• Application of the Computer Programme 'Languages without Barriers' in Teaching English to Dyslectic Children 

   Defence status: DEFENDED
   Blahynková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá výukou angličtiny žáků s dyslexií. Zaměřuje se především na využití speciálního počítačového programu Jazyky bez bariér určeného pro dyslektické děti. Cílem teoretické části bylo definovat, ...
  • CLIL. Content and Language Integrated Learning 

   Defence status: DEFENDED
   Tejkalová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
   Integrovaná výuka jazyka a odborného předmětu (CLIL) je současný trend ve vyučování. Jedná se o situace, kde se odborný předmět nebo jeho část vyučuje prostřednictvím cizího jazyka. Tato práce se soustředí na matematiku v ...
  • Continuing Beginner Learners in Adult EFL Classes 

   Defence status: DEFENDED
   Mihulková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Tato práce řeší otázky výuky věčných začátečníků v kurzech anglického jazyka pro dospělé. Zaměřuje se na popis faktorů, jež mohou mít vliv na stagnaci procesu učení u této skupiny žáků, a snaží se zjistit, do jaké míry se ...
  • Current Approaches to English Teacher Education as Reflected in Trainees' Teaching Practice 

   Defence status: DEFENDED
   Holý, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Práce se zabývá přístupy ke vzdělávání učitelů anglického jazyka používanými na katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Práce hledá odpovědi na otázku, které aspekty kompetencí ...
  • Current Approaches to English Teacher Education as Reflected in Trainees'Teaching Practice 

   Defence status: DEFENDED
   Holý, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Práce se zabývá přístupy ke vzdělávání učitelů anglického jazyka používanými na katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Práce hledá odpovědi na otázku, které aspekty kompetencí ...
  • English language teaching in Waldorf schools 

   Defence status: DEFENDED
   Kellerová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   This diploma thesis deals with the methodology of ELT in Waldorf lower secondary schools. The theoretical part focuses on the historical background and the philosophical premises of Waldorf pedagogy, as well as a general ...
  • Experiential Education: Teaching English Language to Adults 

   Defence status: DEFENDED
   Kyršová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na zážitkové vzdělávání jako možnou a efektivní metodologii pro výuku dospělého žáka. Teoretická část zkoumá klíčové principy zážitkového vzdělávání a pozadí metodologie. Dále práce objasňuje ...
  • Family Bilingualism 

   Defence status: DEFENDED
   Velínská, Mariana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
   Cílem této diplomové práce je poskytnout budoucím rodičům a učitelům bilingvních dětí přehled týkající se teorie bilingvismu. V teoretické části představuji bilingvismus jako obecnější jev a dále pak v souvislosti s výchovou ...
  • Learning English: Exceptional Ways and Needs of Exceptional Children 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 1. 2012
   Tato diplomová práce nastínila problematiku vzdělávání nadaných a také problémy, se kterými se celá tato oblast vzdělávání potýká. Představila základní témata týkající se nadaných, jako např. samotné nadání, jeho členění ...
  • Learning English: Exceptional ways and needs of exceptional children 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Tato diplomová práce nastínila problematiku vzdělávání nadaných a také problémy, se kterými se celá tato oblast vzdělávání potýká. Představila základní témata týkající se nadaných, jako např. samotné nadání, jeho členění ...
  • One Man Worth Ten Thousand: The Efficiency of the CLIL Approach in a Monolingual Class 

   Defence status: DEFENDED
   Švorc, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá tématem obtížnosti výuky obsahových předmětů v jazyce jiném než mateřském. Tento problém je řešen prostřednictvím metody Content and Language Integrated Learning (CLIL). Teoretická část ...
  • One Man Worth Ten Thousand: The Efficiency of the CLIL Approach in a Monolingual Class 

   Defence status: DEFENDED
   Švorc, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá tématem obtížnosti výuky obsahových předmětů v jazyce jiném než mateřském. Tento problém je řešen prostřednictvím metody Content and Language Integrated Learning (CLIL). Teoretická část ...
  • Openings and Closures of English Lessons 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Bakalářská práce se zaměřuje na plánování ve výuce anglického jazyka, konkrétně na postupy využívané na začátku a konci hodiny. Cílem je zjistit, jak se informace uváděné v odborné literatuře realizují v praxi. Hlavní ...
  • Teacher's perspective on Classroom Interaction 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháčková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá interakcí mezi vyučujícím a žáky/studenty při hodinách anglického jazyka. Cílem je zjistit, zda pokyny, které pedagog zadává, vedou k vytvoření komunikativního prostředí ve třídě. Hlavní metodou ...
  • Teaching English through Dramatic Texts 

   Defence status: DEFENDED
   Rezková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 1. 2007
   Dramatic and literary texts have always struggled to find their plače in EFL/ESL classes being always considercd a distraction rather than a source of language practice. The principle goal of this thesis is to justify the ...
  • Teaching English to Adults: Needs Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   The main goal of this thesis is to explore the particularities of teaching English as a foreign language to adult learners in the Czech Republic, within the framework of the European Union. Language education of adults is ...
  • Use of Mother Tongue in an English Language Classroom 

   Defence status: DEFENDED
   Rohlová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Tato práce se zabývá použitím mateřského jazyka při výuce cizího jazyka, především pak použití českého jazyka při výuce anglického jazyka. První část zkoumá teoretické zázemí z hlediska použití mateřského jazyka v různých ...
  • Using Music as a Stimulus for Communication in EFL Classes 

   Defence status: DEFENDED
   Šimon, Oldřich (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Práce se zaměřuje na specifické hodnoty písní, které mohou představovat účinný podnět ke komunikaci mezi studenty a které také mohou přispět k rozvoji jejich mluveného projevu. Teoretická část této práce uvádí obecné výhody ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV