Now showing items 1-20 of 33

  • Algoritmus pro pevné body homomorfismů na slovech 

   Defence status: DEFENDED
   Matocha, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V předložené práci studuji polynomiální algoritmus, který pro dané slovo rozhoduje, zda je pevným bodem nějakého netriviálního homomorfismu. Součástí práce je zpřesněný odhad složitosti, algoritmus v nejhorším případě ...
  • Analýza proudové šifry QUAD 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čurilla, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Název práce: Analýza proudové šifry QUAD Autor: Marcel Čurilla Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. Abstrakt: Prúdová šifra QUAD bola predstavená na Eurocrypte autormi Côme Ber- ...
  • Barvení grafu a formální gramatiky 

   Defence status: DEFENDED
   Elichová, Sára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   This thesis deals with two equivalent reformulations of the four color problem. The first of them shows the connection between graph coloring and the vector cross product; the se- cond one expands on it and develops a ...
  • Binární ekvivalenční slova 

   Defence status: DEFENDED
   Hadravová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 8. 2. 2007
   Binary equality language is a set consisting of all solutions of equation g(w) = h(w), where g, h are arbitrary binary morphisms. Recently, it has been prooved that equality set for each pair of morphisms g, h is generated ...
  • Čtverce v posloupnostech čísel 

   Defence status: DEFENDED
   Hudcová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   This work is based on an article which provides a construction of the first infinite word over a finite alphabet avoiding additive cubes. We construct other words with the same properties and we choose one of them to show ...
  • Důkaz s nulovou znalostí pro isomorfismus grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Vald, Denis (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Důkazy bezpečnosti digitálních podpisů 

   Defence status: DEFENDED
   Godušová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
  • Důkazy pomocí konečných automatů 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   V roce 2016 zveřejnil Hamoon Mousavi program Walnut implementující automatické dokazování vět o automatických posloupnostech. Hlavním cílem této práce bylo ukázat teoretickou funkčnost Walnutu na základě spojitosti ...
  • Dvoustranné automaty 

   Defence status: DEFENDED
   Klouček, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Práce se zabývá konečnými automaty a jejich schopností popisovat zajímavé třídy regulárních jazyků. Nejdříve je zavedena základní terminologie konečných automatů a formulovány jejich základní vlastnosti. Poté je pozornost ...
  • Hypotéza Dejeanové 

   Defence status: DEFENDED
   Hora, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Irreducible Polynomials over p 

   Defence status: DEFENDED
   Ferov, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Kapacita diskrétního kanálu 

   Defence status: DEFENDED
   Butora, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 6. 2015
   Název práce: Kapacita diskrétního kanálu Autor: Jan Butora Katedra: Katedra algebry Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. et Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V předložené práci představíme teorii kapacity ...
  • Kombinatorika hashovacích funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 5. 2012
   V této práci se zabýváme hašovacími funkcemi. Soustředíme se především na známou Merkle-Damg˚ardovu konstrukci a její zobecnění. Ukazujeme, že ani tato zobecněná kon- strukce není odolná proti útokům hledajícím multikolize. ...
  • Komprese pseudonáhodných posloupností 

   Defence status: DEFENDED
   Vald, Denis (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Generátory pseudonáhodných posloupností jsou široce využívanými objekty, mj. pro svoje použití v proudových šifrách. Jednou z cest vedoucích ke zvýšení odolnosti proti různým druhům útoků je použití komprese na generovanou ...
  • Kritéria pseudonáhodnosti posloupností 

   Defence status: DEFENDED
   Machek, Ivo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Kryptografická schémata používající diskrétní logaritmus 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlček, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   V práci se snažíme podat ucelený přehled o problematice diskrétního logaritmu, zejména nových variant vyskytujících se v literatuře od roku 2001, založených na práci s eliptickými křivkami a Weilovým nebo Tateovým párováním. ...
  • Kryptografické využití grupy kvadratických residuí 

   Defence status: DEFENDED
   Vácha, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Kvadratické rovnice na slovech 

   Defence status: DEFENDED
   Olšák, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Práce se zabývá řešitelnosti kvadratických rovnic na slovech. V upravené podobě opakuje výsledky Robsona a Diekerta a navazuje na otázku jednoduše exponenciální meze na velikost nejkratšího řešení kvadratických rovnic. ...
  • Lineární verze Holubova algoritmu 

   Defence status: DEFENDED
   Tvrdý, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   This work studies a linear agorithm which decides if a given word is a fixed point of any nontrivial morphism. This work also contains a description of auxiliary data structures which are crucial for linear time complexity ...
  • Lucasův-Lehmerův test 

   Defence status: DEFENDED
   Vejpustek, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií kvadratických číselných těles a dokázat korektnost Lucasova-Lehmerova prvočíselného testu. Kvadratické číselné těleso je těleso tvaru Q( √ m). První kapitola popisuje základní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV