Now showing items 1-20 of 89

  • Aktivace karcinogenů v zažívacím traktu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zawadová, Dorota (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem aktivace heterocyklických aminů (HAA). Tyto látky vykazují četné karcinogenní účinky na zkoumaných zvířatech i lidských buňkách. Tyto karcinogeny jsou tvořeny během tepelného zpracování ...
  • Aktivace karcinogenů v zažívacím traktu 

   Defence status: DEFENDED
   Zawadová, Dorota (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem aktivace heterocyklických aromatických aminů (HAA), u kterých byly prokázány karcinogenní účinky na zkoumaných zvířatech i lidských buňkách. Tyto karcinogeny jsou tvořeny během ...
  • Charakterisace transportních systémů pro kation draslíku v kvasince Zygosaccharomyces rouxii 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbný, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Charakterizace transportních systémů pro kation draslíku v kvasince Zygosaccharomyces rouxii Draselné ionty jsou nezbytně důležité pro všechny buňky včetně kvasinek, protože se tyto ionty účastní mnoha fyziologických ...
  • Development, characterization and use of anti-orphan cytochrome P450 antibodies 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdinová, Johana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Cytochromy P450 jsou důležité enzymy účastnící se metabolických pochodů, které využívají exogenní i endogenní látky jako substráty pro různé enzymatické reakce. Tyto enzymy mohou také jako substrát využít prekarcinogeny a ...
  • Diferenciace kmenových buněk na beta buňky, které produkují insulin 

   Defence status: DEFENDED
   Leontovyč, Ivan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Kmenové buňky slinivky břišní jsou schopné se diferencovat na -buňky produkující inzulín. Tyto buňky by tudíž mohli být vhodným zdrojem pro buněčnou terapii diabetu. Cílem této diplomové práce byl výzkum účinků čtyř různých ...
  • Doplňky stravy jako modulátory aktivace potravních karcinogenů, 2. fáze biotransformace 

   Defence status: DEFENDED
   Bebová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Heterocyklické aromatické aminy (HAA) jsou zástupci karcinogenních a mutagenních látek, které vznikají při tepelné úpravě masa včetně ryb, zejména při smažení a grilování. V organismu může docházet po vstupu těchto cizorodých ...
  • The effect of antimicrobial peptides on Saccharomyces cerevisiae and other yeast species 

   Defence status: DEFENDED
   Makarova, Anna-Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Z důvodu nadměrného užívání antibiotik, antimykotik a dezinfekčních prostředků v posledních desetiletích, byla u patogenních mikroorganismů vyvinuta značná rezistence vůči těmto látkám. Kvasinky rodu Candida představují ...
  • Effects of chemopreventive compounds on cytochrome P450s 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 10. 2010
   CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Biochemistry Effects of chemopreventive compounds on cytochrome P450s Summary of Ph.D. Thesis RNDr. Jitka Křížková Supervisor: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. ...
  • Indukce cytochromů P450 podrodiny 1A vybranými flavonoidy 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • THE INFLUENCE OF CHEMOPREVENTIVE COMPOUNDS ON FOOD CARCINOGEN ACTIVATION 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Interakce bakteriálních lektinů s epitelem lidských plic 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 7. 2021
   Recesivní autozomální onemocnění cystická fibróza (CF) je způsobena mutací v genu CFTR ("cystic fibrosis transmembrane conductance regulator"), který kóduje stejnojmenný chloridový kanál. Tato mutace vede k nesprávnému ...
  • Interakce myricetinu s lidskou střevní mikroflórou 

   Defence status: DEFENDED
   Hucková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   The intestinal microbiome contributes in immune system function. It contains a large number of microorganisms that interact with each other and thus affect the host. Currently, attention is being directed towards investigating ...
  • Interakce patogennich kvasinek rodu Candida s bakterii Pseudomonas aeruginosa 

   Defence status: DEFENDED
   Mynářová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Pathogenic yeasts of the genus Candida and the bacterium Pseudomonas aeruginosa are opportunistic pathogens and they often occur in the human micoflora as harmless commensals. They do not mean a threat for healthy humans ...
  • Interakce střevní mikroflóry s myricetinem 

   Defence status: DEFENDED
   Hušková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Intestinal microflora could be considered a "forgotten" organ of the human body. In the gastrointestinal tract, xenobiotics (including drugs) can be converted into their active or inactive forms by intestinal microorganisms ...
  • Interakce střevní mikroflóry s vybranými flavonoidy 

   Defence status: DEFENDED
   Balatka, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Mikroflóra nacházející se na povrchu a uvnitř lidského těla je velmi rozsáhlý systém. Velmi významnou a stále ještě ne zcela prozkoumanou oblastí je střevní mikroflóra gastrointestinálního traktu. Střevní mikroflóru tvoří ...
  • Interakce vybraných flavonoidních látek se sulfotransferasou 1A1 

   Defence status: DEFENDED
   Bebová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   V poslední době je věnována stále větší pozornost přírodním polyfenolickým sloučeninám, obsaženým v rostlinné stravě. Velkou skupinu těchto látek představují flavonoidy, které jsou obsaženy v mnoha doplňcích stravy. Spotřeba ...
  • Interakce vybraných flavonoidů s cytochromy P450 rodiny 2B 

   Defence status: DEFENDED
   Boštíková, Zdislava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   V současnosti je kladen větší důraz na zdravý životní styl, který zahrnuje mimo jiné i konzumaci přírodních látek ve formě potravních doplňků. Tyto sloučeniny, často flavonoidního charakteru, vykazují různé chemopreventivní ...
  • Interakce vybraných flavonoidů s N-acetyltransferasami 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Flavonoids are natural compounds synthesized in plants as secondary metabolites. Due to broad range of their biological effects, for example we can mention antioxidant, hepatoprotective or antibacterial effects, flavonoids ...
  • Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bušovská, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Endokrinní disruptory jsou v dnešní době velmi často rozebíráním problematikou, kvůli jejich negativnímu vlivu na lidský organismus. Nacházejí se všude kolem nás a setkáváme se s nimi dennodenně, i když si to mnoho lidí ...
  • Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy 

   Defence status: DEFENDED
   Bušovská, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Látky způsobující endokrinní dysfunkci mají negativní vliv na lidský organismus a jsou všude kolem nás. K jednomu z hlavních mechanismů jejich účinku patří vazba na buněčné receptory nebo inhibice klíčových enzymů, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV