• Adam v antropogoniích Předního východu 

   Defence status: DEFENDED
   Vinklát, Marek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
  • Avraham Abulafia: život a dílo (včetně zmapování předcházejících vlivů a jeho pokračovatelů) 

   Defence status: DEFENDED
   Linhart, Matěj (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   This thesis deals with the person of rabbi Avraham Abulafia with intention express his unique mystical system with respect to events of his life and his personal experiences which he had during his journeys. The first ...
  • Bedřich Seemann - Život a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Seemannová, Pavlína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • Jehuda Halevi a jeho cesta do Země zaslíbené , s přihlédnutím k jeho religiózní poezii 

   Defence status: DEFENDED
   Razáková, Věra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Závěr Juda Halevi napsal svým celým srdcem desítky, ba stovky básní a popsal celý filozofický systém s cílem přesvědčit am jisrael, žijící v diaspoře (tedy v galutu), že jejich místo je v Erec Jisra'el. Přesvědčit je o ...
  • Kniha Ester: Reflexe ve světle tradičních židovských pramenů 

   Defence status: DEFENDED
   Kačur, Michael (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   This bachelor thesis primarily deals with the gradual reflection of the biblical Book of Esther which includes Rabbinic interpretations captured in the text of the Babylonian Talmud and in the midrash anthology Esther ...
  • Koncepce noachidských přikázání 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Milan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Anotace: Sedm přikázání noemových potomků představuje v židovském právu protipól, jako právo zjevené Bohem nežidům. Tato práce hledá odpověď na otázku povahy tohoto práva, jeho přesného obsahu, záměru i současného využití. ...
  • Niguny v chasidské tradici 

   Defence status: DEFENDED
   Polohová, Ráchel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Diplomová práce s názvem "Niguny v chasidské tradici" se věnuje hudební tradici chasidských židů a místu které má v jejich životě a duchovní praxi. V první části přináší seznámení s tématem a s obecnou definicí nigunu. ...
  • Or Hachochma. Kabala podle učení rabi Jehudy Ašlaga 

   Defence status: DEFENDED
   Nosek, Michael (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tato diplomová práce by chtěla přispět k rozšíření informací o svatém učení kabaly v českém jazykovém prostředí a pomoci všem, kteří se snatí bádat v této oblasti judaismu. Předmětem práce je učení kabaly z pohledu velkého ...
  • Pohled na úděl člověka v knize Kohelet 

   Defence status: DEFENDED
   Freund, Miroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Tato práce "Pohled na úděl človeka v knize Kohelet" pojednává o významu lidského údělu tak, jak nám jej předkládá biblická kniha Kohelet. V první kapitole se zabývám pojetím človeka z pohledu Bible a rabínského judaismu. ...
  • Pojetí dobra a zla v luriánské kabale 

   Defence status: DEFENDED
   Mertová, Dominika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
  • Pojetí duše a vzkříšení v tradičním židovství a v reformních směrech judaismu 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrušková, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Prvky New Age v současném judaismu (tzv. Jewish Renewal) 

   Defence status: DEFENDED
   Schneiderová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Diplomová práce "Prvky New Age v současném judaismu (tzv. Jewish Renewal) se zabývá vzájemným vztahem židovství a hnutí New Age. V první části popisuje jejich hlavní společné prvky, což jsou holismus, monismus, environmentalismus, ...
  • Rabi Nachman z Braclavi a jeho učení 

   Defence status: DEFENDED
   Engelthaler, Vít (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Cílem předložené diplomové práce je představit osobnost rabiho Nachmana z Braclavi (1772 - 1810) a jeho nauku o hitbodedut jako jeden z charakteristických rysů jeho učení. První část je věnována popisu základních životních ...
  • Vize merkavy a její reflexe v rabínském judaismu 

   Defence status: DEFENDED
   Pos, Vladimír (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Diplomová práce s názvem Vize merkavy a její reflexe v rabínském judaismu se zabývá židovskou mystikou. Cílem práce je dokázat, že židovská mystika má počátek již v raném středověku. Během staletí se rozšiřuje dále a její ...
  • Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Antonín (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce "Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus" se zaměřuje na vlivy působící na vznik a vývoj východoevropského chasidismu, které nelze definovat jako luriánskou kabalu. První kapitola ...
  • Význam luriánské kabaly v tradici východoevropského chasidismu a jeho legendách 

   Defence status: DEFENDED
   Červený, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • Vztah ženy a moudrosti v knize Přísloví 

   Defence status: DEFENDED
   Zatroch, Ondrej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
  • Židé a judaismus v Číně 

   Defence status: DEFENDED
   Maxa, David (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá přítomností Židů a judaismu na území Číny v historii a současnosti. Je rozdělena do tří částí a obsahuje úvod i závěr. První část se zabývá dějinami původního židovského osídlení v Číně ...
  • Židé v Březnici (s důrazem na náboženský element a otázku soužití s majoritní společností) 

   Defence status: DEFENDED
   Průcha, Daniel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
   This bachelor thesis focuses on the history of Jews before ghettoisation as well as after it until the period of Shoah (Holocaust), in the town of Breznice (Breznitz) located now in Stredocesky district of Czechia. The ...
  • Židovská mystika a její vliv na mystiku křesťanskou (obzvláště v období renesance) 

   Defence status: DEFENDED
   Helebrantová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV