• Bakalářská diplomová práce: Žánr bakalářské diplomové práce, jeho utváření a současná podoba 

   Defence status: DEFENDED
   Hybner, Otakar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   HYBNER, Otakar. Bachelor Diploma Thesis: Genre of the Bachelor Diploma Thesis, its Formation and Contemporary Form. Prague, 2019. Master thesis. Charles University in Prague, Faculty of Education, Department of Czech ...
  • Emotikony a jejich využití v současných textech 

   Defence status: DEFENDED
   Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Facebook a Instagram ve výuce mediální výchovy na II. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Smola, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Diplomová práce pojednává o tématu sociálních sítí a jejich využití v obsahu mediální výchovy na II. stupni základní školy. Pozornost je věnována dvěma sociálním sítím - Facebooku a Instagramu. Předkládaná práce je rozdělena ...
  • Jazyk a propaganda v časopisu Mladý svět do roku 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Mrzenová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Resumé Naše diplomová práce se věnovala jazyku a propagandě v týdeníku Mladý svět do roku 1989. Cílem naší práce nebyla komplexní jazyková analýza textů, ale analýza jazykových prostředků z hlediska propagandy. Úkolem bylo ...
  • Jazyk a styl regionálního tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráčková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
  • Jazyk bulváru za první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Lacinová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   Cílem práce je popsat jazyk několika významných zástupců bulvárních tiskovin v dobách první republiky. Nejdříve je pojem bulvární tisk definován pomocí různých znaků a je odlišen od pojmu seriózní tisk. Je nastíněn také ...
  • Jazyková analýza internetové komunikace majitelů psů 

   Defence status: DEFENDED
   Bílá, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Tato práce se zabývá jazykovou analýzou internetové komunikace majitelů psů. Předmětem analýzy jsou vybrané diskuzní příspěvky získané na serveru Ifauna, dále diskuzní příspěvky a chatová komunikace ze sociální sítě Facebook. ...
  • Jazyková analýza komunikátů vybraných nových náboženských hnutí (se zaměřením na manipulaci) 

   Defence status: DEFENDED
   Korábečný, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   V této diplomové práci jsou analyzovány verbální persvazivní jazykové prostředky typické pro komunikáty dvou nových náboženských hnutí, Náboženské společnosti svědkové Jehovovi a hnutí Nového věku, se zaměřením na manipulaci. ...
  • Jazyková analýza předvolební kampaně 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
  • Jazyková analýza vybraných internetových diskusí 

   Defence status: DEFENDED
   Brůnová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka Jazyková analýza vybraných internetových diskusí (Bakalářská práce, 2012) Language Analysis of Selected Internet Discussions Vedoucí bakalářské práce: ...
  • Jazykové projevy v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Lužíková, Nicola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This thesis focuses on the quality of speech of Ivan Bartoš. That is being examined through three speeches, which were selected as representative for a specific type of political speech. Because of their spoken nature, the ...
  • Jazykový humor v reklamě 

   Defence status: DEFENDED
   Čimingová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Název práce: Jazykový humor v reklamě Autor: Radka Čimingová Katedra (ústav): Katedra českého jazyka a literatury Vedoucí diplomové práce: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá lingvistickou ...
  • Komunikační kanály a marketingové strategie pořadu Herbář (s důrazem na sociální sítě) 

   Defence status: DEFENDED
   Camrdová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá komunikačními kanály a marketingovými strategiemi televizního pořadu Herbář. Cílem teoretické části je uvést čtenáře do dané problematiky, proto je zde obsažena charakteristika a kategorizace ...
  • Lidová tvořivost Čechů v souvislosti s kausou Rath 

   Defence status: DEFENDED
   Fridrichová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
   Tato práce je zaměřena na konkrétní kauzu, která bývá v médiích nejčastěji označována jako ,,kauza Rath" nebo ,,kauza Davida Ratha". Diplomová práce sleduje vývoj této kauzy v českých médiích, obzvláště na tzv. sociálních ...
  • Lingvistická analýza časopisů určených pro dívky 

   Defence status: DEFENDED
   Jindřichová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Bakalářská práce se zabývá analýzou jazykových prostředků v časopisech určených pro dívky, vydaných v období od května do prosince 2008. Tyto časopisy formují publicistický útvar, který je úzce vymezen z hlediska věku a ...
  • Práce s reklamními texty jako východisko pro jazykovou a komunikační výchovu na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kyjanková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 1. 2009
   Diplomová práce je zaměřená na obranu dětí proti působení reklamního sdělení. Teoretická část se zabývá historií reklamy a zájmu o problematiku působení reklamy na děti. Dále jsou v ní rozebrány cíle a funkce reklamy a ...
  • Projevy intertextuality v publicistických textech 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Současný kulinářský diskurz 

   Defence status: DEFENDED
   Camrdová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
  • Specifika elektronické komunikace na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá elektronickou komunikací probíhající na sociálních sítích Facebook a Twitter. Jejím cílem bylo jednak nalezení a popis specifických rysů elektronické komunikace, jednak srovnání obou sítí z hlediska ...
  • Specifika slovní zásoby reklam v závislosti na propagovaném produktu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   Ve své diplomové práci jsem se pokusila analyzovat variabilitu a specifika slovní zásoby reklamního diskurzu vybraných propagačních oblastí. Kritériem, podle kterého jsem texty třídila, tedy byl propagovaný produkt. Chtěla ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV