• Alternativní postupy v terapii pooperační bolesti u pacientů po transplantaci ledviny od žijícího dárce 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   K hlavním kritériím zvládnutí dobré pooperační péče patří efektivní a vhodná volba terapie bolesti. Prožívání bolesti je ryze individuální pocit každého z nás, a tak je velmi důležité v tomto období podání adekvátní a ...
  • Časná pooperační péče u pacienta s levostrannou mechanickou srdeční podporou HeartMate II 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Irena (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Titul a jméno autora: Bc. Irena Malá Instituce: Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Ústav teorie a praxe ošetřovatelství Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Obor: Navazující magisterské studium oboru ošetřovatelská ...
  • Delirium na oddělení intenzivní péče pohledem sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Delirium na oddělení intenzivní péče pohledem sestry Úvod: Delirium je kvalitativní porucha vědomí, jedna z nejčastěji se vyskytujících se orgánových dysfunkcí na ICU s incidencí až u 60 - 80 % ventilovaných pacientů. Je ...
  • Enterální výživa v podmínkách intenzivní péče - Zkušenosti sester 

   Defence status: DEFENDED
   Nejdlová, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Svou diplomovou práci jsem věnovala problematice enterální výživy v intenzivní péči, se zaměřením na sestry. Enterální výživa je velice aktuálním tématem nejen v oboru intenzivní péče, z tohoto důvodu bylo mým cílem zmapovat ...
  • Kompetence sester v intenzivní péči v České republice a ve Velké Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Baletková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   v českém jazyce: Diplomová práce se věnuje srovnáním kompetencí sester pracujících na odděleních intenzivní péče v České republice a ve Velké Británii. Teoretická část dává ucelený pohled na kompetence stanovené právními ...
  • Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta po transplantaci plic na anesteziologicko resuscitačním oddělení. 

   Defence status: DEFENDED
   Ivánková, Vendula (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Lungs transplantation is a solution for the end stage of pulmonary disease after other therapeutic possibilities that the modern medicine has to offer have been exhausted. The main objective of this thesis is to show ...
  • Koncept bazální stimulace z pohledu sester pracujících na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Kycltová, Pavlína (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Úvod: Diplomová práce "Koncept bazální stimulace z pohledu sester pracujících na anesteziologicko-resuscitačním oddělení" pojednává o specifikách a úskalích při poskytování bazální stimulace během péče a hospitalizace ...
  • Návrat do života po PICS, na podkladě akutního respiračního selhání 

   Defence status: DEFENDED
   Šoltýsová, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 2. 2020
   Introduction: Thanks to the progress of the today's medicine, in particular its therapeutic possibilities, the number of patients overcoming critical acute respiratory failure has increased, resulting in their exposure to ...
  • Ošetřovatelská péče o polytraumatizovaného pacienta po příjmu do traumacentra 

   Defence status: DEFENDED
   Holanová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Polytrauma se vyznačuje současným poraněním více tělesných systémů, přičemž nejméně jedno z nich bezprostředně ovlivňuje raněného oslabením nebo selháním základních životních funkcí - dýchání, krevního oběhu a vědomí. Úrazy ...
  • Ošetřování pacienta s tracheotomickou kanylou z pohledu sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Kritznerová, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Diplomová práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta s tracheostomickou kanylou z pohledu sestry na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a na jednotkách intenzivní péče. Skládá se z části teoretické a části ...
  • Péče o dýchací cesty u hospitalizovaných na JIP očima samotných pacientů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Klozová, Ivana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Úvod: Oblast péče o pacienty s tracheostomickou kanylou je stále aktuální. Přináší zátěžové situace nejen pro samotné pacienty, ale i personál, který o ně pečuje. Tato problematika se vyskytuje napříč všemi obory. Cílem ...
  • Postoj laiků k dárcovství orgánů 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Transplantace je léčebnou metodou, při níž je nemocí postižený orgán nahrazen novým, funkčním od dárce. Dárci orgánů jsou nejen osoby žijící, ale i zemřelí, u nichž byla diagnostikována smrt mozku. Cílem práce je zhodnotit ...
  • Problematika komunikace sester s pacienty se zajištěnými dýchacími cestami na resuscitačním oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Cvrkalová, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Úvod: Komunikace je jednou z nejvýznamnějších lidských schopností a potřeb v životě člověka. Ovšem pokud vznikne komunikační omezení z důvodu zavedení endotracheální roury či tracheostomické kanyly, postižený, který původně ...
  • Problematika nedostatku sester v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpárková, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   V teoretické části je popsána práce sestry v intenzivní péči, problematika nedostatku sester a stabilizační opatření všeobecných sester. Cílem práce bylo zmapovat problematiku nedostatku sester v intenzivní péči. Dalším ...
  • Přednemocniční fáze akutního infarktu myokardu z pohledu pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Akutní infarkt myokardu se řadí mezi nejzávažnější formy ischemické choroby srdeční. Z dostupných zdrojů je známo, že i přes moderní metody léčby a zlepšení kontroly rizikových faktorů stále zůstává nejčastější příčinou ...
  • Role sestry při tracheostomii u dospělých v intenzivní péči - punkční versus chirurgická tracheostomie 

   Defence status: DEFENDED
   Chvějová, Bronislava (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Breathing is one of the basic life functions and for its proper functioning it is necessary to have the airways free and clear. One way to maintain free and open airways is the tracheostomy. Tracheostomy may be performed ...
  • Vliv využití Midline a PICC katétrů na četnost komplikací spojených s žilními vstupy u hospitalizovaných pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Hromádková, Jaroslava (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou optimální volby žilního vstupu pro každého hospitalizovaného nemocného na standardním interním lůžkovém oddělení. Zavedení cévního vstupu musí být pro nemocného bezpečné ...
  • Využití bazální stimulace na JIP 

   Defence status: DEFENDED
   Hornychová, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Diplomová práce na téma "Využití bazální stimulace na JIP" v teoretické části vysvětluje pojem bazální stimulace, krátce nastíní historii tohoto konceptu a popisuje jednotlivé prvky. Mezi prvky bazální stimulace patří ...
  • Význam termomanagementu v péči o nedonošené děti 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou termomanagementu nedonošených dětí. Je zaměřena na velmi nezralé a extrémně nezralé novorozence, u kterých je míra termolability nejvyšší. Obecná část byla věnována zvláštnostem ...
  • Vznik a vývoj intervenční kardiologie a role sestry v tomto oboru 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 2. 2022
   Diplomová práce se zabývá historickým vývojem oboru intervenční kardiologie. Intervenční kardiologie má v medicíně významné postavení, neboť zásadně zlepšuje prognózu i kvalitu života pacientům s kardiovaskulárními ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV