• Aktuoekologie jezerních krytenek Šumavy 

   Defence status: DEFENDED
   Lorencová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   / SUMMARY The doctoral thesis discusses thecamoebians assemblages coming from five glacial lakes in the National Park Šumavaand from the Lipno Reservoir in the Southern Bohemia (the Czech Rep.). The research analyzes ...
  • Aktuoekologie krytének ve sladkovodním a půdním prostředí v interakci s houbami a jejich analýza novými mikroskopickými technikami. 

   Defence status: DEFENDED
   Burdíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 3. 2012
   4 Abstract The present thesis focuses on testate amoebae (TA) and their relationship to their natural environment, as well as on relevant microscopic imaging methods. The bulk of the data has been published in original ...
  • Carbon and Oxygen Stable Isotope Ratio from Foraminiferal Tests as a Key to the Paleoenvironmental Interpretations in the Middle Miocene of the Carpathian Foredeep (Central Paratethys) 

   Defence status: DEFENDED
   Scheiner, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Vrt Lomnice 1 (LOM-1) reprezentoval prostředí vnějšího šelfu až horního batyálu ve středním bádenu (dle Hohenegger et al. (2014)) karpatské předhlubně. Vrt Lomnice 1 je bohatý na fosilní materiál s dobrým stupněm zachování. ...
  • Foraminifery a jejich potenciál pro paleoekologickou a biostratigrafickou interpretaci 

   Defence status: DEFENDED
   Scheiner, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Práce se věnuje problematice systematického zařazení foraminifer a vývoji systematiky v čase. Následuje komplexní přehled biologie foraminifer, který pojednává o buněčné stavbě, potravě, růstu a rozmnožování foraminifer. ...
  • Foraminifery a ostrakodi jako paleoenvironmentální a biostratigrafické indikátory ve svrchní křídě České křídové pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Chroustová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   This PhD thesis is a commentary to the attached publications. The thesis deals with two microfossil groups Ostracoda and Foraminifera in the Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin. Contribution of these microfossils ...
  • Foraminifery české křídy 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Bakalářská práce se v kompilační části zabývá systematickým zařazením, biologií, morfologií schránek, ekologií a paleoekologií foraminifer. Dále se zabývá historií výzkumu křídových foraminifer na našem území a geologií ...
  • Foraminifery české křídy z lokality Březno 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Práce je zaměřena na foraminifery z klasické křídové lokality Březno. Je zde popsána základní charakteristika foraminifer, České křídové pánve, lokality Březno u Loun a historie výzkumu křídových foraminifer u nás. Taxonomicky ...
  • Foraminifery spodního devonu pražské pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   První části pojednávají o systematice, obecné biologii foraminifer, morfologii jejich schránky, která je důležitá pro jejich systematické zařazení, a nakonec o ekologii. Následující část se týká charakteristiky devonu s ...
  • Foraminifery spodního devonu pražského souvrství 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Foraminifery spodního devonu jsou nepříliš prozkoumanou skupinou známou jen z několika lokalit na světě. Není u nich vyřešena taxonomie, ale ani další využití této skupiny. Jednou z velice bohatých oblastí je Barrandien v ...
  • Geochemical markers from foraminiferal tests as a tool for reconstruction of paleoceanological environments: a case study from the Miocene of the Central Paratethys 

   Defence status: DEFENDED
   Scheiner, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Tato práce se zabývá použitím různých geochemických proxy na foraminiferách v oblasti fosilního epikontinentálního moře - Centrální Paratethydy v období langhu a následnými na nich založenými paleoceánografickými, ...
  • Jurský vápnitý nanoplanktón severních Čech 

   Defence status: DEFENDED
   Martincová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Bakalářská práce shrnuje dosavadní znalosti o jurském vápnitém nanoplanktonu v souvislosti s oblastí severních Čech formou literární rešerše. Charakterizuje vápnitý nanoplankton z hlediska životního cyklu, ekologie a ...
  • Křídové radiolárie lokality Březno 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Práce se věnuje radioláriím české křídy z lokality Březno u Loun a činného lomu Úpohlavy. Je zde uvedena biologie, ekologie, morfologie schránky radiolárií a dělení celé skupiny. Součástí práce je také geologie křídy, české ...
  • Kvartérní paleoekologická analýza NPR Soos 

   Defence status: DEFENDED
   Rajdlová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Kvartérní paleoekologická analýza NPR Soos Cílem navrhované diplomové práce bylo popsat druhové složení rozsivkových společenstev křemelinového štítu NPR Soos a porovnat tyto výsledky se staršími publikacemi. Dalším cílem ...
  • Kvartérní rozsivky České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Rajdlová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Mikropaleontologický průzkum lokality "Nad tratí" se zaměřením na foraminifery (devon, pražská pánev) 

   Defence status: DEFENDED
   Hajíčková, Milena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Mořský mikrosvět: komplexní projekt ve výuce geologie a biologie pro gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Minaříková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Práce se zabývá modifikací profesionálních mikroskopovacích metod pro potřeby školní výuky. Je zde laboratorně zpracován vzorek miocenního stáří s mikrofosiliemi z mořského prostředí karpatské předhlubně. Byla vytvořena ...
  • Mořský mikrosvět: komplexní projekt ve výuce geologie a biologie pro gymnázia 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Minaříková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá začleněním mikrofosilií do výuky. Jejím cílem bylo vytvořit příručku pro středoškolské učitele, podle níž budou moci připravit žákům exkurzi. Práce se dělí na didaktickou a praktickou část, přičemž ...
  • Náučná stezka oborou Hvězda 

   Defence status: DEFENDED
   Prajzlerová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Má bakalářská práce se zabývá charakteristikou pražské obory Hvězda. První část je kompilační práce shrnující poznatky o dané lokalitě a to popisem z hlediska geologického, biologického a historického. Je doplněna o vlastní ...
  • Náučná stezka povodím Blažejovického potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Neubauerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce se zabývá charakteristikou kraje Vysočina a vytvořením návrhu naučné stezky "Povodím Blažejovického potoka". Zahrnuje dvě části. První, teoretická část představuje všestranný popis kraje Vysočina z hlediska ...
  • Odraz klimatických změn po středně miocénním klimatickém optimu v mořském prostředí karpatské předhlubně 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánek, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Teoretická část práce je rozčleněna do třech větších kapitol, které se věnují problematice bouřkových sedimentů a jejich přítomnosti v sedimentárním záznamu vrtu HR-1. Jedna z kapitol je věnována foraminiferovým schránkám, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV