• Cílené diferenciace limbálních a mesenchymálních kmenových buněk a jejich terapeutické využití 

   Defence status: DEFENDED
   Kuthanová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Výzkum kmenových buněk se pomalu přesunuje z experimentální do preklinické a klinické roviny. V centru zájmu jsou díky svému potenciálu léčit celou řadu závažných poranění nebo geneticky podmíněných onemocnění. Klinická ...
  • Cytokiny v efektorové funkci regulačních T lymfocytů 

   Defence status: DEFENDED
   Zadražil, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Regulační T lymfocyty (Treg) jsou důležitou regulační částí IS (IS). Jejich působením nedochází k nadměrné aktivaci Tef nebo napadání vlastních tkání organismu autoreaktivními buňkami. Treg se vyznačují expresí CD4, ...
  • Immunogenicity of stem cells and their derivatives 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Imunogenicita kmenových buněk a jejich derivátů Nikola Doležalová Abstrakt Kmenové buňky mají potenciál v regenerativní medicíně především z důvodu své schopnosti diferenciovat v řadu buněčných linií a také nízké imunogenicity. ...
  • Lokální produkce cytokinů po léčbě poškozeného povrchu oka pomocí kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Kössl, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Poškození rohovky je jednou z nejčastějších příčin zhoršeného zraku nebo slepoty. Pokud je poškození oka rozsáhlé a zasahuje do oblasti limbu, niky limbálních kmenových buněk (limbal stem cells, LSC), dochází k jejich ...
  • Mechanismy imunomodulačního působení kmenových buněk a jejich využití k léčbě onemocnění oka 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Kmenové buňky představují perspektivu pro léčbu řady doposud neléčitelných onemocnění. V současnosti mezi nejvíce studované kmenové buňky patří mezenchymální kmenové buňky (MSC). Tyto buňky jsou schopné diferenciace v různé ...
  • Mechanismy imunoregulačního působení B lymfocytů produkujících IL-10 v závislosti na cytokinovém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Regulační B lymfocyty (Bregs, regulatory B lymphocytes) představují malou heterogenní subpopulaci B buněk, která se podílí na regulaci imunitních odpovědí mechanismy nezávislými na produkci protilátek. Mezi mechanismy, ...
  • Mesenchymalní kmenové buňky a možnost jejich transdiferenciace v buňky produkující inzulín 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Mezenchymální kmenové buňky (MSCs) byly prokázany téměř ve všech tkáních organismu. Jejich hlavním zdrojem je kostní dřeň a tuková tkáň. Jsou to multipotentní buňky schopné diferenciace v různé buněčné typy. Mají schopnost ...
  • Možnosti využití kmenových buněk pro léčbu diabetické retinopatie 

   Defence status: DEFENDED
   Palacká, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Diabetic retinopathy is retinal disease causing irreversible cell damage and consequently a loss of vision. Current treatment protocols have many limitations and are associated with serious site effects. A possible treatment ...
  • Možnosti využití kmenových buněk pro léčbu poškození povrchu oka 

   Defence status: DEFENDED
   Kössl, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Poškození očního povrchu představuje jednu z nejčastějších příčin zhoršené kvality nebo ztráty zraku. Transplantace rohovky je dodnes první volbou v léčbě těchto defektů. Pokud je poškození rozsáhlé, zasahuje oblast limbu ...
  • New strategies for antigen delivery and modulation of specific immune response 

   Defence status: DEFENDED
   Frič, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 7. 2. 2008
  • Pre-clinical model of acute promyelocytic leukemia:/study of the anti-leukemic effect induced by ATRA and DNA vaccination 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   DOCTORAL THESIS 2012 POKORNA Abstract We have used a well characterized transplantable transgenic mouse model which mimics human acute promyelocytic leukemia (APL), both in its biological characteristics and its response ...
  • Regulační B lymfocyty a mechanismy jejich působeni 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Regulační B lymfocyty (Bregs) představují malou populaci B lymfocytů, která se podílí na imunomodulaci a supresi imunitních odpovědí. Tyto buňky regulují imunitní reakce různými mechanismy, ale základním mechanismem jejich ...
  • Regulatory mechanisms of the effector phase of transplantation reaction 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Role cytokinů ve vývoji a diferenciaci regulačních T buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 10. 2011
   The development and function of T helper (Th) cells and regulatory T cells (Tregs) are plastic processes that are regulated by cytokines. In our project we first analyzed the effect of different cytokines on the development ...
  • Role IL-2 a TGFβ ve vývoji regulačních buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Role makrofágů při imunosupresi zprostředkované regulačními T lymfocyty 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Regulační T buňky (Treg) jsou jedním z nejdůležitějších regulačních mechanismů imunitního sytému. Treg tlumí imunitní reakce a brání nadměrné aktivaci imunitního sytému. Je popsáno mnoho mechanismů jejich působení. V naší ...
  • Targeted differentiation and transdifferentiation of stem cells and their therapeutic application 

   Defence status: DEFENDED
   Chudíčková, Milada (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Mesenchymal stem cells (MSCs) naturally differentiate into cells of tissues of mesodermal lineage: cartilage, bone or adipose tissue. As a result of specific environmental stimuli, MSC are able to transdifferentiate into ...
  • Transplantace rohovky přes mezidruhovou bariéru 

   Defence status: DEFENDED
   Plesníková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV