• Článek VI. Kosmické smlouvy a jeho implementace v podmínkách ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Štenclová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Název práce v českém jazyce Článek VI. Kosmické smlouvy a jeho implementace v podmínkách České republiky Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje mezinárodní odpovědnosti státu za národní činnosti v kosmickém prostoru, ...
  • Evropský soud pro lidská práva - výkon rozhodnutí a jeho komparace s postupem Soudního dvora Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Hilšerová, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Evropský soud pro lidská práva - výkon rozhodnutí a jeho komparace s postupem Soudního dvora Evropské unie Abstrakt Tato práce má za cíl poskytnout přehled procesu výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ...
  • Medzinárodnoprávny rámec zahranično-politických misií Eúropskej únie 

   Defence status: DEFENDED
   Faix, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 12. 2011
   Resumé Európska únia si vytýčila ako jeden zo svojich cieľov prispieť k riešeniu hrozieb a "k efektívnemu multilaterálnemu systému, ktorého výsledkom by bol spravodlivejší, bezpečnejší a jednotnejší svet". Aby bola schopná ...
  • Mezinárodněprávní ochrana přírodních zdrojů a prostředí Měsíce 

   Defence status: DEFENDED
   Kokaislová, Teresa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   Závěr Měsíc jako mezinárodní prostor zaujímá zvláštní místo v rámci mezinárodního práva veřejného a jeho právní úprava je bezpochyby jedinečnou výzvou. Zkracování vzdáleností vlivem ostrého vývoje technologií již člověka ...
  • Ochrana práv původních obyvatel Austrálie, zejména pak ve vztahu k médiím a právům duševního vlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou právní ochrany původních obyvatel Austrálie. Jelikož toto téma samotné by bylo příliš rozsáhlé, bylo zúženo především na analýzu dvou aktuálně diskutovaných témat, a to na právní ...
  • The Outer Space Treaty in the Context of 21st Century 

   Defence status: DEFENDED
   Žaludová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   KOSMICKÁ SMLOUVA V KONTEXTU 21. STOLETÍ ABSTRAKT Kosmická smlouva je základním právním dokumentem kosmického práva a tento rok oslavuje 50 let od jejího přijetí. V rámci mezinárodního společenství vyvstávají dotazy o významu ...
  • Práva na zachování menšinového jazyka a kultury v mezinárodním právu(tradiční menšiny versus imigranti) 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Sylva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Tato práce se zabývá poskytováním práv na zachování menšinového jazyka a kultury imigrantským menšinám. Práce se zvláště soustředí na "lingvistická práva", tedy na veřejné vzdělání v menšinovém jazyce a přístup menšiny k ...
  • Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech 

   Defence status: DEFENDED
   Pepřík, Šimon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   1 Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech Abstrakt Cílem práce je popsat právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech. V posledních měsících a letech se stále častěji spekuluje o těžbě na Měsíci a na ...
  • Právní základ organizace ESA 

   Defence status: DEFENDED
   Plutnarová, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 10. 2006
  • Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech 

   Defence status: DEFENDED
   Del Maschio, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Resumé Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Z tohoto důvodu se první část práce nejprve zaměřuje ...
  • Schopnost mezinárodního práva řešit národnostní konflikt: případ Bosny a Hercegoviny 

   Defence status: DEFENDED
   Jungwirth, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Práce se zabývá komplexní otázkou schopnosti mezinárodního práva řešit národnostní konflikt a vychází přitom z případové studie daytonského systému v Bosně a Hercegovině. Snahou je zaujmout interdisciplinární přístup a ...
  • Situace v Tibetu se zaměřením na problematiku lidských práv a práva na sebeurčení národů 

   Defence status: DEFENDED
   Kameníčková, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   XCIV XXXIV. Závěr V průběhu své práce jsem již částečně vyvodila závěry týkající se jednotlivých problematik. Proto provedu nyní pouze stručnou rekapitulaci s odkazem na obsah práce samotné, popřípadě zmíním skutečnosti v ...
  • Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na právní systém Ruské federace 

   Defence status: DEFENDED
   Srstková, Nela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Jedním z klíčových problémů diskutovaným po několik posledních let v souvislosti s činností Evropského soudu pro lidská práva je velké množství individuálních stížností, pro jejichž efektivní řešení soud dlouhodobě nedisponuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV