• Androgeneze 

   Defence status: DEFENDED
   Kočová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   (anglicky) Androgenesis in the plant kingdom is an interesting phenomenon, in which a new individual is regenerated from male gametophyte. Having gametophytic, i.e. haploid number of chromosomes, these plants are potentially ...
  • Funkční charakterizace proteinů rodiny Alba u huseníčku rolního 

   Defence status: DEFENDED
   Kočová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   (česky) Proteiny rodiny Alba byly identifikovány u Archaea a eukaryot a jsou řazeny mezi jedny z nejstarších a nejkonzervovanějších proteinů vázajících nukleové kyseliny (DNA i RNA). Jejich vazebné preference a role se u ...
  • Identification and characterization of transcription facotrs affecting late stages of male gametophyte development in Arabidopsis thaliana 

   Defence status: DEFENDED
   Dupľáková, Nikoleta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 9. 2010
   Conclusions My thesis was devoted to the investigation of a complex regulatory network of transcription factors in the Arabidopsis thaliana male gametophyte. In addition to the abovementioned objective, the second aim of ...
  • Isoflavonoidy v nebobovitých rostlinách: fytochemie, biologické funkce a molekulární biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Pičmanová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Isoflavonsynthasa: přítomnost a aktivita v bobovitých a nebobovitých rostlinách 

   Defence status: DEFENDED
   Pičmanová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Isoflavonsynthasa (IFS; CYP93C) hraje klíčovou roli v biosyntéze rostlinných sekundárních metabolitů - isoflavonoidů. Tyto fenolické látky, známé díky širokému spektru svých biologických účinků, jsou produkovány především ...
  • "It takes two to tango"; partnerské signály a impulzy v rostlinném světě 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Jonáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 5. 2022
   This thesis summarizes the current understanding of the communication between partners during the progamic phase of pollen with focus on the cruciferous family After attachment of conspecific pollen to stigma, pollen coat ...
  • Obohacovací techniky užívané ve fosfoproteomice 

   Defence status: DEFENDED
   Fíla, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Reverzibilní fosforylace proteinů patří mezi nejdynamičtější posttranslační modifikace. Fosforylace hraje důležitou roli v mnoha buněčných procesech, jmenujme např. buněčné dělení, přenos signálu, dynamiku cytoskeletu, ...
  • Parent-of-origin contributions to gene expression during sexual plant reproduction 

   Defence status: DEFENDED
   Pitoňak, Oliver (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Pohlavní rozmnožování je důležitým procesem vzniku semen u krytosemenných rostlin. Embryo se vyvíjí v semeni spolu s triploidním pletivem - endospermem. U živočichů je časný vývoj embrya řízen mateřskou RNA a proteiny ...
  • Proteiny rodiny ALBA a jejich úloha ve vývoji samčího gametofytu 

   Defence status: DEFENDED
   Náprstková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Proteiny rodiny Alba jsou vysoce konzervovány napříč všemi říšemi organismů. U Archae a eukaryotních organismů se podílí na metabolismu RNA, zatímco u skupiny Crenarchae se pojí s dynamikou chromatinu. U eukaryot byly ...
  • Revealing phosphoproteins playing role in tobacco pollen activated in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Fíla, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   6 Abstract in Czech Po dopadu na bliznu se zralý pyl tabáku rehydratuje, aktivuje a klíčí z něj pylová láčka. Rehydratace je doprovázena de-represí skladovaných mRNA, z nichž se syntetizují nové proteiny. Při vývoji zralého ...
  • The role of bZIPtranscription factors in the male gametophyte of Arabidopsis thaliana 

   Defence status: DEFENDED
   Gibalová, Antónia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 1. 2016
   PhD. thesis: The role of bZIP transcription factors in the male gametophyte of Arabidopsis thaliana Abstract Sexual plant reproduction depends on the production and differentiation of functional gametes by the haploid ...
  • Rozmnožování krytosemenných rostlin a teplotní stres 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvědová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   This bachelor's thesis is a review summarizing the effects of heat stress on the reproductive development of flowering plants and their tolerance mechanisms. Plants are continuously exposed to changing environmental ...
  • Skladování a transport mRNA v rostlinných buňkách 

   Defence status: DEFENDED
   Darivčak, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
  • Strukturní a funkční komponenty telomer u rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Náprstková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
  • Translace a její regulace u rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Linhart, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
  • Úloha fosforylace proteinů v progamické fázi vývoje samčího gametofytu tabáku 

   Defence status: DEFENDED
   Fíla, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 8. 2016
   v angličtině (English abstract) Tobacco male gametophyte has a strongly dehydrated cytoplasm and represents a metabolically inactive stage. Upon cytoplasm rehydration, pollen grain becomes metabolically active and after ...
  • Úloha malých nekódujících RNA v regulaci generativního vývoje rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Hromadová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Malé RNA (sRNA) jsou zpravidla definovány jako 21-24 nukleotidů dlouhé molekuly RNA s regulační funkcí, které spadají do kategorie nekódujících RNA. Obvykle vznikají jako odpověď na přítomnost dvouvláknových molekul RNA v ...
  • Využití fluorescenční mikroskopie pro bližší popis dynamiky proteinů ALBA u Arabidopsis thaliana 

   Defence status: DEFENDED
   Popelářová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Proteiny ALBA byly objeveny u Archaea před více než 30 lety. Postupně bylo zjištěno, že se vyskytují i u eukaryot a jejich struktura je velmi konzervovaná. V obou zmíněných doménách organizmů byla pozorována funkční forma ...
  • Význam dlouhých nekódujících RNA v rostlinách 

   Defence status: DEFENDED
   Klodová, Božena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Dlouhé nekódující RNA (lncRNA) jsou transkripty o délce větší než 200nukleotidů s nízkým kódujícím potenciálem. Jedná se o skupinu regulačních ribonukleových kyselin (RNA) zatím v raném stádiu poznání, nicméně s potenciálně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV