• Dalitská literatura a její úloha v dalitském hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá postavením dalitské literatury v dalitském hnutí. V úvodu jsou shrnuty informace o indickém kastovním systému a systému nedotýkatelnosti a dále přehled nejvýznamnějších bodů historie dalitského ...
  • Dalitští křesťané v Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá historií a současnou situací dalitských křesťanských komunit v Indii. Podrobně se věnuje fenoménu tzv. masových hnutí, jež představovala výrazný mezník v dějinách křesťanství v Indii. Během těchto ...
  • Indicko-šrílanské spory v Palkově průlivu 

   Defence status: DEFENDED
   Benová, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   (česky) Bakalářská práce se zabývá spory mezi Indií a Šrí Lankou způsobenými nejasným určením mezinárodních námořních hranic již za dob britské nadvlády. Důsledkem toho rybáři obou zemí dodnes vstupují nelegálně do sousedních ...
  • Kastovní politika Indie 

   Defence status: DEFENDED
   Pecharová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato diplomová práce pojednává o trendech kastovního napětí v politice moderního indického státu, tj. od získání nezávislosti po současnost. Hlavním tématem práce je význam kasty a kastovního systému v současné politice ...
  • Kriminalizace indické politiky a některé její projevy 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   (česky) Diplomová práce se zaměřuje na fenomén kriminalizace indické politiky. Obsáhlé téma je zpracováno z několika hledisek, kromě obecných jevů provázejících kriminalizaci politiky je na příklad rozebírána institucionalizovaná ...
  • Náboženské aspekty ve starotamilské poezii 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Tato práce je zaměřena na náboženské prvky, které se objevují v sangamové poezii, a jejich následné proměny v dalším období. Ilustruje, jak byla literatura a s ní i náboženství ovlivněno bráhmany a jakých změn se náboženství ...
  • Problematické aspekty demokracie v Indii a na Šrí Lance 

   Defence status: DEFENDED
   Granátová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Bakalárská práce "Problematické aspekty demokracie v Indii a na Šrí Lance" predstavuje pokus vystihnou ty aspekty dvou zvolených jihoasijských demokracií, které jsou považovány za neslucitelné s demokratickým režimem nebo ...
  • Problematika základného vzdelávania v Indii - súčasné výzvy a ciele 

   Defence status: DEFENDED
   Váradyová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práca sa zaoberá hľadaním odpovede na otázku, čo je príčinou málo efektívneho a málo prístupného základného vzdelávania v Indii, ktoré by malo byť stavebným kameňom celého systému vzdelávania. Usiluje sa aj o priblíženie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV