• Bible Václava IV. Některé problémy dosavadního studia 

   Kluková, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 4. 9. 2006
  • Dekorativní tvarosloví italského knižního malířství (1250-1330) 

   Kubík, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Predmetem teto prace je rozbor dekorativniho tvaroslovi italskeho knizniho malirstvi v easovem rozmezi od poloviny '200 po l.tretinu '300 pomoci metody, kterou v nasem dejepise umeni pouzival Jan Kvet (1896-1965).1 ...
  • Dekorativní tvarosloví italského knižního malířství (1250-1330) 

   Kubík, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Predmetem teto prace je rozbor dekorativniho tvaroslovi italskeho knizniho malirstvi v easovem rozmezi od poloviny '200 po l.tretinu '300 pomoci metody, kterou v nasem dejepise umeni pouzival Jan Kvet (1896-1965).1 ...
  • Dílo Matěje Rejska - Prašná brána 

   Císlerová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 2. 2008
   Před několika lety jsem v rámci semináře ikonografie psala práci o fenoménu signatury a signování uměleckých děl. Je všeobecně známé, že v období středověku byla umělecká díla signována velice vzácně, a to nejen u nás, ale ...
  • Dvě bavorské piety na pozadí uměleckých a historických vztahů Bavorska a Čech ve 2. polovině 14. a na počátku 15. století 

   Kvapilová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Viděli jsme, že kompozičním a motivickým východiskem piet v Landshutu, Mnichově a Hagelstadtu byly horizontální piety 70. a 80. let 14. století. Piety v kostele St. Blasius v Landshutu a v kostele Panny Marie v Mnichově ...
  • Dvě bavorské piety na pozadí uměleckých a historických vztahů Bavorska a Čech ve 2. polovině 14. a na počátku 15. století 

   Kvapilová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   Viděli jsme, že kompozičním a motivickým východiskem piet v Landshutu, Mnichově a Hagelstadtu byly horizontální piety 70. a 80. let 14. století. Piety v kostele St. Blasius v Landshutu a v kostele Panny Marie v Mnichově ...
  • Hrad Krakovec 

   Čepeláková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   Hrad Krakovec Hrad Krakovec je bezesporu významným představitelem hradní architektury konce 14. století v Čechách. Přestože velmi pravděpodobně jde o šlechtický hrad, může být pro svou uměleckou hodnotu řazen ke královským ...
  • Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů 

   Šárovcová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Mgr. Martina Šárovcová Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů Abstrakt: Disertace je věnována problematice ikonografie malířské výzdoby specifického typu liturgického rukopisu. Předmětem disertační práce jsou ...
  • Kapitoly z deskové malby krásného slohu 

   Klípa, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 3. 2007
   Práce má charakter dvou kapitol zamýšleného většího celku. První část se zabývá vývojem a obsahem základních pojmů, spojených s uměním přelomu 14. a 15. století. Snaží se postihnout obecnější tendence, které krystalizovaly ...
  • Kapitoly z deskové malby krásného slohu 

   Klípa, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 12. 2007
   Práce má charakter dvou kapitol zamýšleného většího celku. První část se zabývá vývojem a obsahem základních pojmů, spojených s uměním přelomu 14. a 15. století. Snaží se postihnout obecnější tendence, které krystalizovaly ...
  • Kostel Panny Marie na Karlštejně 

   Lepíková, Dagmar (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Resumé V bakalářské práci se zabývám tématem: Kostel Panny Marie na hradě Karlštejně. Jedná se o konsekrovaný prostor v samotném jádru hradu, který vznikl na základě rozhodnutí Karla IV. až dodatečně. Vznik tohoto prostoru ...
  • Kostel Panny Marie v Norimberku a jeho sochařská výzdoba 

   Srovnal, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Filip Srovnal Kostel Panny Marie v Norimberku a jeho sochařská výzdoba /bakalářská práce/ RESUMÉ Po návratu z římské korunovace roku 1355 bylo první císařskou fundací Karla IV. založení norimberské kaple Panny Marie, zvané ...
  • Madona kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni 

   Hladká, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Madona kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni resumé Gotická opuková socha Panny Marie s Ježíškem z klášterního kostela sv. Jiljí v Třeboni vznikla pravděpodobně v posledním desetiletí 14. století jako dílo krásného ...
  • Madona z Košíř - neznámá kulturní památka České republiky 

   Radostová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
  • Mistr Hartmann a švábské sochařství počátku 15. století 

   Hladká, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Master Hartmann and the Swabian Woodcarving at the Beginning of the 15th Century The stonemason Master Hartmann from Ulm is known to art historians already long time, but his role in Swabian woodcarving at the beginning ...
  • Mistr Madony z Michle a Madona na lvu z Klosterneuburgu 

   Natoufová, Miriam (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 4. 9. 2006
  • Mistr Michelské madony a jeho dílna 

   Hrabovská, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   Resumé Tereza Hrabovská Mistr Michelské madony a jeho dílna V této práci jsem se pokusila shrnout základní poznatky o Mistru Michelské Madony a přinést ucelený přehled doposud nalezených soch přičítaných tomuto umělci a ...
  • Náhrobníky 14. století na území českých zemí 

   Mikolášková, Edita (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 4. 9. 2006
  • Nástěnná malba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě z doby Karla IV. a Václava IV. 

   Stoneová, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Resume Mural paintings in the Saint Vitus, Wenceslas and Adalbert Cathedral from Charles IV. and Wenceslas IV. period - Monika Stoneova Subject of this thesis is mural painting at the Saint Vitus, Wenceslas and Adalbert ...
  • Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě. Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě 

   Mudra, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě dosud nebyla věnována velká pozornost a příliš toho o něm nevíme. Ještě před takovými třiceti lety by nedávalo příliš smyslu uvažovat o práci na podobné téma. Důvodů bylo hned ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV