Now showing items 1-20 of 146

  • Aesthetics of Arts 

   Defence status: DEFENDED
   Garila, Athina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   This Bachelor work has no intention to analysis the History of art, either to explain the terminology of philosophy thru time; Great Masters did this before and compare with them will be completely useless. The purpose of ...
  • Aletheia v době příliš pozdní 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Areté, výchova, sport 

   Defence status: DEFENDED
   Kalenský, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   The term ARETE originated in Ancient Greece. It refers to intentional state of mind which leads to correct task-performing. Prof. Patočka considered ARETE a classification of free life. It is a certain virtue of man who ...
  • Čas a problém tělesnění 

   Defence status: DEFENDED
   Jíra, Jaromír (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Diplomová práce "Čas a problém tělesnění" pojednává o problematice těla jako živého fenoménu, tj. těla ve smyslu Pexis. Jde zde o tělo nepředmětné, jehož specifickou vlastností je přesah do světa, který jej obklopuje. Tento ...
  • Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí) 

   Defence status: DEFENDED
   Timingeriu, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This thesis aims - based on my detailed analysis of the first one of the three Heidegger's lectures on The Nature of Language (Das Wesen der Sprache 1957/58) in which he deals with the possibility of undergoing the experience ...
  • "Člověk" u Ibn Rušda a Maimonida 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce interpretuje pojetí člověka v díle ibn Rušda a Maimonida, dvou významných představitelů vrcholné arabské a židovské středověké filozofie. Ta v sobě slučuje filozofickou tradici antického Řecka, zejm. ...
  • Descartes a jeho pojetí Boha 

   Defence status: DEFENDED
   Rašková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
  • Ekologická etika 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   Téma ekologické etiky je často diskutovaným tématem, které je velmi důležité pro rozvoj dalších generací. Příroda a kultura nejsou na jedné rovině, ale kultura je podřízená přírodě. Kvůli lidskému zásahu je ovšem přírodní ...
  • Epimeleia: Care for the Soul 

   Defence status: DEFENDED
   Policoff, Brian (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   The purpose of this work is to introduce the subject of Epimeleia (care) as the necessary and fundamental premise of educational endeavours. The focus of these endeavours is not directed toward any fixed point but instead, ...
  • Epistemologické úvahy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and ...
  • Epistemologické úvahy 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   Tématem této magisterské práce je studium lidského poznání reálného světa. Práce obsahuje vymezení filosofické disciplíny epistemologie, zabývající se teorií poznání, uvádí její historii a vztah k ostatním filosofickým ...
  • Etická plausibilita sebevraždy 

   Defence status: DEFENDED
   Moravec, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce "etická plausibilita sebevraždy" se zabývá problémem sebevraždy z filosofického a etického hlediska. Nastoluje základní metodologické vymezení v pohledu na různé sebevraždy. Důležitým rozdělením je základní ...
  • Etické hodnoty ve Starém a Novém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Proroková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 1. 2014
   Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části se zaměřuje na etické hodnoty ve Starém a Novém zákoně. Na začátku jsou definovány základní pojmy, které jsou pro práci klíčové a jsou spojeny s etikou a ...
  • Eticky bydlí člověk 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavinka, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Disertační práce představuje filosofující příspěvek k etice a etické výchově. Jejím záměrem je představit etiku nejen jako nauku o hodnotách a o pravidlech lidského soužití, ale především jako bytostné tázání, které člověka ...
  • Etika a morálka 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   1 Abstract This thesis deals with philosophical concept of morality and ethics and their evolution over time. The introduction focuses on the precise definition of these terms. This work depicts the development of morality ...
  • Etika ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorka, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Jméno a příjmení autora: Bc. Josef Hovorka Název diplomové práce: Etika ve sportu Katedra: Katedra občanské výchovy a filosofie Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Rok obhajoby diplomové práce: 2012 ...
  • Existencialism and its Implementation in Education 

   Defence status: DEFENDED
   Krivdová, Annamária (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   This thesis aims to outline the most influential ideas of existentialism and relate them to our everyday life. The first part focuses on five existential writers and their most profound contributions. It addresses the works ...
  • Fenomenologie a daseinsanalýza 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Fenomenologie byla založena Edmundem Husserlem, který nesouhlasil s přejímáním postupů přírodně orientovaných věd ve filozofii, která, jakožto věda nejvyšší, se mu zdála být paradoxně zcela nevědecká. Edmundem Husserlem ...
  • Fenomenologie smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Flam, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Fenomenologie sociálního faktu 

   Defence status: DEFENDED
   Flam, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Tato práce srovnává různé teorie sociálních faktů, od pojetí předpokládající jejich ontologickou samostatnost k pojetí, jež je činí závislé na sféře faktů psychických. Zároveň tyto teorie vystavuje otázce po jejich vztahu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV