• Komparace afirmativních akcí v ústavní a legislativní praxi USA, Indie a ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Rovný, Branislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 1. 2010
  • Komparace organizace české a ruské soudní soustavy 

   Defence status: DEFENDED
   Lupták, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 3. 2022
   prvních pěti kapitolách jsem se věnoval české organizaci soudní soustavy. V úvodní kapitole jsem vymezil klíčové pojmy a právní principy, které ovládají soudnictví. Ve druhé kapitole, jsem se věnoval obecnému rozdělení ...
  • Lidská práva osob se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Otýpková, Laura (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Human Rights of Persons with Disabilities The thesis deals with the current development of human rights of persons with disabilities from the perspective of constitutional law. The work first maps the historical changes ...
  • Náboženská svoboda - její ústavní a zákonná úprava a odraz v judikatuře Ústavního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Popelková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Resumé: Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat právní předpisy v českém právním řádu, které se týkají náboženské svobody. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se věnuje vymezení pojmu náboženské ...
  • Náboženská svoboda - její ústavní a zákonná úprava a odraz v judikatuře Ústavního soudu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Popelková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Resumé: Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat právní předpisy v českém právním řádu, které se týkají náboženské svobody. Práce je rozdělena na dvě části. V první se věnuje vymezení pojmu náboženské svobody, dále ...
  • Náboženská svoboda v demokratickém právním státě 

   Defence status: DEFENDED
   Řepa, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 5. 2020
   Název disertační práce, abstrakt a 3 klíčová slova v českém jazyce Název: Náboženská svoboda v demokratickém právním státě Abstrakt: Disertační práce se věnuje tématu náboženské svobody v demokratickém právním státě, a to ...
  • Participační práva dítěte v judikatuře Ústavního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Vanýsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Tématem práce "Participační práva dítěte v judikatuře Ústavního soudu" je specifický komplex práv zaručený dítěti ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, zejména Úmluvou o právech dítěte. Dítě je jako ...
  • Pravicový extremismus a radikalismus v České republice - ústavněprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   1 Klíčová slova a abstrakt Klíčová slova Pravicový extremismus, radikalismus, ústavní právo, lidská důstojnost, demokracie, neonacisté Abstrakt Tématem této diplomové práce je popis aktivit vybraných československých a ...
  • Právo na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Vančura, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 3. 2022
   Resumé - právo na spravedlivý proces v judikatuře ústavního soudu. Právo na spravedlivý proces - základní parametr práva procesního - představuje nepostradatelný soubor právních principů, sloužících k uvádění hmotného práva ...
  • Právo shromažďovací v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Voršilka, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou shromažďovacího práva v České republice s cílem zanalyzovat současné znění shromažďovacího zákona, zaměřit se na některé jeho problematické aspekty a navrhnout řešení de lege ...
  • Svoboda projevu, její záruky a limity 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 1. 2010
  • Svoboda projevu, její záruky a limity v praxi českých médií 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 4. 2011
   (K práci pouze volně přikládám, protože abstrakt není vyžadován platným zněním Rigorózního řádu Právnické fakulty Univerzity Karlovy). Mgr. Ondřej Šťastný Rigorózní práce se zabývá vybranými aspekty svobody projevu tak, ...
  • Ústavněprávní aspekty výkonu trestu odnětí svobody se zaměřením na ochranu rodinného života 

   Defence status: DEFENDED
   Bohuslavová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 9. 2022
   68 Constitutional Aspects of Imprisonment Focusing on the Protection of Family Life Abstract This thesis aim is to analyze some constitutional aspects of imprisonment relating to the fundamental rights and freedoms of ...
  • Ústavněprávní ochrana tělesné integrity pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Vu Thanh, Tam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Ústředním tématem této diplomové práce je ochrana tělesné integrity, která začala začátkem tohoto tisíciletí v kontinentální Evropě hrát významnou roli v podpoře práv pacienta. Práce zejména podrobuje výzkumu, jakými ...
  • Ústavněprávní záruky práva na přístup ke vzdělání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Haiselová, Laura (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Shrnutí Tématem práce jsou ústavněprávní záruky práva zdravotně postižených na přístup ke vzdělání. Osoby se zdravotním postižením, tělesným i duševním, tvoří významnou část společnosti. Jako specifický subjekt lidských ...
  • Veřejný ochránce práv v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchariková, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   a seznam klíčových slov Veřejný ochránce práv v České republice Předkládaná diplomová práce pojednává o veřejném ochránci práv v České republice. Přestože se ochránce osvědčil jako nepostradatelná instituce, která přispívá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV