plžů a jejich změny způsobené nákazou trichobilharziemi 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Měkkýši se stejně jako další bezobratlí živočichové spoléhají pouze na vrozenou imunitní odpověď. Jejich vnitřní obranný systém umí efektivně zakročit proti většině patogenů. Výjimku tvoří např. některé motolice, pro které ...
  • BIRD SCHISTOSOMES: development of schistosomula with focus on Trichobilharzia spp 

   Defence status: DEFENDED
   Chanová, Marta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 12. 2009
   5 ABSTRACT Schistosomulum is the first stage developing in definitive host body, affecting various body parts and in the case of bird schistosomes present in host tissues for longest period. The aims of the present thesis ...
  • Cathepsins B of the bird schistosome, Trichobilharzia regenti 

   Defence status: DEFENDED
   Dolečková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 8. 2010
   1. Overview Schistosomes have achieved first position among parasitic helminths, because some of them are the etiological agents of a serious human parasitic disease, schistosomiasis, which affects over 200 million ...
  • Chemoorientace schistosomul Trichobilharzia regenti in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Parolová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   The ability to orientate themselves in the definitive host body is very important in the life cycle of trematodes. Contrary to a number of data on trematode orientation in the external environment, migratory routes within ...
  • Development of surface and body musculature of the bird schistosome Trichobilharzia regenti 

   Defence status: DEFENDED
   Bulantová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 12. 2012
   Description of Trichobilharzia regenti as a new species of nasal bird schistosome in 1998 was only the first step in our knowledge of this extraordinary parasite. Natural definitive hosts of T. regeni are anseriform birds, ...
  • Diferenciace totipotentních zárodečných buněk u larev ptačích schistosom 

   Defence status: DEFENDED
   Peštová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem larválních stadií motolice Trichobilharzia regenti v mezihostiteli, diferenciací zárodečných buněk a rozlišením mezi sporocystogenezí a cerkáriogenezí ve sporocystách za účelem určení, ...
  • Druhové spektrum plžů rodu Radix a jejich význam v přenosu motolic v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Leontovyč, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Plži rodu Radix hrají významnou roli v přenosu mnoha druhů motolic, mezi kterými jsou velmi závažní parazité zvířat i člověka. Taxonomická situace rodu Radix je nejasná z důvodu velké tvarové variability ulity v rámci ...
  • Funkční morfologie miracidií schistosom 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Motolice čeledi Schistosomatidae představují významné patogeny napadající různé druhy ptáků a savců, včetně člověka. Miracidium je první larvální stadium vyskytující se ve složitém životním cyklu těchto parazitů. Budoucnost ...
  • Helminti jako původci nádorových onemocnění obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Schreiber, Manfred (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis, and Schistosoma haematobium have been classified as the group 1 of carcinogens by the International Agency for Research on Cancer. Infections with opisthorchid flukes may lead ...
  • The immune response of naïve mice infected with the neuropathogenic schistosome Trichobilharzia regenti 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Helmintární neuroinfekce představují závažný zdravotní problém, ale mechanismy hostitelovy imunitní odpovědi často zůstávají opomíjeny, i když se mohou účastnit patogeneze. To je zčásti způsobeno nedostupností klinických ...
  • Imunitní reakce plžů čeledi Lymnaeidae proti larvám motolic 

   Defence status: DEFENDED
   Vostrý, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Imunitní systém lymnaeidních plžů a jeho interakce s trichobilharziemi 

   Defence status: DEFENDED
   Vostrý, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Interakce myších roupů a trichomonád 

   Defence status: DEFENDED
   Choutková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Roupi druhů Aspiculuris tetraptera a Syphacia obvelata patří k běžným střevním parazitům myši domácí, stejně jako trichomonády několika druhů. Nejčastěji nalézanou trichomonádou je Tritrichomonas muris, a dále ve střevě ...
  • Interakce vajíček a miracidií Trichobilharzia regenti s nosní sliznicí kachen 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Trichobilharzia regenti is a nasal avian schistosome which has during the initial phase of infection an affinity to the nervous system. Larvae migrate through the central nervous system to the nasal mucosa of waterfowl, ...
  • Kultivace savčích a ptačích schistosom in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Houžvičková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Larvy tasemnic jako modelové organismy v biomedicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Vajs, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Both species of tapeworm, Taenia crassiceps and Mesocestoides corti, are used in biomedical research. Their exceptional attributes make them suitable model organisms for various forms of neurocysticercosis. Moreover, their ...
  • Manipulace hostitele jako strategie helmintů zvyšující pravděpodobnost dalšího přenosu 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Manipulační hypotéza pojednává o schopnosti některých parazitických organismů účelně pozměňovat fenotyp hostitele pro usnadnění vlastního přenosu. Parazit tím získává selekční výhodu a ve srovnání s nemanipulujícími druhy ...
  • Mechanismus účinku antihelmintik proti motolicím 

   Defence status: DEFENDED
   Lípová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Mezihostitelská specifita miracidií motolic 

   Defence status: DEFENDED
   Náhunková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   5 Abstrakt Motolice patří do skupiny parazitických bezobratlých živočichů kmene Platyhelminthes. Mají velmi složitý životní cyklus. U většiny motolic nalezneme první larvální stadium - miracidium. Hlavním cílem miracidia ...
  • Migrace a patogenita neurotropních helmintů 

   Defence status: DEFENDED
   Pech, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Neurotropismus helmintů lze pozorovat v jejich mezihostitelích, paratenických a definitivních hostitelích. Tito helminti využívají nervovou soustavu k migraci tělem hostitele, mohou zde také dospívat a rozmnožovat se. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV