• Acidorezistentní polymerní nanočástice: příprava a hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Semrádová, Adélka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitelé: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Mgr. Jana Kubačková Posluchač: Adélka Semrádová Název diplomové práce: ...
  • Acidorezistentní polymerní nanočástice: příprava a hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Semrádová, Adélka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitelé: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Mgr. Jana Kubačková Posluchač: Adélka Semrádová Název diplomové práce: ...
  • Farmaceutické aplikace polyesterů jako nanonosičů léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 1. 10. 2020
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Student: Petra Staňková Title of Thesis: Pharmaceutical applications of polyesters ...
  • Farmaceutické aplikace polyesterů jako nanonosičů léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Posluchač: Petra Staňková Název diplomové práce: Farmaceutické aplikace polyesterů jako ...
  • Hybridní polymerní-lipidické nanočástice jako nosiče léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Žemličková, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Simona Žemličková Název diplomové práce: Hybridní polymerní-lipidické ...
  • Hybridní polymerní-lipidické nanočástice jako nosiče léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Žemličková, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultants: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Simona Žemličková Title of thesis: Hybrid polymeric-lipid ...
  • Imobilizace proteinových makromolekul na polymerní nosiče 

   Defence status: DEFENDED
   Šitnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Michaela Šitnerová Název diplomové práce: Imobilizace proteinových makromolekul ...
  • Lipidické nanočástice jako platforma pro dodání léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Voldřichová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jana Kubačková Posluchač: Lenka Voldřichová Název diplomové ...
  • Lipidické nanočástice jako platforma pro dodání léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Voldřichová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jana Kubačková Posluchač: Lenka Voldřichová Název diplomové ...
  • Lyofilizace polymerních nanomateriálů 

   Defence status: DEFENDED
   Švehlíková, Ingrid (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Student: Ingrid Švehlíková Title od thesis: Lyophilization of polymeric ...
  • Molekulárně modelovací studie potenciálních inhibitorů acetylcholinesterasy. 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická chemie kontrola léčiv Vedoucí práce: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Diplomant: Jakub Kratochvíl Název diplomové práce: Molekulárně ...
  • Molekulárně modelovací studie potenciálních inhibitorů mykobakteriální enoyl-reduktasy 

   Defence status: DEFENDED
   Slovák, František (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Pracoviště: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Diplomant: František Slovák Vedoucí práce: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Název diplomové práce: ...
  • Optimalizace procesu purifikace nanočásticových systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Posluchač: Kristýna Strnadová Název diplomové práce: Optimalizace procesu purifikace ...
  • Optimalizace přípravy medikovaných biodegradovatelných nanočástic 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Adéla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Posluchač: Adéla Kolářová Název diplomové práce: Optimalizace přípravy medikovaných ...
  • Optimalizace separace a purifikace polymerních nanočástic 

   Defence status: DEFENDED
   Vencl, Jáchym (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitelé: Jana Kubačková, Ondřej Holas Posluchač: Jáchym Vencl Název diplomové práce: Optimalizace separace a purifikace ...
  • Polymeric stabilizers maintaining the supersaturation solubility of itraconazole nanocrystals after dissolution process 

   Defence status: DEFENDED
   Kubačková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Názov diplomovej práce: Polymérne stabilizátory udržujúce nasýtenosť roztoku po rozpustení nanokryštálov itrakonazolu Autor: Jana Kubačková Katedra: Katedra farmaceutickej technológie Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. ...
  • Príprava biodegradabilných polymérnych nanočastíc 

   Defence status: DEFENDED
   Bacskaiová, Silvia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Silvia Bacskaiová Title of Thesis: Biodegradable polymeric ...
  • Príprava biodegradabilných polymérnych nanočastíc 

   Defence status: DEFENDED
   Bacskaiová, Silvia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Poslucháč: Silvia Bacskaiová Názov diplomovej práce: Príprava biodegradovateľných ...
  • Problematika rekrystalizace účinných látek v léčivých přípravcích 

   Defence status: DEFENDED
   Máčalík, Tomáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Tomáš Máčalík Název diplomové práce: Problematika rekrystalizace ...
  • Přehled technik imobilizace proteinových makromolekul na polymerní nosiče 

   Defence status: DEFENDED
   Badalcová, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Helena Badalcová Název diplomové práce: Přehled technik imobilizace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV