• Antonie Novopacká - žena středostavovských vrstev na přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Folková, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Práce je historicko-sociologickým pohledem na ženu a rodinu ve středních vrstvách 19. a 20. století v aplikaci na život Antonie Kučerové, rozené Novopacké. K práci byla využita pozůstalost Antonie Novopacké, dobová periodika ...
  • Instituce a rituály soudobé islámské a křesťanské rodiny. Srovnání. 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Nezaměstnanost na Kladensku 

   Defence status: DEFENDED
   Ružarovská, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Nezaměstnanost představuje jeden z významných celospolečenských problémů současnosti. Situace, kdy část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která chce pracovat, nabízí svou práci, ale nenachází pro ni na trhu práce uplatnění, ...
  • Postoje žen čtyř generací k rodině a mateřství na malém městě 

   Defence status: DEFENDED
   Škábová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   V dotazníku jsme se snažili postihnout různorodé aspekty dnešní rodiny. Podle výsledků dotazníkové šetření můžeme říci, že ačkoli se nám ve většině otázek ukázaly ať již očekávané, nebo překvapivé výsledky, základní hodnoty, ...
  • Sociologický pohled na rodinu ve středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   Resumé Práce přináší historicko-sociologický pohled na středověkou rodinu. K jejímu zpracování je využívána primární a sekundární literatura. Jedná se například o rozdělení obsahu rolí postavení muže, ženy a dětí. Středověk ...
  • Výchova předškolních dětí z pohledu gender studies 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   Genderové studie zažívají v současnosti svůj rozkvět. Již nyní existuje poměrně široká teoretická i empirická základna, která nám umožňuje vyjádřovat závěry a stanoviska. Nicméně, stejně jako ve všech společenských vědních ...
  • Zobrazení mužů a žen v literatuře druhé poloviny 19. století z hlediska vlivu rodiny na její členy v jednotlivých životních obdobích 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Inka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Cílem práce je nastínit sociální vazby a zákonitosti typické pro českou rodinu 19. století, především vliv rodiny na postavení jejích členů v rámci rolí v jednotlivých životních etapách - dětství, dospívání, dospělosti a ...
  • Žena jako matka - sladění rodiny a práce 

   Defence status: DEFENDED
   Kubáčková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Ideální zpusob zajištení péce o deti do 3 let je pro vetšinu páru témer shodný s reálným zpusobem zajištení. Pres 90 % matek a otcu si preje, aby žena zustala na materské, následne rodicovské dovolené nejméne do 2, spíše ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV