• Adherence k pohybovým aktivitám u osob s kolenním implantátem 

   Defence status: DEFENDED
   Sluková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 4. 5. 2010
   Název práce: Adherence k pohybovým aktivitám u osob s kolenním implantátem Cíle práce: Na základě dostupných informací analyzovat možné pohybové aktivity u osob s totální endoprotézou kolenního kloubu. Zjistit jejich fyzické ...
  • Aloplastika kyčelního kloubu v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Šperlová, Lenka Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Analytická a syntetická cvičení pro ovlivnění skoliotického držení páteře u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Solarová, Karla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 7. 5. 2008
  • Astma a vliv dechových cvičení 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
  • Astma bronchiale u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
   Title ofthe work: Children's asthma bronchiale Purpose ofthe work To verify, experimentally, the in:fluence ofthe exercise treatment and ball facilitation with the peak flow values measured by the peak-flow metre upon ...
  • Astma bronchiale u dětí. 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 12. 5. 2006
  • Bezbariérové sportovní haly a tělocvičny v moravskoslezském regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Podešvová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název: Možnosti využívání bezbariérových sportovních zařízení vozíčkáři v moravskoslezském regionu a vnímání sportovních aktivit vozíčkářů veřejností Cíl práce: Cílem práce je zpracovat přehled sportovních klubů vozíčkářů, ...
  • Diagnóza ploché nohy u výkonnostních a vrcholových sportovců 

   Defence status: DEFENDED
   Hreško, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   15 Abstrakt Název práce: Diagnóza ploché nohy u výkonnostních a vrcholových sportovců. Souhrn: Hlavním tématem diplomové práce je problematika výskytu plochonoží u sportovců - atletů. V první části je uvedena anatomie nohy. ...
  • Doplňková cvičení u poranění míchy. 

   Defence status: DEFENDED
   Nastoupilová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název práce: Doplňková cvičení u poranění míchy Additional exercises for persons with spinal cord injurie Cíle práce: Vytvoření kolekce cviků pro osoby s rrusním poraněním a následné sestrojení cvičebního programu na základě ...
  • Hipoterapie u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Alice (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 2. 9. 2008
  • Hodnoty krevního tlaku při změnách polohy těla 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   ABSTRAKT: Hodnoty krevního tlaku při změnách polohy těla Cíle práce: Pilotní studie vznikla v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2010- 261602, s cílem zhodnotit vliv polohy těla na změny krevního tlaku a ...
  • Idiopatická skolióza a její korekce pohybem 

   Defence status: DEFENDED
   Pozdníčková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Kompenzace zatížení plosky nohy příslušníků speciálních policejních útvarů 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   2 ABSTRAKT: Název: Kompenzace zatížení plosky nohy příslušníků speciálních policejních útvarů Cíl práce: Cílem práce je analyzovat příčiny a souvislosti zdravotních problémů a přetěžování celého organismu, speciálně dolních ...
  • Kompenzační cvičení v prevenci a terapii poruch hybného systému v bojových uměních 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvík, Jan (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Tato práce se zabývá funkčními poruchami pohybového systému u osob věnujících se bojovým uměním a využitím kompenzačních cvičení k možnosti jejich prevence a terapii. Pohybová terapie je v tomto případě zastoupena výhradně ...
  • Kompenzační cvičení v synchronizovaném plavání 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvíková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Title: Compensatory exercise in synchronized swimming Aims: The aim of this diploma thesis is to find out the effect of movement intervention on compensating the deviations in the posture related to muscle imbalance and ...
  • Komplexní přístup k terapii osteoporózy. 

   Defence status: DEFENDED
   Perničková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název: Komplexní přístup k terapii osteoporózy Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnotit úroveň pohybového aparátu a kvality života u klientek s diagnostikovanou osteoporózou na základě dotazníkového šetření. Vytvořit a ...
  • Korekce skoliozy u dětí ve školním věku. 

   Defence status: DEFENDED
   Pozdníčková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 4. 5. 2010
   Název práce Korekce skoliózy u dětí školního věku Cíle práce Uvést možnosti ovlivnění skoliózy u dětí školního věku pomocí cvičebních prostředků a metod. Ohodnotit vliv cíleného pohybového programů s využitím poznatků z ...
  • Korekce zatížení bederní páteře při aerobiku 

   Defence status: DEFENDED
   Tomšovicová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 5. 5. 2009
   Nazev: Korekce zatizeni bederni patefe pfi aerobiku Cile prace: Upozornit na nadmerne zatizeni oblasti bederni patefe v lekcich aerobiku, navrhnout korektivnipostupy a zjistit, zda tato korekce byla ucelna a vhodna. Metoda: ...
  • Možnosti ovlivnění konstitucionální hypermobility. 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
  • Možnosti ovlivnění svalové dysbalance u dospělého jedince s mentálním postižením. 

   Defence status: DEFENDED
   Kotas, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV