• C-H activations of deazapurine heterocycles 

   Defence status: DEFENDED
   Klečka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 1. 2016
   Direct C-H borylations of 7-deazapurines (7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine) were developed at position 8 using B2pin2 and Ir catalysis. The obtained boronates were efficiently applied in the Suzuki cross-couplings with aryl ...
  • Construction of modified DNAs with selected reactive or protective groups 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   This PhD thesis is focused on the synthesis of DNA modified with photocleavable 2- nitrobenzyl protecting groups in major groove and its applications in the regulation of gene expression in the level of transcription. In ...
  • Development of new glycosylation methods for the synthesis of nucleosides 

   Defence status: DEFENDED
   Downey, Alan Michael (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 12. 2017
   Nukleosidy jsou jako stěžejní složka DNA a RNA považovány za základ života. Na bázi nukleosidů je také založeno množství protinádorových a protivirových léčiv. Efektivnější metody pro získání těchto důležitých molekul by ...
  • Enzymatic synthesis of DNA modified in the minor groove 

   Defence status: DEFENDED
   Matyašovský, Ján (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   In the first part of the thesis, a series of six modified 2'-deoxyadenosine triphosphates, bearing small functional groups (chloro, amino, methyl, vinyl, ethynyl and phenyl) at position 2 of adenine, was designed and ...
  • Functionalization of pyrimidine nucleobases by direct C-H arylations. 

   Defence status: DEFENDED
   Čerňová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Within presented dissertation thesis Pd-catalyzed direct C-H arylation of 1,3-dimethyluracil to position 5 or 6 was developed. An interesting dichotomy in the regioselectivity and mechanism of reactions were observed. A ...
  • Modified nucleosides derived from pyrimido[4,5-b]indole 

   Defence status: DEFENDED
   Konč, Juraj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Byly vyvinuty syntézy dvou sérií pyrimido[4,5-b]indolových nukleosidů modifikoványch v poloze 2'. Syntetický postup byl založen na transformaci 2'-hydroxylové skupiny 3',5'-chráněného ribonukleosidu. Klíčový intermediát ...
  • Modified ribonucleotides as building blocks for enzymatic construction of functionalized RNA or as antiviral compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 25. 01. 2024
   Milisavljević, Nemanja (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Cílem této práce bylo studovat vliv sterické náročnosti nukleosidtrifosfátů (NTPs) s modifikovanou bází na enzymatickou inkorporaci do RNA a také studie inhibice různých virových RNA polymeras těmito NTPs in vitro. Zároveň ...
  • New C-H activations and cross-coupling reactions for modification of deazapurine nucleobases 

   Defence status: DEFENDED
   Sabat, Nazarii (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 12. 2017
   Tato práce se zabývá vývojem nových C-H aktivačních reakcí a Suzuki-Miyaura reakcí ve vodné fázi využitelných pro syntézu modifikovaných deazapurinových nukleobází. Byla vyvinuta metodologie pro chemo- a regioselektivní ...
  • New functionalized nucleic acids for application in chemical biology 

   Defence status: DEFENDED
   Kielkowski, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 31. 10. 2014
   4 Abstract This work is focused on the synthesis of the modified 2'-deoxyribonucleoside triphosphates, their incorporation into DNA and use in chemical biology applications. The synthetic routes to the double-headed ...
  • New redox labels for DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Simonova, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 12. 2018
   Cílem mé disertace byla syntéza modifikovaných 2'-deoxyribonukleosid trifosfátů (dNTP) nesoucích elektrochemicky oxidovatelné značky a jejich inkorporace do DNA pro aplikace v bioanalýze. V první části disertace jsem ...
  • Novel modified nucleosides with antiviral or cytostatic activity 

   Defence status: DEFENDED
   Tokarenko, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   V této disertační práci je popsán vývoj obecného a modulárního syntetického přístupu pro 4-substituované fenyl, 2-substituované pyridin-5-yl a 5-substituované pyridin-2-yl 2′-C- methyl-C-ribonukleosidy, potenciální inhibitory ...
  • Nové cross-coupling reakce a C-H aktivace pro syntézu modifikovaných analogů nukleobází 

   Defence status: DEFENDED
   Krömer, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   5 Abstrakt Byla vyvinuta nová metodika přípravy 6,7-disubstituovaných 7-deazapurinů pomocí série ortogonálních cross-coupling reakcí. Byly nalezeny optimální podmínky pro aplikaci Liebeskind-Šroglova couplingu a ověřena ...
  • Nové modifikované 7-deazapurinové báze a nukleosidy 

   Defence status: DEFENDED
   Krömer, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Byly navrženy tři cesty pro syntézu 5'-deoxy a 5'deoxy-5'-fluormodifikovaných nukleosidů odvozených od známých cytostatických látek. Dvě cesty byly úspěšně završeny přípravou cílových látek. Poslední cesta nebyla úspěšná ...
  • Příprava nukleosidů modifikovaných na bázi i cukru 

   Defence status: DEFENDED
   Listakhava, Iryna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
  • Studium cyklizace tetrazolopyrimidinů pro syntézu tricyklických nukleobází 

   Defence status: DEFENDED
   Grúlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   This bachelor thesis describes a study of cyclization reaction of substituted tetrazolopyrimidines, which were obtained by a three-step synthesis starting from 4,6-dichloropyrimidine, which was first zincated and then ...
  • Syntéza 9-deazaguaninových derivátů jako potenciálních inhibitorů tRNA-guanin transglykosylázy (TGT) 

   Defence status: DEFENDED
   Chylíková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Shigellosis is an acute diarrheal disease caused by enterobacteria of the genus Shigella. Worldwide, these bacteria are responsible for about 1 million deaths out of 165 million cases of the disease yearly, of which children ...
  • Syntéza nových C-nukleosidů s modifikovaným cukrem 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   V rámci předložené bakalářské práce byla vyvinuta metoda přípravy nových C-nukleosidů odvozených od 2'-deoxy-2',2'-difluorribosy. V řešení bylo použito nukleofilní adice na furanolakton a pro tuto modifikaci byla vyvinuta ...
  • Syntéza pyrimido[4,5-b]indolových nukleosidů s modifikovaným cukrem 

   Defence status: DEFENDED
   Konč, Juraj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Byly prostudovány glykosylační reakce pyrimidoindolové báze a modifikovaných cukrů a tyto postupy byly použity pro syntézu pyrimido[4,5-b]indolových nukleosidů. Jediným úspěšně připraveným byl 2′-deoxy-2′-fluoro-arabinonukleosid, ...
  • Synthesis and delivery of novel fluorescently-labelled nucleotides and their nucleic acids for bio-analytical applications 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 02. 12. 2023
   Güixens Gallardo, Pedro (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 12. 2020
   1 Abstrakt Cílem disertační práce bylo syntetizovat nové fluorescenčně značené nukleotidy a odpovídající nukleové kyseliny pro bioanalytické aplikace a také pro jejich transport do buněk. Práce se také zaměřila na vývoj ...
  • Synthesis and studies of modified DNA: (i) development of DNA targeting molecular scissors and (ii) competitive enzymatic incorporation of base-modified nucleotides 

   Defence status: DEFENDED
   Panattoni, Alessandro (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Souhrn V první části této práce byla vyvinuta série specifických umělých metalonukleáz (AMN), které konjugují sevřené fenanthrolinové měděné komplexy (Clip-Phen) s oligonukleotidy vytvářejícími triplex (TFO). Pro syntézu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV