• Anglie očima českých šlechticů na přelomu 16. a 17. století 

   Pribilinec, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Předkládaná práce se zabývá cestami českých šlechticů do Anglie na přelomu 16. a 17. století. Práce obsahuje obecné shrnutí cestování v době raného novověku. Je založena na rozboru osobních pramenů, jímž jsou cestovatelské ...
  • Bratrští studenti na zahraničních univerzitách v 16. a raném 17. století 

   Píš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The theme of the bachelor thesis is the study of the members of the Unity of Brethren at the foreign schools in the 16th and the early 17th century. As a main source we can regard the editions of the preserved registries ...
  • Cesty Pražanů za vzděláním na prahu novověku na příkladu gymnázií ve Zhořelci a v Altdorfu 

   Komancová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Předmětem této bakalářské práce je sledovat cesty pražských měšťanů za vzděláním na vyšší latinské školy ležící za hranicemi českých zemí, a to na příkladu gymnázií ve Zhořelci a v Altdorfu. Z hlediska chronologického je ...
  • Korunovace císařovny Anny Tyrolské českou královnou v roce 1616 

   Kličková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá dosud v českém historickém bádání opomíjenou tematikou ženských korunovací. Hlavním záměrem je detailně popsat jednotlivé fáze pražské korunovace Anny Tyrolské českou královnou, která se ...
  • Přechodové rituály na dvorech posledních Rožmberků 

   Šmilauer, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce přináší pohled na nejvýznamnější přechodové rituály na dvorech posledních příslušníků rodu Rožmberků. Pozornost je věnována konkrétně sňatkům, křtům a pohřbům. Tyto rituály a s nimi spojené festivity byly ...
  • Rakovničtí studenti pražské utrakvistické univerzity (1550-1622) 

   Chmelíková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Předkládaná práce se zabývá průběhem vzdělávání studentů z města Rakovníka v letech 1550-1622. Sleduje tyto studenty na partikulárních městských školách, pražské univerzitě a na dalších univerzitách v zahraničí. Následně ...
  • Slavnosti na dvoře prvních českých Habsburků (1526-1619) 

   Kopřivová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   (in English): The aim of this bachelor thesis is to present, characterize and classify festivals in the courts of the first Czech Habsburgs (beginning with Ferdinand I. and ending with Matyáš II.) between 1526 and 1619. ...
  • Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597−1603 

   Podavka, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Ondřej Podavka Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597-1603 (Abstrakt) Tématem disertační práce je v mnoha ohledech pozoruhodná osobnost moravského aristokrata Zdeňka Brtnického z Valdštejna, jednoho z 30 ...
  • Židé v myšlení společnosti českých zemí na prahu novověku 

   Lochovský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá vnímáním Židů v křesťanské společnosti českých zemí v 16. a 17. století na základě analýzy antisemitských stereotypů jako jsou obvinění z rituální vraždy, travičství, spolčování s Turky a ...
  • Živelné pohromy na Rychnovsku očima lidových kronikářů 1700-1800 

   Věchet, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   v anglickém jazyce The study of sources related to the folk provenance is often in terms of the Czech historiography a neglected issue. Especially the research of folk chronicles has reached the utmost boom in the middle ...
  • Život a každodennost pražského měšťana Karla Kysweina (+1621) 

   Finsterschott, Theo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This thesis focuses on the life course of the Prague burgher Karel Kyswein (1578-1621), his Nuremberg family linage, including his kinship with Tucher, Schlüsselfelder and Viatis families and non-material and material ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV