Now showing items 1-20 of 30

  • Auto - sluha nebo pán? 

   Defence status: DEFENDED
   Barešová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá automobilismem a jeho rozšířením v dnešní společnosti. V první části textu jsou nastíněna teoretická východiska o vlivu a dopadu techniky na člověka, která jsou pak dále pomocí rozhovorů a pozorování ...
  • Britská logika v devatenáctém století 

   Defence status: DEFENDED
   Joachim, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   According to American philosopher W. W. Bartley, the transition from tradi- tional Aristotelian to Boolean logic is a revolutionary milestone in the history of logic. The work of George Boole which was followed by a ...
  • Dekonstrukce sémiologie F. de Saussura v díle J. Derridy 

   Defence status: DEFENDED
   Kuznetsov, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
  • Dobové proměny v pojetí tragédie 

   Defence status: DEFENDED
   Škopková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
  • Jednota světa a řeči v díle pozdního Wittgensteina 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Kritika pozitivismu ve společenských vědách 

   Defence status: DEFENDED
   Janas, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Cílem práce je představení kritiky pozitivismu ve společenských vědách. V první kapitole je pomocí různých zdrojů literatury ukázáno, co to vlastně pozitivismus je. S tímto pojmem je pak úzce spojen i pojem neopozitivismus ...
  • Limity subjekt-objektového rozvrhu 

   Defence status: DEFENDED
   Kuna, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
  • Matematické modelování z pohledu filosofie (Rozbor možnosti modelování lidských interakcí z pohledu teorie her a Martina Heideggera na příkladu vězňova dilematu) 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 11. 6. 2008
  • Metafyzické otázky Descartesových spisů o metodě 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 27. 9. 2013
  • Mezi výzkumníkem a účastníkem: nároky na metody a techniky sociologického výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Buchtík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Between the researcher and the participant: Requirements on sociological research methods and techniques Abstract The dissertation thesis deals with the design of methods and techniques which mediate the commnunication ...
  • Náprava rozumu v dílech Descarta a Spinozy 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
  • Otázka řeči v Platónově dialogu Kratylos 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková Fikejsová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Práce se zabývá otázkou řeči v Platónově dialogu Kratylos, z pohledu filosofické tematizace závaznosti řeči ve vztahu člověka a světa, jak se postupně objevuje v jednotlivých rozvíjených myšlenkách textu. Zabývám se odlišnými ...
  • Podoby společenského tlaku na hubnutí a formování postavy ve veřejném prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Mixová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá tlakem současné masové společnosti na hubnutí a formování postavy, který je přítomen ve veřejném prostoru. Text vychází z teoretických pojmů Eliase Canettiho - rozkaz a soud z díla Masa a moc a ...
  • Poker jako práce 

   Defence status: DEFENDED
   Humhej, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   The text discusses a fairly recent phenomenon of professional poker. It analyzes it's social dimension and tries to understand the reasons and consequences of this career choice for the life of the player. For framing the ...
  • Porovnání symbolické logiky Lewise Carrolla a moderní logiky 

   Defence status: DEFENDED
   Joachim, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 18. 3. 2008
  • Posibilistická logika a filosofie Davida Huma 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráčková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Práce se zabývá slučitelností posihilistické logiky a filosofie Davida Huma, popsané v jeho knize Zkoumání o lidském rozumu. Posibilistická logika jako nástroj pro usuzování za nejistoty se ukazuje jako vhodná pro modelování ...
  • Praha-vnímání města u starousedlíků a nově příchozích 

   Defence status: DEFENDED
   Janas, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Role muže v moderní rodině v kontextu české a angloamerické beletrie 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   The bachelor thesis "The Role of a Man in a Modern Family in the Context of Czech and Anglo- American Imaginative Literature" investigates the relation between literature, sociology and science. In its following parts it ...
  • Rupert Sheldrake a vědecká kontroverze : "pavěda", paradigma a moc diskursu 

   Defence status: DEFENDED
   Hrouda, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Closer look on scientific controversies points at the limits of contemporary thinking and scientific understanding of the world. It places knowledge into a historical context and opens up the question of dominant paradigms. ...
  • Russellova analýza Peanovy aritmetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Jankovská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce se věnuje Russellově analýze Peanovy aritmetiky tak, jak ji Russell podal spolu s A. N. Whiteheadem v knize Princi- pia Mathematica a později v poněkud přístupnější knize Introduction to Mathematical ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV