Now showing items 1-20 of 48

  • Analýza právní ochrany obyvatelstva zanikajících ostrovních států 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Danijela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Analýza právní ochrany obyvatelstva zanikajících ostrovních států Zvyšování hladiny světových oceánů, ke kterému dochází v důsledku tzv. globálního oteplování, v současné době představuje hrozbu zejména pro nízko položené ...
  • Aplikace principu non - refoulement na moři 

   Defence status: DEFENDED
   Flídrová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   v českém jazyce - Aplikace principu non-refoulement na moři Účelem této práce je zjistit, jak se aplikuje významný princip mezinárodního práva, a sice princip non-refoulement na moři a jaké otázky si mají státy tímto ...
  • Cílené likvidace jako prostředek boje proti terorismu 

   Defence status: DEFENDED
   Peterová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 12. 2011
   Resumé V rámci boje proti terorismu mohou vyvstat konflikty mezi zájmem státu na maximální účinnosti metod boje proti terorismu a mezi mezinárodním standardem ochrany lidských práv. Jednou z metod, které některé státy v ...
  • Definice uprchlíka v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Burová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Definice uprchlíka v mezinárodním právu je velmi rozsáhlá problematika, kterou lze nahlížet z mnoha různých úhlů. Jednou z nejvhodnějších variant, jak se k této široké látce postavit, je zaměřit se na jeden z prvků všeobecně ...
  • Diplomatický azyl 

   Defence status: DEFENDED
   Ander, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 4. 2013
   68 Summary Diplomatic Asylum The aim of my thesis is to analyse the topic of diplomatic asylum in the light of the fact that diplomatic asylum is not universally codified nevertheless it is used in international practice. ...
  • Dočasná ochrana cizinců v mezinárodním a evropském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Zaimović, Enes (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Cílem předkládané diplomové práce "Dočasná ochrana cizinců v mezinárodním a evropském právu" je představení a vymezení pojmu dočasné ochrany a rovněž pak dočasného útočiště, a to jak na úrovni práva mezinárodního, tak i ...
  • Důvěra mezi státy a princip vzájemné důvěry v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Šach, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 11. 2017
   Trust between states and the principle of mutual trust in international law This thesis focuses on the role of trust in international law. The main objective is to assess the position and use of trust between states and ...
  • Efektivita kontrolních mechanismů smluv o lidských právech 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 5. 2015
   Resumé Současné mezinárodní právo obsahuje několik desítek smluvních instrumentů zakotvujících a upravujících oblast lidských práv. Ta se rozvíjí jak na úrovni univerzální, tedy v rámci OSN, tak v rámci jednotlivých regionů. ...
  • Enviromentální migranti 

   Defence status: DEFENDED
   Řandová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 1. 7. 2013
   in English - Environmental migrants The purpose of my thesis is to analyse both the status quo as well as the possible evolution of the policy framework of the environmental migration. The thesis is composed of five chapters, ...
  • Institut dočasné ochrany v mezinárodním právu s aplikací v tureckém právním řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Láníková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   The diploma thesis carrying the name of "The institute of temporary protection in international law and its application in Turkish national law" engages in the institute of Temporary protection being an instrument used in ...
  • Mezinárodně právní povaha smluv uzavíraných mezinárodními nevládními organizacemi 

   Defence status: DEFENDED
   Lehkoživová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Tato práce se zaměřuje na zkoumání mezinárodněprávní povahy smluv uzavíraných mezinárodními nevládními organizacemi (dále jen INGOs). Jelikož se účastní řady mezinárodních konferencí, nabízí se i další výzkumná otázka: ...
  • Mezinárodněprávní aspekty vstupu cizinců na území států 

   Defence status: DEFENDED
   Bártková, Vendula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Závěr Migrace je jeden z nejvýznamnějších procesů dnešního světa. Velké masy lidí se přesouvají mezi jednotlivými zeměmi. Někteří cestují za svou rodinou, jiní hledají obživu či utíkají před pronásledováním. Mnohdy je pro ...
  • Mezinárodněprávní aspekty získávání informací zpravodajskými službami 

   Defence status: DEFENDED
   Hanžl, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá získáváním informací zpravodajskými službami a jeho mezinárodněprávními aspekty. Hlavní výzkumná otázka této práce je následující: je získávání informací zpravodajskými službami legální z ...
  • Mezinárodněprávní ochrana uprchlíků a role UNHCR 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Záhorková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 1. 2011
   Po krátkém historickém přehledu se věnuji především otázce, kdo je z hlediska mezinárodního práva uprchlíkem, jak se jím stává a jak se posuzují jednotlivá kritéria k udílení statusu uprchlíka, tedy otázce, která je vůbec ...
  • Mezinárodněprávní ochrana uprchlíků a role UNHCR 

   Defence status: DEFENDED
   Záhorková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Po krátkém historickém přehledu se věnuji především otázce, kdo je z hlediska mezinárodního práva uprchlíkem, jak se jím stává a jak se posuzují jednotlivá kritéria k udílení statusu uprchlíka, tedy otázce, která je vůbec ...
  • Mezinárodněprávní ochrana uprchlíků pronásledovaných z důvodu sexuální orientace a genderové identity 

   Defence status: DEFENDED
   Bedaňová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Mezinárodněprávní ochrana uprchlíků pronásledovaných z důvodu sexuální orientace a genderové identity: Kritika lidskoprávního přístupu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá lidskoprávním přístupem k interpretaci definice ...
  • Ochrana dětí v mezinárodním uprchlickém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This thesis deals with the protection of children in international refugee law. The status of a person seeking international protection under international law is primarily regulated by the Convention Relating to the Status ...
  • Pojem suverenita státu v současném mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Svátek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Pojem suverenita státu v současném mezinárodním právu Abstrakt Tato práce pojednává o suverenitě státu z pohledu současného mezinárodního práva. Vzhledem k rozsahu daného tématu byla suverenita postavena proti vybraným ...
  • Pojem vážné újmy v uprchlickém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Tato diplomová práce s tématem ,,Pojem vážné újmy v uprchlickém právu" měla tři základní cíle. Prvním z nich bylo analyzovat jednotlivé pojmy, které spadají pod vážnou újmu. Druhým cílem této diplomové práce bylo provést ...
  • Politické pronásledování jako důvod poskytnutí ochrany v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Sirotová, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Táto diplomová práca sa zaoberá politickým prenasledovaním ako dôvodom, pre ktorý je udeľovaná medzinárodná ochrana. V úvode pojednáva o tom, akú úlohu zohrávalo prenasledovanie z politických dôvodov v minulosti, teda či ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV