• Konkurence užití různých syntaktických prostředků pro vyjádření srovnání (na materiálu česko-německém) 

   Pečený, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 5. 1. 2010
   Cílem práce je podat charakteristiku konkurence syntaktických prostředků při vyjádření srovnání v češtině. Výzkum se týká především užití spojovacích výrazů a vybraných pádových relací. Jedná se o zjištění tendencí ...
  • Konkurence užití různých syntaktických prostředků při vyjadřování srovnání (na materiálu česko-německém) 

   Pečený, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Cílem práce je podat charakteristiku konkurence syntaktických prostředků při vyjádření srovnání v češtině. Výzkum se týká především užití spojovacích výrazů a vybraných pádových relací. Jedná se o zjištění tendencí ...
  • Parenteze z hlediska stylového 

   Janíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Tato práce se zabývá parentezí a jejím užitím v různých funkčních stylech. Parenteze je v odborné literatuře jev opomíjený a uvedené charakteristiky se v mnohém lišily. Z toho důvodu jsme se v úvodu této práce zaměřili na ...
  • Popis spojovacích prostředků v mluvnických pracích od 2. poloviny 20. století 

   Doleželová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   This study is a description of syndetic means in czech linguistic works of the second half of the twentieth century. The first part of this work is focused on the distinction of syndetic means definitions in linguistic ...
  • Problematika kondenzace při překladu z ruštiny do češtiny 

   Ligay, Inga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Diplomová práce pojednává o problematice kondenzace při překladu z ruštiny do češtiny a popisuje prostředky pomocí kterých se tento proces uskutečňuje. V práci jsou vyjmenovány a popsány jednotlivé kondenzační prostředky ...
  • Slovosled ve větách vedlejších 

   Sedláček, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato diplomová práce je príspevkem k studiu ceského slovosledu. Jejím teoretickým podkladem jsou poznatky tzv. brnenské školy, zejména Jana Firbase a Aleše Svobody. Na základe excerpovaného materiálu z korpusu SYN 2005 ...
  • Syntax právních textů z diachronního hlediska 

   Frausová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   The thesis deals with the language of legal documents and i t provides i ts readers wi th a description of i ts syntactic ::levelopment since 1918 up to now. On the background of the nethod by M . Těšitelová et al. Three ...
  • Syntax próz Bohumila Hrabala 

   Hobstová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Tato práce se zabývá syntaxí Hrabalových próz z diachronního hlediska. Zaměřuje se na odchylky od současné české normy a zkoumá, zda se v Hrabalově tvorbě vyskytují již od počátku nebo až později a kdy. Pro větší přehlednost ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV