• Algoritmus pro pevné body homomorfismů na slovech 

   Matocha, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V předložené práci studuji polynomiální algoritmus, který pro dané slovo rozhoduje, zda je pevným bodem nějakého netriviálního homomorfismu. Součástí práce je zpřesněný odhad složitosti, algoritmus v nejhorším případě ...
  • Analýza proudové šifry QUAD 

   Čurilla, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Název práce: Analýza proudové šifry QUAD Autor: Marcel Čurilla Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. Abstrakt: Prúdová šifra QUAD bola predstavená na Eurocrypte autormi Côme Ber- ...
  • Binární ekvivalenční slova 

   Hadravová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 8. 2. 2007
   Binary equality language is a set consisting of all solutions of equation g(w) = h(w), where g, h are arbitrary binary morphisms. Recently, it has been prooved that equality set for each pair of morphisms g, h is generated ...
  • Čtverce v posloupnostech čísel 

   Hudcová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   V této práci vycházíme z článku, kde bylo zkonstruováno první nekonečné slovo nad konečnou abecedou, které se vyhýbá aditivním třetím mocninám. Ukazujeme konstrukce dalších slov se stejnou vlastností. Dále na jednom z ...
  • Důkaz s nulovou znalostí pro isomorfismus grafů 

   Vald, Denis (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Důkazy bezpečnosti digitálních podpisů 

   Godušová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
  • Důkazy pomocí konečných automatů 

   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   V roce 2016 zveřejnil Hamoon Mousavi program Walnut implementující automatické dokazování vět o automatických posloupnostech. Hlavním cílem této práce bylo ukázat teoretickou funkčnost Walnutu na základě spojitosti ...
  • Dvoustranné automaty 

   Klouček, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Práce se zabývá konečnými automaty a jejich schopností popisovat zajímavé třídy regulárních jazyků. Nejdříve je zavedena základní terminologie konečných automatů a formulovány jejich základní vlastnosti. Poté je pozornost ...
  • Hypotéza Dejeanové 

   Hora, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Irreducible Polynomials over p 

   Ferov, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Kapacita diskrétního kanálu 

   Butora, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 6. 2015
   Název práce: Kapacita diskrétního kanálu Autor: Jan Butora Katedra: Katedra algebry Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. et Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V předložené práci představíme teorii kapacity ...
  • Kombinatorika hashovacích funkcí 

   Sýkora, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 5. 2012
   V této práci se zabýváme hašovacími funkcemi. Soustředíme se především na známou Merkle-Damg˚ardovu konstrukci a její zobecnění. Ukazujeme, že ani tato zobecněná kon- strukce není odolná proti útokům hledajícím multikolize. ...
  • Komprese pseudonáhodných posloupností 

   Vald, Denis (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Generátory pseudonáhodných posloupností jsou široce využívanými objekty, mj. pro svoje použití v proudových šifrách. Jednou z cest vedoucích ke zvýšení odolnosti proti různým druhům útoků je použití komprese na generovanou ...
  • Kritéria pseudonáhodnosti posloupností 

   Machek, Ivo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Kryptografická schémata používající diskrétní logaritmus 

   Kadlček, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   V práci se snažíme podat ucelený přehled o problematice diskrétního logaritmu, zejména nových variant vyskytujících se v literatuře od roku 2001, založených na práci s eliptickými křivkami a Weilovým nebo Tateovým párováním. ...
  • Kryptografické využití grupy kvadratických residuí 

   Vácha, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Kvadratické rovnice na slovech 

   Olšák, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Práce se zabývá řešitelnosti kvadratických rovnic na slovech. V upravené podobě opakuje výsledky Robsona a Diekerta a navazuje na otázku jednoduše exponenciální meze na velikost nejkratšího řešení kvadratických rovnic. ...
  • Lucasův-Lehmerův test 

   Vejpustek, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií kvadratických číselných těles a dokázat korektnost Lucasova-Lehmerova prvočíselného testu. Kvadratické číselné těleso je těleso tvaru Q( √ m). První kapitola popisuje základní ...
  • Nová varianta Diffie-Hellmanova problému 

   Sayedová, Monika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Diffie-Hellmanov (DH) problém je problém, o ktorom sa predpo- kladá, že je ťažký. Preto sa naň redukuje bezpečnosť mnohých kryptografických systémov. V tejto práci sa zoznámime s novou variantou DH problému - so zdvo- jeným ...
  • Pokrývací množiny ve steganografii 

   Vacek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   Steganography is a science which is interested in communication hiding. This work is focused on the most recent methods related to this topic. Mainly, it is matrix embedding, which uses coding theory, and sum and difference ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV