• Aesthetics of Arts 

   Garila, Athina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   This Bachelor work has no intention to analysis the History of art, either to explain the terminology of philosophy thru time; Great Masters did this before and compare with them will be completely useless. The purpose of ...
  • Aletheia v době příliš pozdní 

   Zajíc, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Areté, výchova, sport 

   Kalenský, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Výraz ARETÉ vznikl v antickém Řecku. Jde o záměrný duševní stav, který vede ke správnému jednání. Pro Patočku je ARETÉ určením svobodného života. Jde o určitou výtečnost člověka, který se nezaměřuje jen na svůj život, ale ...
  • Čas a problém tělesnění 

   Jíra, Jaromír (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Diplomová práce "Čas a problém tělesnění" pojednává o problematice těla jako živého fenoménu, tj. těla ve smyslu Pexis. Jde zde o tělo nepředmětné, jehož specifickou vlastností je přesah do světa, který jej obklopuje. Tento ...
  • Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí) 

   Timingeriu, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Disertační práce Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka s podtitulem Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí se pokouší - na základě detailní studie první ze tří Heideggerových přednášek ...
  • "Člověk" u Ibn Rušda a Maimonida 

   Kopecká, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce interpretuje pojetí člověka v díle ibn Rušda a Maimonida, dvou významných představitelů vrcholné arabské a židovské středověké filozofie. Ta v sobě slučuje filozofickou tradici antického Řecka, zejm. ...
  • Descartes a jeho pojetí Boha 

   Rašková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
  • Ekologická etika 

   Valentová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   Téma ekologické etiky je často diskutovaným tématem, které je velmi důležité pro rozvoj dalších generací. Příroda a kultura nejsou na jedné rovině, ale kultura je podřízená přírodě. Kvůli lidskému zásahu je ovšem přírodní ...
  • Epimeleia: Care for the Soul 

   Policoff, Brian (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   The purpose of this work is to introduce the subject of Epimeleia (care) as the necessary and fundamental premise of educational endeavours. The focus of these endeavours is not directed toward any fixed point but instead, ...
  • Etická plausibilita sebevraždy 

   Moravec, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce "etická plausibilita sebevraždy" se zabývá problémem sebevraždy z filosofického a etického hlediska. Nastoluje základní metodologické vymezení v pohledu na různé sebevraždy. Důležitým rozdělením je základní ...
  • Etické hodnoty ve Starém a Novém zákoně 

   Proroková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 1. 2014
   Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části se zaměřuje na etické hodnoty ve Starém a Novém zákoně. Na začátku jsou definovány základní pojmy, které jsou pro práci klíčové a jsou spojeny s etikou a ...
  • Etika a morálka 

   Slavíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   1 Abstract This thesis deals with philosophical concept of morality and ethics and their evolution over time. The introduction focuses on the precise definition of these terms. This work depicts the development of morality ...
  • Etika ve sportu 

   Hovorka, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Jméno a příjmení autora: Bc. Josef Hovorka Název diplomové práce: Etika ve sportu Katedra: Katedra občanské výchovy a filosofie Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Rok obhajoby diplomové práce: 2012 ...
  • Fenomenologie a daseinsanalýza 

   Zemánková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Fenomenologie byla založena Edmundem Husserlem, který nesouhlasil s přejímáním postupů přírodně orientovaných věd ve filozofii, která, jakožto věda nejvyšší, se mu zdála být paradoxně zcela nevědecká. Edmundem Husserlem ...
  • Fenomenologie smrti 

   Flam, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Fenomenologie sociálního faktu 

   Flam, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Tato práce srovnává různé teorie sociálních faktů, od pojetí předpokládající jejich ontologickou samostatnost k pojetí, jež je činí závislé na sféře faktů psychických. Zároveň tyto teorie vystavuje otázce po jejich vztahu ...
  • Fenomenologie tance 

   Růžičková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Diplomová práce je filosofickým pojednáním o tanci a jeho bytostném určení, čím tanec jest. Tato práce se zabývá zkoumáním podstaty tance jako takového. Jde o fenomenologický náhled a zkoumání smyslu, který tanec sám v ...
  • Fenomenologie těla a tělesnosti 

   Míková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   MÍKOVÁ, Martina. Fenomenologie těla a tělesnosti. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 84 Diplomová práce. Téma diplomové práce se zabývá fenomenologií těla a tělesnosti. Jde především o analýzu ...
  • Fenomenologija muzyki i koncepcija temporal'nosti v filosofii E. Gusserlja 

   Karipova, Alfiia (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   This research is dedicated to the connection between phenomenology of music and the temporal conception of Edmund Husserl who influenced new awareness of time in general and musical time in particular. The purpose of the ...
  • Fenomén čas 

   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
   Topic of the Bachelor thesis Phenomenon of Time is a thorough analysis of the concept of time in the works of the philosophers Plato, Aristotle, Augustine, Kant and the phenomenological concept of time in Husserl and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV