• Auto - sluha nebo pán? 

   Barešová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá automobilismem a jeho rozšířením v dnešní společnosti. V první části textu jsou nastíněna teoretická východiska o vlivu a dopadu techniky na člověka, která jsou pak dále pomocí rozhovorů a pozorování ...
  • Britská logika v devatenáctém století 

   Joachim, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   According to American philosopher W. W. Bartley, the transition from tradi- tional Aristotelian to Boolean logic is a revolutionary milestone in the history of logic. The work of George Boole which was followed by a ...
  • Jednota světa a řeči v díle pozdního Wittgensteina 

   Říha, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Kritika pozitivismu ve společenských vědách 

   Janas, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Cílem práce je představení kritiky pozitivismu ve společenských vědách. V první kapitole je pomocí různých zdrojů literatury ukázáno, co to vlastně pozitivismus je. S tímto pojmem je pak úzce spojen i pojem neopozitivismus ...
  • Limity subjekt-objektového rozvrhu 

   Kuna, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
  • Metafyzické otázky Descartesových spisů o metodě 

   Poláková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 27. 9. 2013
  • Mezi výzkumníkem a účastníkem: nároky na metody a techniky sociologického výzkumu 

   Buchtík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Mezi výzkumníkem a účastníkem: nároky na metody a techniky sociologického výzkumu. Abstrakt Disertační práce se věnuje designu metod a technik výzkumu, které zprostředkovávají vztah mezi výzkumníkem a účastníkem výzkumu ...
  • Náprava rozumu v dílech Descarta a Spinozy 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
  • Otázka řeči v Platónově dialogu Kratylos 

   Vítková Fikejsová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Práce se zabývá otázkou řeči v Platónově dialogu Kratylos, z pohledu filosofické tematizace závaznosti řeči ve vztahu člověka a světa, jak se postupně objevuje v jednotlivých rozvíjených myšlenkách textu. Zabývám se odlišnými ...
  • Podoby společenského tlaku na hubnutí a formování postavy ve veřejném prostoru 

   Mixová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá tlakem současné masové společnosti na hubnutí a formování postavy, který je přítomen ve veřejném prostoru. Text vychází z teoretických pojmů Eliase Canettiho - rozkaz a soud z díla Masa a moc a ...
  • Poker jako práce 

   Humhej, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Práce se zabývá mladým fenoménem profesionálního pokeru. Analyzuje jeho společenský rozměr, snaží se porozumět příčinám a důsledkům rozhodnutí zvolení takovéto kariéry pro život člověka. Pro uchopení tématu přitom využívá ...
  • Porovnání symbolické logiky Lewise Carrolla a moderní logiky 

   Joachim, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 18. 3. 2008
  • Posibilistická logika a filosofie Davida Huma 

   Vondráčková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Práce se zabývá slučitelností posihilistické logiky a filosofie Davida Huma, popsané v jeho knize Zkoumání o lidském rozumu. Posibilistická logika jako nástroj pro usuzování za nejistoty se ukazuje jako vhodná pro modelování ...
  • Praha-vnímání města u starousedlíků a nově příchozích 

   Janas, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Rupert Sheldrake a vědecká kontroverze : "pavěda", paradigma a moc diskursu 

   Hrouda, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Bližší pohled na vědecké kontroverze poukazuje na hranice dobového myšlení a na limity vědeckého poznávání světa: zasazuje je do historického kontextu a otevírá otázku dominantních paradigmat. Práce pojednává o sociálních ...
  • Russellova analýza Peanovy aritmetiky 

   Jankovská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce se věnuje Russellově analýze Peanovy aritmetiky tak, jak ji Russell podal spolu s A. N. Whiteheadem v knize Princi- pia Mathematica a později v poněkud přístupnější knize Introduction to Mathematical ...
  • Sebeprezentace pomocí vzhledu 

   Smoljaková, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato práce se zabývá dvěma otázkami. První z nich je ta, do jaké míry lze prezentovat vlastní představu o sobě samém pomocí takových prvků jako je způsob oblékání, způsob držení těla, výraz tváře a celkový vzhled. Zkoumá, ...
  • Specifika českého filmového vkusu v sociologické perspektivě 

   Smoljaková, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem práce je nalezení společných prvků mezi nejnavštěvovanějšími filmovými díly za poslední dvě dekády a na jejich základě určení specifických preferencí českých filmových diváků. Pomocí analýzy několika nejoblíbenějších ...
  • Súčasná vintage móda v Českej republike 

   Hochmuthová, Terézia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Práca sa zameriava na súčasný fenomén používania starého oblečenia pod názvom "vintage". Interpretácia je založená na koncepcii módy Gillesa Lipovetskeho (vintage ako módny jav) a semiologickom výklade módneho systému podľa ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV