Now showing items 1-20 of 58

  • Adaptability in XML-to-Relational Mapping Strategies 

   Defence status: DEFENDED
   Kulič, Luboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Jednou z možností jak pracovat s XML dokumenty je využití (objektově-)relačních databází. Nejdůležitějším úkolem je v tomto případě nalezení optimálního mapování mezi XML a databází, tedy způsobu jak ukládat XML data do ...
  • Adaptation of Relational Database Schema 

   Defence status: DEFENDED
   Chytil, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   V předložené práci studujeme evoluci databázového schématu a její vliv na související oblasti. Práce obsahuje přehled důležitých problémů spojených se změnou úložiště dat a také popisuje existující přístupy k těmto problémům. ...
  • Adaptive Similarity of XML Data 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   V předložené práci studujeme aplikaci podobnosti XML schémat v konceptuálním modelování XML schémat. Pokračujeme v předchozích snahách namapovat XML schémata na PIM schéma pomocí rozhodovacího stromu. V této práci je ...
  • Advanced Interface for XML Data 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Korchňák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   V současnosti existuje několik rozhraní pro přístup k XML datům, například DOM, SAX, JAXP, StaX, .NET XML a další. Nicméně každé rozhraní má své výhody a nevýhody. Tato práce analyzuje existující XML rozhraní a identifikuje ...
  • Analysis and Experimental Comparison of Graph Databases 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomičenko, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   In the recent years a new type of NoSQL databases, called Graph databases (GDBs), has gained significant popularity due to the increasing need of processing and storing data in the form of a graph. The objective of this ...
  • Analysis of Inferred Social Networks 

   Defence status: DEFENDED
   Lehončák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Analýza odvodených sociálnych sietí Aj keď analýza socialnych sietí nie je nová vedecká disciplína, vďaka prudkému rastu sociálnych médií v posledných rokoch pribúda stále viac nových metód a postupov. Nie všetky datové ...
  • Analysis of Real-World Data and Their Exploitation 

   Defence status: DEFENDED
   Stárka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Title: Analyses of Real-World Data and Their Exploitation Author: Mgr. Jakub Stárka Department: Department of Software Engineering Supervisor: RNDr. Irena Holubová, Ph.D. Abstract: The typical optimization strategy of many ...
  • Analysis of Real-World XML Queries 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hlísta, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Účelem této práce bylo shromáždit a analyzovat běžně používané XQuery programy. Ke sběru dat z internetu je nejčastěji využíván program zvaný crawler. Součástí této práce byla analýza různých crawlerů a výběr nejvhodnějšího ...
  • Analysis of Real-World XML Queries 

   Defence status: DEFENDED
   Hlísta, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Účelem této práce bylo shromáždit a analyzovat běžně používané XQuery programy. Ke sběru dat z internetu je nejčastěji využíván program zvaný crawler. Součástí této práce byla analýza různých crawlerů a výběr nejvhodnějšího ...
  • Automatic Construction of an XML Schema for a Given Set of XML Documents 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnanovská, Julie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Jazyk XML je populární formát pro komunikaci a výměnu dat. Stále ale existuje mnoho dokumentů bez popisu schématu. Tato práce je zaměřena na automatickou konstrukci XML schématu pro takové dokumenty. Pro popis schématu je ...
  • Automatic Generation of Synthetic XML Documents 

   Defence status: DEFENDED
   Betík, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti a omezení v generování umělých XML a JSON dokumentů používaných v oblasti Big Data. První část práce zkoumá vlastnosti nejpoužívanejších XML generátorů, Big Data a JSON generátorů a ...
  • Automatic Generation of Synthetic XML Documents 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Betík, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti a omezení v generování umělých XML dokumentů. První část práce zkoumá vlastnosti nejpoužívanějších XML generátorů a porovnává je mezi sebou. Další část práce popisuje návrh vlastního ...
  • Automatic Generation of Synthetic XML Documents 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Betík, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti a omezení v generování umelých XML dokumentu. První cást práce zkoumá vlastnosti nejpoužívanejších XML generátoru a porovnává je mezi sebou. Další cást práce popisuje návrh vlastního ...
  • Automatická konstrukce schématu pro množinu XML dokumentů 

   Defence status: DEFENDED
   Vošta, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Jazyk XML je stále důležitější formát pro uchování a výměnu dat. Pro korektní výměnu dat, jejich efektivní ukládání a zpracování je nutné znát jejich strukturu. Stále však existuje a je vytvářeno mnoho dokumentů bez popisu ...
  • Comparative Analysis of Multi-model Databases 

   Defence status: DEFENDED
   Guliyev, Eldar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   BACHELOR THESIS ABSTRACT Eldar Guliyev Comparative Analysis of Multi-model Databases The thesis is devoted to performance analysis of multi-model database management systems. Data models, multi-model DBMS and query languages ...
  • Comparison of Approaches for Querying of Chemical Compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Šípek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Účelem této práce je provést analýzu způsobů dotazování chemických databází a ověřit či vyvrátit jejich výsledky. V současné době neexistuje související výzkum, který by porovnal výkon využití paměti nad stejnými daty u ...
  • Comparison of Fully Software and Hardware Accelerated XML Processing 

   Defence status: DEFENDED
   Knap, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Cílem diplomové práce je porovnat možnosti zpracování XML dokumentů pomocí standardních softwarových řešení a s využitím speciálních zařízení pro hardwarovou akceleraci zpracovávaných XML dokumentů. V první části jsou ...
  • Correction of Invalid Trees with Respect to Regular Tree Grammars 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 3. 2015
   XML documents and related technologies represent one of the most widespread ways how data on the Web are maintained and interchanged. Unfortunately, many of the real-world documents contain various types of consistency ...
  • Editor ER diagramů s podporou transformace do relačního modelu a SQL 

   Defence status: DEFENDED
   Gorbár, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   V predloženej práci je popísaný návrh a implementácia CASE nástroja pre konceptuálný a rela ný návrh databáz. Program poskytuje dvojúrov ový editor pre tvorbu ER a RMD modelov, umož uje prevod ER modelu do rela ných schém ...
  • Editor rodokmenů 

   Defence status: DEFENDED
   Turčanová, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   V dnešnej dobe existuje celá rada sociálnych aplikácií. Účelom tejto práce bolo vytvoriť užívateľsky príjemnú genealogickú aplikáciu podobnú MyHeritage.com. Jedná sa o aplikáciu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV