• Diffuse x-ray scattering from GaN epitaxial layers 

   Defence status: DEFENDED
   Barchuk, Mykhailo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 11. 2012
   Real structure of heteroepitaxial GaN and AlGaN layers is studied by diffuse x-ray scattering. A new developed method based on Monte Carlo simulation enabling to determine densities of threading dislocations in c-plane GaN ...
  • Difuzní rtg reflexe na drsných multivrstvách 

   Defence status: DEFENDED
   Cejpek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá teorií difúzního rozptylu rentgenového záření na drsných multivrstvách. V úvodní kapitole shrneme některé základní principy - statistické vlastnosti rozhraní, Fresnellovy koeficienty, teorii ...
  • High-temperature X-ray Diffractometry of Thin Layers 

   Defence status: DEFENDED
   Valeš, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 6. 2015
   In this work, the crystallographic structure and its changes under thermal treatment of different systems consisting of metal oxide nanoparticles is studied. The principal method used throughout the thesis is x-ray powder ...
  • Modelování růstu kvantových teček v aproximaci elastického kontinua 

   Defence status: DEFENDED
   Čendula, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
  • Rtg difrakce a difuzní rozpyl na Heuslerových slitinách 

   Defence status: DEFENDED
   Cejpek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Heuslerovy slitiny jsou v poslední době studovány pro své zajímavé vlastnosti, at' už magnetické či elektronické. Tyto vlastnosti podstatně závisejí na krysta- lové struktuře. Práce se zabývá studiem Heuslerových slitin ...
  • Rtg difrakce a difuzní rozpyl na Heuslerových slitinách 

   Defence status: RECOGNIZED
   Cejpek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 11. 2016
   Heuslerovy slitiny jsou v poslední době studovány pro své zajímavé vlastnosti, at' už magnetické či elektronické. Tyto vlastnosti podstatně závisejí na krysta- lové struktuře. Práce se zabývá studiem Heuslerových slitin ...
  • Studium stuktury kovových polykrystalických vrstev rtg difrakcí a rtg reflexí 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
  • Study of the structure of ferromagnetic semiconductors by x-ray scattering methods 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 4. 2014
   We studied epitaxial layers of Gallium Manganese Arsenide by various x-ray scattering methods. Since the positions of the Mn dopant in the a host GaAs lattice are crucial for magnetic properties of this material, we focused ...
  • Theoretical studies of rolled-up and wrinkled nanomembranes 

   Defence status: DEFENDED
   Čendula, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 1. 2012
   Title: Theoretical studies of rolled-up and wrinkled nanomembranes Author: Mgr. Peter Cendula Department: Department of Condensed Matter Physics Thesis Supervisors: Prof. Dr. Oliver G. Schmidt, Prof. RNDr. Václav Holý, ...
  • Výpočet elastické deformace systému polovodičových kvantových teček metodou "Boundary-element method" 

   Defence status: DEFENDED
   Pavluch, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Elastické deformační pole v kvantové tečce podstatným způsobem ovlivňuje její elektronovou strukturu. Cílem práce je vytvoření software pro realizaci metody hraničních elementů (Boundary Element Method - BEM) k výpočtu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV