• Antisemitské časopisy Vlajka a Národní republika 

   Borůvková, Marianna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Klíčová slova: antisemitismus, obraz Žida, 30. léta 20. století Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá antisemitskými časopisy Vlajka a Národní republika mezi lety 1933-1938. Zaměřuje se na negativní stereotypy Židů a na ...
  • Antisemitské stereotypy a časopis Arijský boj 

   Matějková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem této práce je postihnutí úlohy antisemitských stereotypů v české literatuře, antisemitské propagandě v období konce třicátých a začátku čtyřicátých let 20. století, přičemž se soustředí zejména na časopis Arijský ...
  • Básně T. R. Fielda 1954-1955 

   Bartoňová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce se zabývá básnickým T. R. Fielda, především tím, které pochází z doby jeho hospitalizace v Psychiatrické léčebně Bohnice v polovině 50. let 20. století. Představuje básníkovu osobnost a pokouší se podat literárně ...
  • Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964-1979. 

   Valtrová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Práce se zabývá časopisem Proměny, čtvrtletníkem Společnosti pro vědy a umění. Mapuje prvních sedm let (1964-1970) jeho existence, tedy dobu, kdy jej redigoval Ladislav Radimský. Původním plánem bylo vytvořit anotovanou ...
  • Bieblova sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu v kontextu avantgardního exotismu 

   Tichá, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá exotickými motivy v díle Konstantina Biebla S lodí jež dováží čaj a kávu a sleduje jejich proměnu. Text je interpretován na základě kontextu avantgardního exotismu se zaměřením na avantgardu ...
  • Bohumil Hrabal, výtvarné umění a film 

   Khechini, Lamyaa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 2. 2010
   V této práci se zabývám tvorbou Bohumila Hrabala a jeho vztahem k avantgardním uměleckým směrům. Autorův vztah k výtvarnému umění je již všem dobře znám: Hrabal systematicky sledoval a zahajoval výstavy, zobrazoval činnost ...
  • Cesta pravdy J.S Machara. Život a dílo J.S. Machara ve 20. a 30. letech 20. století 

   Sýkora, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 11. 2008
   Tato práce, vznikající postupně v průběhu posledních pěti let, byla iniciována snahou přispět co největší možnou měrou k osvětlení a zmapování života a díla českého básníka a fejetonisty Josefa Svatopluka Machara. Na toto ...
  • Cesta pravdy J.S. Machara. (Život a dílo J.S. Machara ve 20. a 30. letech 20. století) 

   Sýkora, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Tato práce, vznikající postupně v průběhu posledních pěti let, byla iniciována snahou přispět co největší možnou měrou k osvětlení a zmapování života a díla českého básníka a fejetonisty Josefa Svatopluka Machara. Na toto ...
  • Cestopisy Adolfa Hoffmeistera. Pohlednice z Číny, Made in Japan 

   Stillerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Adolf Hoffmister je významnou postavou české literatury a výtvarného umění 20.stol. Byl organizátorem kulturního života, velvyslancem, členem mnoha organizací. Celý svůj život cestoval, což mu po 2.světové válce bylo ...
  • Časopis Scéna a předválečná avantgarda 

   Bálková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   The aim of this thesis is to discover and to sname the specific resources and procedures which were present at the birth of the theatre expressionism in our country. The first method used to find the solution to that was ...
  • Česká literatura ve stínu hákového kříže 

   Borovička, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The aim of this work is to re-construct the mentality of the 1930s in Czechoslovakia. Methodologically, it is based on the Belgian concept of "worldview" (Center Leo Apostel), "a symbolic system of representation that ...
  • České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou 

   Soukup, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 4. 2018
   Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou ...
  • Detektivní trilogie Josefa Škvoreckého 

   Bálková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce je zjistit, nakolik se postava poručíka Josefa Borůvky z děl Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky a Hříchy pro pátera Knoxe blíží ideálu Velkého detektiva. V řešení bylo použito metody ...
  • Dílo Jiřího Mordechaje Langera 

   Garciová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   This thesis introduces Jiří Mordechai Langer, who was Czech Jewish author. Through the data of his biography describes his mental focus and some of the aspects of his works, which is inspired by it. The thesis is focused ...
  • Dítě a dětství v tvorbě Jaromíra Johna 

   Hrdinová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Klíčová slova: dětská literatura, Jaromír John, dětství, Abstrakt: Tématem diplomové práce je rozbor díla Jaromíra Johna se zaměřením se na tvorbu pro děti a mládež na základě teoretického konceptu Vladimíra Nezkusila a ...
  • Dvojí verze Nezvalových básní z dvacátých let 

   Hušáková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Předmětem této práce jsou Nezvalovy autocenzurní zásahy ve sbírkách z dvacátých let. Nejprve sleduji vývoj poetismu, principy skladby poetistických děl a Nezvalovu tvorbu z dvacátých let. Poté se věnuji kulturní situaci v ...
  • Exilový časopis Sklizeň 

   Kmochová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Hlavním předmětem této práce je anotovaná bibliografie exilového časopisu Sklizeň. Vedle bibliografie práce obsahuje úvodní úvahu, která se jednak obecněji zaměřuje na exil a situaci české exilové kultury pro roce 1948, ...
  • Ferdinand Peroutka - literární kritik a spisovatel 

   Šnajdrová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 4. 2008
   Svoji rigorózní práci jsem se rozhodla zaměřit na literární kritiky a vlastní literární tvorbu Ferdinanda Peroutky. Je třeba přitom mít především na zřeteli, že těžištěm Peroutkovy tvorby zůstává politická publicistika. ...
  • Fráze v díle Karla Poláčka a jejich význam v dnešních médiích 

   Pavlova, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   V této práci rozebíráme fráze z děl Karla Poláčka, tj. převážně z jeho Žurnalistického slovníku a románů Bylo nás pět a Muži v ofsajdu. Na začátku definujeme pojem fráze a v souvislosti s tím specifika autorových próz. ...
  • "Generace ukradeného příběhu" (Hodrová, Kratochvil, Jamek, Richterová) 

   Rudolfová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem práce je charakterizovat poetiku "generace ukradeného příběhu", tj. českých autorů narozených ve čtyřicátých letech 20. století. Nejvýraznější rysy této poetiky, např. antiiluzivnost, pojetí příběhu a vypravěče, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV