• Care Farming jako forma rehabilitace a sociální služby 

   Kadlecová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Care farming je využívání farem, zemědělských prací, zvířat a rostlin pro podporu lidského zdraví a kvality života. Jeho původ je v zapojování pacientů do zemědělských a farmářských prací v léčebnách v minulých staletích ...
  • Efektivita intenzivní péče o seniory 

   Flégrová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Pacient - senior je velmi křehká bytost, která mnohdy obtížně čelí různým atakám chorob a komplikacím z nich vycházejících. Ve vyšším věku jsou v těle seniora již zhoršené obranné funkce a kompenzační mechanismy, které se ...
  • Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče 

   Lukasová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 5. 2018
   M. Lukasová: Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče Abstrakt Při poskytování zdravotní a sociální péče někdy dochází k omezení svobody člověka ve smyslu volnosti pohybu ...
  • Etické problémy v perioperační péči a jejich dopad na bezpečí pacienta 

   Wichsová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 12. 2015
   The dissertation examines the ethics of staff in perioperative care. The aim was to analyze the errors that occur during surgery, to determine the participants in perioperative care who commit these mistakes, and to analyze ...
  • Etika a moc v sociálně zdravotních službách 

   Hradcová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   The following text is an ethnographical study of relations in which care is shaped. On the example of care homes with special regime I describe how power is made and how different ideals are enacted in care of people with ...
  • Etika v sociálních službách: Zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním 

   Balková, Miluše (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Zapojení lidí se zkušeností s nemocí na pozici peer konzultanta do sociálních i zdravotních služeb představuje nový fenomén v péči o lidi s duševním onemocněním. Se způsobem práce peer konzultanta a s jeho zapojením do ...
  • Faktory ovlivňující kvalitu poskytovaných sociálních služeb v návaznosti na úroveň života klientek v Domově Dana 

   Juříčková, Ladislava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 16. 10. 2007
   Svoji magisterskou práci jsem zaměřila na faktory ovlivňující kvalitu poskytovaných sociálních služeb v návaznosti na kvalitu života klientek Domova Dana. Cílem bylo ukázat na působení vnějších i vnitřních vlivů působících ...
  • Institucionalizace sestry specialistky pro hojení ran 

   Koutná, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Vývoj situace v oblasti moderního hojení ran vyvolává potrebu zamyslet se nad zavedením nekterých zmen v postavení sester specialistek. Zdravotní sestry již radu let vykonávají cinnosti týkající se ošetrování ruzných ran, ...
  • Kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti. 

   Saxlová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 20. 10. 2009
   Tématem práce je kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti Diplomová práce má dvě časti. V teoretické časti práce jsou vysvětleny pojmy edukace, edukační proces, kvalita peče, postaveni sestry v ...
  • Kvalita pečovatelských služeb na Rakovnicku 

   Habrcetlová, Lada (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 15. 10. 2008
   Magisterská práce s názvem "Kvalita pečovatelských služeb na Rakovnicku" se zabývá kvalitou pečovatelských služeb na území bývalého okresu Rakovník ve Středočeském kraji České republiky. Práce je rozdělena do dvou hlavních ...
  • Management mimořádných událostí 

   Řehořová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 15. 10. 2008
   Management mimořádných událostí by se měl stát v každém zdravotnickém zařízení důležitou součástí kontinuálního zvyšování kvality. Při poskytování zdravotní péče docházelo, dochází a bude docházet k pochybením z různých ...
  • Možnosti regulace hazardních heren i za současné legislativy (na území města Brna) 

   Holubová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Protože je hazardní hra spojena s psychopatologickými jevy, snažila se výkonná moc v každé společnosti, někdy více někdy méně, ale vždy regulovat hazardní hru. Nicméně, regulací hazardní hry se také reguloval příjem do ...
  • Nabídka sociálních služeb pro seniory a jejich rodiny v mikroregionu Hlučínsko 

   Sněhotová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   P edkládaná diplomová práce se v nuje problematice sociálních slu eb ur ených starým lidem v mikroregionu Hlu ínsko. Hlavním cílem práce je zmapovat sociální slu by poskytované senior m a jejich rodinám, rozpoznat jejich ...
  • Násilí na seniorech v ústavní péči a jeho prevence z pohledu vedoucího pracovníka 

   Bowe, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   This thesis focuses on abuse of elderly people in institutional care by the staff. The theoretical part first starts with description of elder abuse in general and than moves onto issue of abuse od elderly people in health ...
  • Ošetřovatelská péče o rodičku s diagnózou Foetus mortus 

   Petrová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
   Doprovázet ženu při zrodu nového života a být jí při porodu nápomocnou, to je to, co si většina lidí představí pod profesí porodní asistentky. Bohužel se v porodnictví vyskytují i smutné stránky. Intrauterinní smrt plodu ...
  • Poskytování postakutní péče v Nemocnici Pelhřimov a její kvalita 

   Princová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
   Stárnutí populace v České republice je fenoménem naší novodobé historie. Propojení zdravotních a sociálních služeb pro seniory se ukazuje jako nevyhnutelné. S poskytováním těchto služeb souvisí také jejich kvalita, s jakou ...
  • Prevence HIV / AIDS na základních školách 

   Pečánková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
   Cílem této diplomové práce je snaha zmapovat aktuální stav způsobů výuky prevence onemocnění HIV/AIDS na základních školách v Praze. Zaměřuje se na obecný postoj učitelů k danému tématu, jejich spolupráci s odborníky a ...
  • Problematika epilepsie u klientů chráněného bydlení Společnosti Duha 

   Radová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou epilepsií u mentálně postižených klientů sociální služby chráněného bydlení. Epilepsie jsou neurologická onemocnění mozku projevující se záchvaty, které se opakují, přicházejí náhodně, ...
  • Řízení změny ve vedení týmu a souvisejících činnostech při práci s dlouhodobými klienty na krizové lince pro seniory 

   Borecká, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010
   BORECKÁ, Jana. Řízení změny ve vedení týmu a souvisejících činnostech při práci s dlouhodobými klienty na krizové lince pro seniory. Praha, 2010. Magisterská práce. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Katedra ...
  • Senioři a volný čas 

   Grusová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV