• Aplikace pro sledování a analýzu cévních výkonů 

   Drozen, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Jedním z oborů kardiovaskulární chirurgie je implantace a následná péče o vaskulární rekonstrukce a hemodialyzační přístupy. Vaskulární rekonstrukce, tzv. bypassy, i protetické hemodialyzační přístupy, tzv. grafty, se ...
  • Aplikace pro sledování a analýzu cévních výkonů 

   Drozen, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 12. 2016
   Jedním z oborů kardiovaskulární chirurgie je implantace a následná péče o vaskulární rekonstrukce a hemodialyzační přístupy. Vaskulární rekonstrukce, tzv. bypassy, i protetické hemodialyzační přístupy, tzv. grafty, se ...
  • Atomix pro Microsoft Kinect pro Windows 

   Mach, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Název práce: Atomix pro Microsoft Kinect pro Windows Autor: Vladimír Mach Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: RNDr. David Hoksza, Ph.D. e-mail vedoucího: hokzsa@ksi.mff.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Banka biologických materiálů 

   Polák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce - Abstrakt ČJ Předmětem práce je zhotovení aplikace Banka biologických materiálů. Ta slouží hlavně pro potřeby stejnojmenného projektu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hlavní funkcí aplikace a ...
  • Databáze studentů a jejich plateb. 

   Konárová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Předložená práce obsahuje návrh databáze studentů střední školy, mimoškolních aktivit organizovaných školou, docházky na tyto aktivity a plateb za ně. Její součástí jsou i funkce usnadňující tvorbu rozvrhu hodin. V práci ...
  • DEBRA - Derscriptor Barn 

   Le, Khanh Chuong (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   One of the key tasks of cheminformatics is representation of chemical compounds. In this thesis we develop a client server software that can generate large amount of such representations. The server allows adding plugins ...
  • Development of web-based interface for visualization of protein-ligand interaction sites and their conservation 

   Jendele, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Bílkoviny jsou základními stavebními kameny všech živých organismů. Fun- gují na základě interakcí s jinými molekulami. Tato práce se zabývá vazebnými místy mezi proteiny a malými molekulami, zejména protože většina ...
  • Explorace chemického prostoru za pomoci scaffold hoppingu 

   Mikeš, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce vychází ze SW projektu Molpher, který vznikl jako klient-server aplikace pro hledání cesty v chemickém prostoru mezi dvěmi vstupními molekulami. Cílem diplomové práce bylo rozšířit funkcionalitu o techniku scaffold ...
  • Generátor dat pro Microsoft SQL Server 

   Drozen, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Testování naprogramovaných komponent je nedílnou součástí vývoje software. Generátor dat pro Microsoft SQL Server má sloužit jako nástroj pro jednoduché naplnění tabulek databáze testovacími daty, která umožní programátorům, ...
  • Grafová reprezentace molekul a její využití ve virtuálním screeningu 

   Šťastná, Aneta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Grafy jsou přirozeným způsobem reprezentace molekul. Přesto se grafové reprezentace a algoritmy běžně nepoužívají ke zjišťování podobnosti molekul ve virtuálním screeningu. V této práci testujeme grafové přístupy ve ...
  • Groupeas 

   Hrivík, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Komunikácia patrí k základným ľudským prejavom a potrebám a internet sa, vďaka svojej flexibilností, funkčnosti a obľúbenosti, radí medzi jej hlavné prenosové média. Táto práca sa zaoberá implementáciou prostriedkov jej ...
  • Hierarchical visualization of the chemical space 

   Velkoborský, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat metodu hierarchické vizualizace chemického prostoru. Vizualizace chemických struktur je obtížné nicméně významné téma zasahující do mnoha oborů, od materiálového inženýrství ...
  • Interní systém pro CK 

   Selement, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Předmětem práce je navrhnout a implementovat informační systém pro cestovní kancelář. Systém má podporovat kompletní agendu cestovní kanceláře od editace kapacit, přes rezervaci a prodej až po tisk voucherů a statistiku ...
  • Interní systém pro CK 

   Selement, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   Předmětem práce je navrhnout a implementovat informační systém pro cestovní kancelář. Systém má podporovat kompletní agendu cestovní kanceláře od editace kapacit, přes rezervaci a prodej až po tisk voucherů a statistiku ...
  • IS pro sledování produkce organizace 

   Dzurenko, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Uchovávanie a spracovanie údajov je jedným z predpokladov úspešného fungovania každej organizácie. Táto práca sa zaoberá implementáciou ľahko dostupnej a prehľadnej aplikácie, ktorá by poskytovala možnosť jednodu- chého ...
  • Machine learning-based identification of separating features in molecular fragments 

   Ravi, Aakash (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Chosen molecular representation is one of the key parameters of virtual screening campaigns where one is searching in-silico for active molecules with respect to given macromolecular target. Most campaigns employ a molecular ...
  • Munis Instant 

   Tomasy, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Lukáš Tomasy Názov práce: Munis Instant Autor: Lukáš Tomasy Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrství Vedúci bakalárskej práce: RNDr. David Hoksza Ph.D. e-mail vedúceho: hoksza@ksi.mff.cuni.cz Abstrakt: Rýchle ...
  • Návrh efektivní generické molekulární reprezentace 

   Škoda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Screening chemických knihoven je důležitou součástí výzkumu léčiv. Existující chemické knihovny obsahují miliony sloučenin. Screening v takovém rozsahu je velice nákladný, z tohoto důvodu je často používáno virtuálního ...
  • Oracle Visual Tools 

   Ondrášková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   Cílem bakalářské práce bylo vytvořit pro produkt Oracle Database sadu uživatelsky orientovaných grafických nástrojů pro Export, Import a SQL*Loader a umožnit tak jednoduchý přístup k funkcionalitě těchto nástrojů, která ...
  • Oracle Visual Tools 

   Ondrášková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV