• Adventní praktikum a vánoční chemikál 

   Zezulová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 1. 2007
   Tato práce je z velké části souborem zajímavých, efektních a efektivních školních pokusů s adventní, vánoční a silvestrovskou tematikou. Snažím se v ní o podání co nejucelenějšího inspirativního materiálu pro jakéhokoliv ...
  • The characterization of blood platelet cellular prion protein 

   Broučková, Adéla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Souhrn Centrálním dějem při vzniku transmisivních neurodegenerativních prionových chorob je konformační změna buněčného prionového proteinu (PrPc) na patologickou isoformu (PrPsc). V současnosti jsou už známé čtyři případy ...
  • Chemické reakce a světelná energie 

   Sečková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Práce je zaměřena na specifické činnosti učitele a jeho žáků. Jsou zde shrnuty fyzikálně-chemické aspekty chemických reakcí a světelné energie a uvedeny návrhy pro zařazení tohoto tématu do výuky na základních školách, ...
  • Chemie Verneovek 

   Deutschová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   V současné době je stále obtížnější upoutat pozornost žáků během výuky a vybavit je do života širokým vzdělanostním základem a žádoucími klíčovými kompetencemi, které jsou dnes stavěny do popředí. Proto bych zde ráda nabídla ...
  • Dětské hry a hračky jako pomůcky ve výuce chemie 

   Dubská, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Diplomová práce je věnována studiu jedné z aktivizačních metod - hře. Při hře se žáci aktivně zapojují, jsou motivováni, jsou kreativní. Hlavním cílem práce je prozkoumání výhod, které přináší zavedení herních aktivit do ...
  • Ekochemické hry 

   Čermáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití hry při výuce ekochemie na základní škole. V práci je popsána metoda hry obecně, následuje její začlenění do systému kurikulárních dokumentů a konkrétní návrh realizace některých ...
  • Ekochemické pokusy v dostupném provedení 

   Borkovcová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Cílem je vytvořit kartotéku a katalog chemických pokusů. Natočené pokusy jsou umístěné na webových stránkách www.lenbor.cz. Celá diplomová práce vychází z rámcově vzdělávacího programu. Smyslem práce je motivovat učitele ...
  • Elementarizace chromatografie zejména kapalinové 

   Mikulášová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Téma diplomové práce "Elementarizace chromatografie, zejména kapalinové." jsem volila zcela záměrně z toho důvodu, že chromatografické metody tímto způsobem dosud zpracovány nebyly. Mým cílem tedy je tuto pomyslnou ...
  • Expression and function of cellular prion protein in blood cells 

   Glier, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 10. 2012
   Buněčný prionový protein (PrPc) je nezbytný pro patogenezi neurodegenerativních prionových onemocnění. V současné době jsou známy čtyři případy přenosu variantní Creutzfeldt-Jakobovy choroby krevní transfuzí. Objasnění ...
  • Pokusy (se rtutí), které dělat nebudete 

   Záhorská, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   V úvodu práce jsem si vymezila cíl, který spočíval ve vytvoření záznamu ukazujícího fyzikální a chemické vlastnosti rtuti a jejích sloučenin, a to v konkrétních pokusech s kapkou rtuti. S realizací tohoto nelehkého úkolu ...
  • Prvky farmacie jako inspirace pro výuku chemie 

   Zachariášová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   SOUHRN A KLÍČOVÁ SLOVA Rigorózní práce je věnována školním chemickým experimentům, které jsou inspirovány farmacií. Hlavním výstupem práce je kartotéka návodů pro pokusy, které jsou využitelné ve výuce chemie na středních ...
  • The Role of Cellular Prion Protein in Erythroid Differentiation 

   Panigaj, Martin (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   3 Abstrakt Buněčný prionový protein (PrPC ) je evolučně konzervovaný protein, exprimovaný na povrchu buněk různého původu. Přestože PrPC hraje zásadní roli v patogenezi neurodegenerativních chorob, jeho fyziologická funkce ...
  • Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma fenomenologické typy reakcí 

   Dědková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 1. 2008
   Moje diplomová práce se zabývá fenomenologickými typy reakcí. Tato typologie reakcí je vhodná i pro úplné chemické začátečníky a nevyžaduje téměř žádné vědomosti o chemii. Lze ji, jak vyplývá z mé diplomové práce, ...
  • Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma: Izomerizace 

   Šůstek, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Mým úkolem bylo vytvořit metodiku pokusu na téma izomerizace pro učitele chemie a jeho žáků navštěvující střední školu. Zmíněný pokus optimalizovat z hlediska koncentrace výchozí látky a doby ozařování. Zvolit kritéria, ...
  • Užití rekombinantního prionového proteinu ve studiu prionových chorob 

   Kamal, Rašíd (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Úloha buněčného prionového proteinu v buňkách imunitního systému 

   Havlík, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Prion protein (PrPC) is connected with the origin of transmissive spongiform encephalopathies (TSEs), fatal diseases that are on the molecular level based on the conversion of the cellular form of prion protein, PrPC, into ...
  • Úloha exprese buněčného prionového proteinu v diferenciaci neuronálních buněčných linií 

   Kučerová, Johanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Buněčný prionový protein PrPC je membránově vázaný glykoprotein, který se běžně vyskytuje u obratlovců, především v nervové soustavě, ale také například v buňkách gastrointestinálního traktu, v kostní dřeni, v pohlavních ...
  • Úloha prionových proteinů u diferencujících buněk 

   Kučerová, Johanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Buněčný prionový protein (PrPC) je známý především svou patologickou izoformou PrPSc, označovanou jako infekční agens prionových onemocnění, mezi které patří bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), klusavka či ...
  • Vizualizace edukačních experimentů 

   Zvelebilová, Rosana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Anotace: Diplomová práce vizualizuje edukační experimenty pomocí různých vizualizačních prostředků - video, kresba, tabulka, schéma, rovnice, popis. Slouží k vzdělávání učitelů chemie a tutoruje je k živému předvádění ...
  • Vlastnosti specifických protilátek prionových chorob a možnosti jejich využití 

   Šafaříková, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 3. 2015
   Souhrn Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) jsou neurodegenerativní onemocnění charakterizovaná ukládáním patologické formy prionového proteinu (PrPTSE ) v mozku. V současnosti je PrPTSE jediný specifický biochemický ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV