Now showing items 1-20 of 83

  • Antisemitské časopisy Vlajka a Národní republika 

   Defence status: DEFENDED
   Borůvková, Marianna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Klíčová slova: antisemitismus, obraz Žida, 30. léta 20. století Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá antisemitskými časopisy Vlajka a Národní republika mezi lety 1933-1938. Zaměřuje se na negativní stereotypy Židů a na ...
  • Antisemitské stereotypy a časopis Arijský boj 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem této práce je postihnutí úlohy antisemitských stereotypů v české literatuře, antisemitské propagandě v období konce třicátých a začátku čtyřicátých let 20. století, přičemž se soustředí zejména na časopis Arijský ...
  • Básně T. R. Fielda 1954-1955 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce se zabývá básnickým T. R. Fielda, především tím, které pochází z doby jeho hospitalizace v Psychiatrické léčebně Bohnice v polovině 50. let 20. století. Představuje básníkovu osobnost a pokouší se podat literárně ...
  • Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964-1979. 

   Defence status: DEFENDED
   Valtrová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Práce se zabývá časopisem Proměny, čtvrtletníkem Společnosti pro vědy a umění. Mapuje prvních sedm let (1964-1970) jeho existence, tedy dobu, kdy jej redigoval Ladislav Radimský. Původním plánem bylo vytvořit anotovanou ...
  • Bieblova sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu v kontextu avantgardního exotismu 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá exotickými motivy v díle Konstantina Biebla S lodí jež dováží čaj a kávu a sleduje jejich proměnu. Text je interpretován na základě kontextu avantgardního exotismu se zaměřením na avantgardu ...
  • Bohumil Hrabal, výtvarné umění a film 

   Defence status: DEFENDED
   Khechini, Lamyaa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 2. 2010
   V této práci se zabývám tvorbou Bohumila Hrabala a jeho vztahem k avantgardním uměleckým směrům. Autorův vztah k výtvarnému umění je již všem dobře znám: Hrabal systematicky sledoval a zahajoval výstavy, zobrazoval činnost ...
  • Cesta pravdy J.S Machara. Život a dílo J.S. Machara ve 20. a 30. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 11. 2008
   Tato práce, vznikající postupně v průběhu posledních pěti let, byla iniciována snahou přispět co největší možnou měrou k osvětlení a zmapování života a díla českého básníka a fejetonisty Josefa Svatopluka Machara. Na toto ...
  • Cesta pravdy J.S. Machara. (Život a dílo J.S. Machara ve 20. a 30. letech 20. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Tato práce, vznikající postupně v průběhu posledních pěti let, byla iniciována snahou přispět co největší možnou měrou k osvětlení a zmapování života a díla českého básníka a fejetonisty Josefa Svatopluka Machara. Na toto ...
  • Cestopisy Adolfa Hoffmeistera. Pohlednice z Číny, Made in Japan 

   Defence status: DEFENDED
   Stillerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Adolf Hoffmister je významnou postavou české literatury a výtvarného umění 20.stol. Byl organizátorem kulturního života, velvyslancem, členem mnoha organizací. Celý svůj život cestoval, což mu po 2.světové válce bylo ...
  • Časopis Scéna a předválečná avantgarda 

   Defence status: DEFENDED
   Bálková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   The aim of this thesis is to discover and to sname the specific resources and procedures which were present at the birth of the theatre expressionism in our country. The first method used to find the solution to that was ...
  • Česká literatura ve stínu hákového kříže 

   Defence status: DEFENDED
   Borovička, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The aim of this work is to re-construct the mentality of the 1930s in Czechoslovakia. Methodologically, it is based on the Belgian concept of "worldview" (Center Leo Apostel), "a symbolic system of representation that ...
  • České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 4. 2018
   Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou ...
  • Detektivní trilogie Josefa Škvoreckého 

   Defence status: DEFENDED
   Bálková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce je zjistit, nakolik se postava poručíka Josefa Borůvky z děl Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky a Hříchy pro pátera Knoxe blíží ideálu Velkého detektiva. V řešení bylo použito metody ...
  • Dílo Jiřího Mordechaje Langera 

   Defence status: DEFENDED
   Garciová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   This thesis introduces Jiří Mordechai Langer, who was Czech Jewish author. Through the data of his biography describes his mental focus and some of the aspects of his works, which is inspired by it. The thesis is focused ...
  • Dítě a dětství v tvorbě Jaromíra Johna 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdinová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Klíčová slova: dětská literatura, Jaromír John, dětství, Abstrakt: Tématem diplomové práce je rozbor díla Jaromíra Johna se zaměřením se na tvorbu pro děti a mládež na základě teoretického konceptu Vladimíra Nezkusila a ...
  • Dvojí přístup k lidovému vyprávění: Emanuel Horký a Josef Štefan Kubín 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   The work will deal with the processing of folk tales from Podkrkonoší on the one hand and the processing of folk tales from the Vysočina region (Humpolec, Polná and Havlíčkův Brod regions) on the other hand. It will use ...
  • Dvojí verze Nezvalových básní z dvacátých let 

   Defence status: DEFENDED
   Hušáková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Předmětem této práce jsou Nezvalovy autocenzurní zásahy ve sbírkách z dvacátých let. Nejprve sleduji vývoj poetismu, principy skladby poetistických děl a Nezvalovu tvorbu z dvacátých let. Poté se věnuji kulturní situaci v ...
  • Edice časopisu Bonaco 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 9. 2022
   My bachelor thesis focuses on the edition of five surviving issues of the girls' magazine Bonaco, which was made in the Terezín ghetto in 1943-1944. The aim of the thesis is to make the sources accessible not only to the ...
  • Egodokumenty s tematikou holokaustu. Od intimního deníku k memoárům 

   Defence status: DEFENDED
   Kršňáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   This bachelor thesis deals with egodocuments concerned with the Holocaust of writers who experienced the Shoah as children and young adults. Each chapter analyses primary diaries, survivor memoires and a stylised diary. ...
  • Exilový časopis Sklizeň 

   Defence status: DEFENDED
   Kmochová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Hlavním předmětem této práce je anotovaná bibliografie exilového časopisu Sklizeň. Vedle bibliografie práce obsahuje úvodní úvahu, která se jednak obecněji zaměřuje na exil a situaci české exilové kultury pro roce 1948, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV