Now showing items 1-20 of 81

  • Bid rigging ve veřejných zakázkách 

   Defence status: DEFENDED
   Kohútová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Resumé Práce se zabývá uceleným právním výkladem o bid riggingu a jeho projevech ve veřejných zakázkách. Bid rigging definován jako nikoli nevyhnutá koordinace soutěžitelů ve výběrových řízeních, která je realizována tím, ...
  • Dohled nad zadáváním veřejných zakázek 

   Defence status: DEFENDED
   Kočárek, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   Resumé Tato diplomová práce se soustředí na vymezení a zhodnocení činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako státního orgánu oprávněného posuzovat dodržování zákona v procesu zadávání veřejných zakázek. Práce ...
  • Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Koráb, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 10. 2016
   Název práce: Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu Rekodifikace civilního práva změnila způsob, kterým obchodní korporace jedná. Členové statutárního orgánu nyní jednají za obchodní korporace jako její ...
  • Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu 

   Defence status: DEFENDED
   Koráb, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 11. 2017
   Name: A governing body acting beyond its powers Recodification of civil law has changed the way in which business corporations have been acting. Governing body members are currently representing trade corporations as its ...
  • Franchising v kontextu práva hospodářské soutěže 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 11. 2017
   Thesis: Franchising in the Context of Competition Law Author: Iva Horáčková English Abstract In the paper called "Franchising in the Context of Competition Law", the author deals with a topic that has not yet been elaborated ...
  • Hodnocení veřejných zakázek dle ekonomické výhodnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sahánková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Abtract The main aim of this diploma thesis is to analyze the evaluation of tenders in public procurement according to their economic advantageousness and at the same time to compare the current stage of the ability of ...
  • Hodnotící kritéria veřejné zakázky 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The main aim of this diploma thesis is to provide a comprehensive analysis of legislation of evaluation criteria with its main focus on quality criteria taking account of decision practice of the Office for the Protection ...
  • Instituty související s nabídkovou cenou v procesu zadávání veřejných zakázek 

   Defence status: DEFENDED
   Stowasser, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Hlavním cílem této diplomové práce je ucelená analýza vybraných institutů souvisejících s nabídkovou cenou v procesu zadávání veřejných zakázek ve světle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s ...
  • Jednatel ve společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Kupka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Jednostranné změny obchodních podmínek 

   Defence status: DEFENDED
   Šípošová, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   This Master's thesis deals with the topic of unilateral change of commercial terms and conditions. It focuses mainly on the contractual change regulated in sec. 1752 of the Civil Code which is to respond to the needs arising ...
  • Kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria v zadávacím řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Swaczynová, Barbara (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 1. 2013
   Qualifying requirements and evaluating criteria in public tenders The purpose of my thesis is to analyse selected areas of public tenders awarding, namely qualifying requirements and evaluating criteria, which are used for ...
  • Licencovanie patentov a transfer technológií z pohl'adu súťažného práva 

   Defence status: DEFENDED
   Nemčeková, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Diplomová práca sa venuje aktuálnej problematike vzťahu právnej ochrany hospodárskej súťaže na trhu a právnej ochrany vynálezov, ktorú ilustruje na vzťahoch vznikajúcich v súvislosti s licencovaním patentov. Text práce sa ...
  • Mimořádně nízká nabídková cena s důrazem na judikaturu a rozhodovací praxi ÚOHS 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Dagmar (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 3. 2015
   Mimořádně nízká nabídková cena s důrazem na judikaturu a rozhodovací praxi ÚOHS Mimořádně nízká nabídková cena je jedním z nejproblematičtějších institutů práva veřejných zakázek. Cílem této diplomové práce je podrobná ...
  • Možnosti nápravy nesprávného postupu zadavatele v zadávacím řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Randýsková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Možnosti nápravy nesprávného postupu zadavatele v zadávacím řízení Abstrakt Cílem diplomové práce je analýza častých pochybení zadavatele v zadávacím řízení a možností jejich nápravy, a to zejména z pozice zadavatele ...
  • Možnosti obrany dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele ve veřejných zakázkách - komparace české a německé právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Maláčová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 10. 2020
   v českém jazyce Možnosti obrany dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele ve veřejných zakázkách - komparace české a německé právní úpravy Cílem této práce bylo popsat a srovnat opravné prostředky dodavatelů ve ...
  • Nepřímá diskriminace dodavatelů při zadávání veřejných zakázek 

   Defence status: DEFENDED
   Přindiš, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 5. 2018
   Nepřímá diskriminace dodavatelů při zadávání veřejných zakázek ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou zadávání veřejných zakázek a zaměřuje se na problematiku nepřímé formy diskriminace dodavatelů, tedy na ...
  • Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Hošna, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Commercial terms and clauses in business transactions Abstract The master thesis is focused on the topic of commercial (standard) terms and clauses in business transactions. With respect to increased demands on the ...
  • Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hošna, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích Tato práce se zaměřuje na kontraktaci za pomocí obchodních podmínek v obchodně závazkových vztazích. Na subjekty těchto vztahů jsou kladeny vyšší nároky, a tudíž se v těchto ...
  • Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Ševečková, Jelizavěta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   1 Abstract Commercial Terms and Clauses in Business Transactions This diploma thesis is focused on the topic of commercial terms and clauses in business transactions. Legislation of commercial terms remains concise, but ...
  • Obchodní rejstřík 

   Defence status: DEFENDED
   Krumniklová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 2. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV