• C-H activations of deazapurine heterocycles 

   Klečka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 1. 2016
   Direct C-H borylations of 7-deazapurines (7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine) were developed at position 8 using B2pin2 and Ir catalysis. The obtained boronates were efficiently applied in the Suzuki cross-couplings with aryl ...
  • Development of new glycosylation methods for the synthesis of nucleosides 

   Downey, Alan Michael (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 12. 2017
   As they make up DNA and RNA, nucleosides are considered the key to life. Synthetic nucleosides also constitute many drugs that treat viral infections and cancer. As a result, more efficient methods to access these crucial ...
  • Functionalization of pyrimidine nucleobases by direct C-H arylations. 

   Čerňová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Within presented dissertation thesis Pd-catalyzed direct C-H arylation of 1,3-dimethyluracil to position 5 or 6 was developed. An interesting dichotomy in the regioselectivity and mechanism of reactions were observed. A ...
  • Modified nucleosides derived from pyrimido[4,5-b]indole 

   Konč, Juraj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Byly vyvinuty syntézy dvou sérií pyrimido[4,5-b]indolových nukleosidů modifikoványch v poloze 2'. Syntetický postup byl založen na transformaci 2'-hydroxylové skupiny 3',5'-chráněného ribonukleosidu. Klíčový intermediát ...
  • New C-H activations and cross-coupling reactions for modification of deazapurine nucleobases 

   Sabat, Nazarii (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 12. 2017
   This PhD thesis reports the development of novel C-H activation strategies and aqueous-phase Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for the synthesis of modified deazapurine nucleobases. The methodologies of chemo- and ...
  • New functionalized nucleic acids for application in chemical biology 

   Kielkowski, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 31. 10. 2014
   4 Abstract This work is focused on the synthesis of the modified 2'-deoxyribonucleoside triphosphates, their incorporation into DNA and use in chemical biology applications. The synthetic routes to the double-headed ...
  • New redox labels for DNA 

   Simonova, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 12. 2018
   Cílem mé disertace byla syntéza modifikovaných 2'-deoxyribonukleosid trifosfátů (dNTP) nesoucích elektrochemicky oxidovatelné značky a jejich inkorporace do DNA pro aplikace v bioanalýze. V první části disertace jsem ...
  • Nové cross-coupling reakce a C-H aktivace pro syntézu modifikovaných analogů nukleobází 

   Krömer, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   5 Abstrakt Byla vyvinuta nová metodika přípravy 6,7-disubstituovaných 7-deazapurinů pomocí série ortogonálních cross-coupling reakcí. Byly nalezeny optimální podmínky pro aplikaci Liebeskind-Šroglova couplingu a ověřena ...
  • Nové modifikované 7-deazapurinové báze a nukleosidy 

   Krömer, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Byly navrženy tři cesty pro syntézu 5'-deoxy a 5'deoxy-5'-fluormodifikovaných nukleosidů odvozených od známých cytostatických látek. Dvě cesty byly úspěšně završeny přípravou cílových látek. Poslední cesta nebyla úspěšná ...
  • Příprava nukleosidů modifikovaných na bázi i cukru 

   Listakhava, Iryna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
  • Studium cyklizace tetrazolopyrimidinů pro syntézu tricyklických nukleobází 

   Grúlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   This bachelor thesis describes a study of cyclization reaction of substituted tetrazolopyrimidines, which were obtained by a three-step synthesis starting from 4,6-dichloropyrimidine, which was first zincated and then ...
  • Syntéza nových C-nukleosidů s modifikovaným cukrem 

   Havlíček, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   V rámci předložené bakalářské práce byla vyvinuta metoda přípravy nových C-nukleosidů odvozených od 2'-deoxy-2',2'-difluorribosy. V řešení bylo použito nukleofilní adice na furanolakton a pro tuto modifikaci byla vyvinuta ...
  • Syntéza pyrimido[4,5-b]indolových nukleosidů s modifikovaným cukrem 

   Konč, Juraj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Byly prostudovány glykosylační reakce pyrimidoindolové báze a modifikovaných cukrů a tyto postupy byly použity pro syntézu pyrimido[4,5-b]indolových nukleosidů. Jediným úspěšně připraveným byl 2′-deoxy-2′-fluoro-arabinonukleosid, ...
  • Synthesis of functionalized nucleosides and nucleotides and their incorporation into DNA 

   Balintová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   This PhD thesis describes the synthesis of modified DNA containing electrochemical active labels such as anthraquinone, benzofurazane, azide and nitrophenyltriazole with the application in bioanalysis. The methodology of ...
  • Synthesis of novel cytostatic deazapurine nucleosides and pronucleotides 

   Perlíková, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   The synthetic routes to three types of phosphate prodrugs of 6-hetaryl-7-deazapurine ribonucleosides based on palladium-catalyzed cross-coupling reactions have been developed. CycloSal- and phosphoramidate pronucleotides ...
  • Synthesis of novel types of annulated deazapurine nucleosides with potential biological activity 

   Tichý, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 5. 2015
   This thesis reports the syntheses and biological activities of benzo- and thieno-fused 7-deazapurine ribonucleosides, which were designed as extended analogues of potent cytostatic 6-hetaryl-7-deazapurine or 6-amino-7-he ...
  • Synthesis of novel types of C-nucleosides 

   Kubelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 10. 2013
   of PhD Thesis: Synthesis of novel types of C-nucleosides General and modular approach for the preparation of disubstituted pyrimidine and pyridine C-2'-deoxyribonucleosides and benzyl homo C-ribonucleosides was developed. ...
  • Synthesis of nucleosides, nucleotides and nucleic acids bearing bipyridine-type ligands 

   Kalachová, Ľubica (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 11. 2012
   An efficient methodology of construction of base-modified nucleosides bearing oligopyridine ligands, based on the Sonogashira or Suzuki cross-coupling reaction of halogenated nucleosides, was developed. This methodology ...
  • Synthesis of Purine - Amino Acid Conjugates 

   Čapek, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 6. 2006
   4. Conclusions A simple and efficient approach to the synthesis of (purin-6-yl)alanines based on Negishi cross-coupling reactions of 6-iodopurines and iodozinc- alanines applicable to the synthesis of both racemic and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV