• Agilita 

   Defence status: DEFENDED
   Řehák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název: Agilita Cíle: Vytvořit přehled dosavadního chápání agility. Ukázat přehled používaných testů a vytvořit zásobník cviků. Metody: Při tvorbě naší práce jsme využili analýzy dosavadních literárních zdrojů zahraničního ...
  • Analýza pohybů hráče basketbalu v utkání 

   Defence status: DEFENDED
   Shaya, Jimmy (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   5 Abstrakt Název: Analýza pohybů hráče basketbalu v utkání Cíle: Cílem této práce je prokázat, že hráčské skupiny v basketbalovém utkání využívají jiný poměr pohybů, a proto by měli trénovat odděleně a odlišným způsobem. ...
  • Analýza pohybů hráčů basketbalu v utkání se zaměření na pozici pivota 

   Defence status: DEFENDED
   Shaya, Jimmy (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Title: An analysis of a basketball player's movement during the game with special focus on the centre position Objectives: This work aims to analyse and then quantify the movement load on the pivot position and compare the ...
  • Analýza přípravy bobisty v průběhu dvouletého tréninkového cyklu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 29. 4. 2019
   Title: The analysis of bobsledder's two-year training preparation cycle. Objectives: The aim of this bachelor thesis is the analysis and evaluation of the performance development during the two-year training cycle in ...
  • Analýza tréninkového procesu v běhu na 1500 m v dvouletém tréninkovém makrocyklu od 2006-2008 

   Defence status: DEFENDED
   Fousková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
   ANALÝZA DVOULETÉHO TRÉNINKOVÉHO MAKROCYKLU (2006-2007 a 2007- 2008) BĚŽKYNĚ NA 1500 M Cíle: Zaměříme se na obsah tréninkových jednotek a na jednotlivé druhy vytrvalosti, na její náročnost vzhledem ke stavbě tréninku. ...
  • Analýza tréninkového zatížení běžce na 400 metrů překážek vrcholové úrovně 

   Defence status: DEFENDED
   Šimánek, Jindřich (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Název bakalářské práce: Analýza tréninkového zatížení běžce na 400 m překážek vrcholové úrovně Cíle práce: Cílem bakalářské práce je vyhodnocení jednotlivých obecných a specifických tréninkových ukazatelů běžce vrcholové ...
  • Elektromyografická analýza svalů dolní končetiny v závislosti na rostoucí svalové únavě 

   Defence status: DEFENDED
   Raba, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 5. 2015
   Název: Elektromyografická analýza svalů dolní končetiny v závislosti na rostoucí svalové únavě Cíle: Cílem práce je sledovat a zhodnotit změny EMG parametrů svalů dolních končetin v závislosti na stádiu lokální svalové ...
  • Elektromyografická analýza svalů dolní končetiny v závislosti na rostoucí svalové únavě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Raba, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Název: Elektromyografická analýza svalů dolní končetiny v závislosti na rostoucí svalové únavě Cíle: Cílem práce je sledovat a zhodnotit změny EMG parametrů svalů dolních končetin v závislosti na stádiu lokální svalové ...
  • Fenomén post-aktivační potenciace (PAP) (review a experimentální ověření) 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Post-activation potentiation (PAP) phenomenon - review and experimental verification Objectives: Firstly, to compile the systematic review of up-to-date literature. Secondly, to develop method using force platform ...
  • Komparace oporové fáze při odrazu a dokroku za překážkou v bězích na 110 m překážek a 400 m překážek 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 10. 5. 2012
   Název práce: Komparace oporové fáze při odrazu a dokroku za překážkou v bězích na 110 m překážek a 400 m překážek Cíle práce: Je identifikovat rozdíl v křivce centra tlaku, ve velikosti a distribuci tlaku na chodidlo při ...
  • Reakční schopnosti fotbalových brankářů 

   Defence status: DEFENDED
   Brychta, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
   Název práce: Reakční schopnosti fotbalových brankářů Cíl práce: Cílem této práce je porovnat úroveň reakčních schopností fotbalových brankářů vyšší výkonnostní a nižší výkonnostní úrovně. Metoda: Výzkum byl proveden formou ...
  • Strength training for Parkour and Freerunning Athletes 

   Defence status: DEFENDED
   Chatzimarkakis, Christos (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   Name: Strength Training for Parkour and Freerunning Athletes Goal: The main goal of this thesis was to draw attention to the concept of parkour/freerunning preparation system as well as training and create a comprehensive ...
  • Testování a porovnání kondičních schopností hráčů fotbalu ve věku 16-18 let 

   Defence status: DEFENDED
   Stockinger, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   3 Abstrakt Název práce: Testování a porovnávání kondičních schopností hráčů fotbalu ve věku 16 - 18 let Cíl práce: Cílem práce bylo testování a následné porovnání kondičních schopností hráčů fotbalu ve věku 16 - 18 let, v ...
  • Vliv akceleračních schopností na výkon v testech agility (rychlosti změn směru pohybu) 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubý, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 17. 1. 2018
   Name: Influence of acceleration abilities on performance in agility tests (speed of change of direction of movement) Objectives: The main goal of this work is to determine the level of agility performance with acceleration ...
  • Vliv explozivně silových schopností na výkon v testech agility (rychlosti změny směru) 

   Defence status: DEFENDED
   Hönig, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 29. 4. 2019
   Title: The relationship of explosive strength and CODS performance Objectives: The main aim of this work is to find out the degrese of relatedness indicators between explosively force abilities and performance in individual ...
  • Vliv indikátorů výbušné síly na akcelerační schopnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mančal, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 19. 5. 2017
   Title: The influence indicators explosive force on the acceleration abilities Objectives: The main aim of this work is to find out the degrese of relatedness indicators explosively force abilities with an acceleration and ...
  • Vliv izokinetické síly na výkon v testech CODS u fotbalistů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Žáček, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Title: The influence of level of isokinetic force on CODS performance of football players. Objectives: The main goal is comparison of influence between isokinetic power of lower limbs and performance in CODS tests. Method: ...
  • Vliv izokinetické síly na výkon v testech CODS u fotbalistů 

   Defence status: DEFENDED
   Žáček, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 10. 1. 2019
   Název: Vliv úrovně izokinetické síly na výkon v testech CODS u fotbalistů Cíle: Cílem práce je zjistit míru souvislosti mezi úrovní izokinetické síly dolních končetin a výkony v jednotlivých testech CODS u různých věkových ...
  • Vliv typu rozcvičení na výkon v agility u hráček ragby 

   Defence status: DEFENDED
   Maštera, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 17. 1. 2018
   Title: Effect of the warm-up method on the agility performance of rugby players Objectives: The thesis evaluated the effect of the warm-up type (static, dynamic, balance) on the agility performance of female rugby players ...
  • Výskyt prvků reflexní lokomoce při přeběhu překážky 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Název práce: Výskyt prvků reflexní lokomoce při přeběhu překážky Cíle práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit četnost výskytu reciproční inhibice (RI) a zkříženého extenzorového reflexu (KI - kontralaterální inhibice) během ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV