• Buddhismus na Západě. Česká republika 

   Defence status: DEFENDED
   Honzík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta humanitních studií Katedra Obecné antropologie Mgr. Jan Honzík BUDDHISMUS NA ZÁPADĚ ČESKÁ REPUBLIKA Disertační práce Školitel práce: PhDr. Jiří Holba, Ph.D. Praha 2014 Abstract This paper ...
  • Buddhismus, rostliny a environmentální etika 

   Defence status: DEFENDED
   Kocurek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   SOUHRN Tato diplomová práce se zabývá buddhistickým přístupem k rostlinám v průběhu jeho dějin a šíření. Vycházím ze sekundární literatury a překladů primárních textů do západních jazyků. Zaměřuji se především na to, zda ...
  • Buddhistická mantra a Sútra srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Langrová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Hlavní osnovou práce je téma náboženského jazyka z pohledu religionistické reflexe. Práce rozebírá konkrétní náboženské promluvy, v tomto případě buddhistické mantry. Nastiňuje kontext vzniku manter ve védském náboženství ...
  • Džátaky - Legendární životopisy Gautamy Buddhy ve sbírce Džátakatthavannana 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce seznamuje čtenáře s možnými interpretacemi žánru buddhistických posvátných biografií, džátak. Autor se zaměřuje na sbírku Džátakatthavannana, součást pálijského kánonu, jenž je důležitým textem pro raný a ...
  • Koncepce nirvány v théravádovém buddhismu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
  • Nejstarší buddhismus a výklad etických otázek spojených se smrtí a umíráním 

   Defence status: DEFENDED
   Mičkalová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 2. 2007
   Buddhismus byl již ve starověku spojován s lékařským uměním a tento rys buddhismu si vždy uvědomovala laická i odborná veřejnost. V současnosti se buddhismus stal mimo jiné předmětem zájmu odborníků na lékařskou etiku ...
  • Ničiren, fundamentalistický buddhista 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Tato bakalářská práce pojednává o japonském buddhistickém mnichovi jménem Ničiren, který žil ve 13. století. Zabývá se jednak jeho životem, jednak různými aspekty jeho učení. Převážně se pohybuje v myšlenkovém světě ...
  • Poňatie "duše" v tibetskom budhizme 

   Defence status: DEFENDED
   Šiculiaková, Lívia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
  • Raná buddhistická kosmologie pálijského kánonu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 2. 2016
   Tato práce pojednává o raně buddhistické kosmologii. Krátce představuje obecné pojetí kosmologie v buddhismu a v pálijském kánonu, aby lépe vynikly charakteristické rysy primárního textu, o který se práce opírá, totiž ...
  • Šinranovo pojetí šindžin jako cesty k buddhovství 

   Defence status: DEFENDED
   Vrba, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 6. 2006
   V této práci se pokusím o jasné a obhajitelné zařazení Šimanovy reformulace učení Čisté země do kontextu mahájánového buddhismu a o vymezení klíčového pojmu v Šimanově soteriologické vizi. Tímto termínem je šindžin, podle ...
  • Uctívání Buddhových ostatků a vznik mahájánového buddhismu 

   Defence status: DEFENDED
   Gossová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV