• Ageismus - postoje studentů vůči seniorům 

   Defence status: DEFENDED
   Chocholová, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá ageismem - postojem studentů vůči seniorům. Teoretická část je zaměřena na stárnutí a stáří, ageismus, komunikaci se seniory, seniorův volný čas. Práce také zjišťuje, jaký je postoj studentů k ...
  • Aspekty dlouhodobé intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Picková, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá aspekty dlouhodobé intenzivní péče. Cílem mé diplomové práce je zjistit základní potřeby nemocných a připravenost rodiny na aspekty intenzivního domácího ošetřování. Dalším stanoveným cílem je ...
  • Bariérová ošetřovatelská péče 

   Defence status: DEFENDED
   Sálusová, Markéta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Diplomové práce se zabývá problematikou bariérové ošetřovatelské péče. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů týkajících se bariérové ošetřovatelské péče a rozborem jednotlivých částí péče, dále procesem přenosu nákazy ...
  • Bezpečná aplikace injekcí 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Anna (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnou aplikaci intramuskulárních injekcí především na aplikaci do musculus gluteus maximus. Cílem práce bylo zjistit, zda sestry znají a ovládají správnou techniku aplikace intramuskulární ...
  • Edukace pacienta anesteziologickou sestrou 

   Defence status: DEFENDED
   Kloubcová, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení kvality edukace pacienta anesteziologickou sestrou. Edukace pacienta je zde posuzována z pohledu anesteziologické sestry. Teoretická část práce se věnuje obecné charakteristice ...
  • Edukace pacientů po prodělané tromboembolické nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Trejdlová, Renata (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tématem této bakalářské práce je edukace pacientů po prodělané tromboembolické nemoci. Práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje etiologii ...
  • Informovanost a postoj odborné veřejnosti k dárcovství orgánů 

   Defence status: DEFENDED
   Hajšlová, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Bakalářská práce je zaměřena na zjištění informovanosti a postoje všeobecných sester k dárcovství orgánů. Práce je členěna na dvě části ̶ teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou shrnuty dostupné údaje o historii ...
  • Informovanost a zkušenosti laické veřejnosti s potravinovou alergií 

   Defence status: DEFENDED
   Stropková, Romana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku potravinové alergie. Cílem práce bylo zjistit, jak dalece je populace v této oblasti informovaná, jaké má zkušenosti s potravinovou alergií ve smyslu přítomnosti příznaků na ...
  • Intenzivní domácí péče - Domácí péče s prvky intenzivního ošetřovatelství 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Eva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   The master thesis deals with an intensive home care - home care of intensive nursing and maps the situation concerning the home mechanical ventilation. The theoretical part draws from the researchers' reviews. It clarifies ...
  • Intenzivní péče z pohledu laické veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vengrínová, Jaroslava (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   The diploma thesis consists of two parts: Theoretical and Empirical. The Theoretical Part explains the basic meaning of the expression Intensive Care, the types of Intensive Care, its history and provides a description of ...
  • Intermitentní katetrizace močového měchýře u paraplegiků 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Jiřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá tématem "Intermitentní katetrizace močového měchýře u paraplegiků. Práci jsem rozdělila na teoretickou a empirickou část. Teoretická část bakalářské práce je věnována fyziologii páteře, zdravotním ...
  • Kvalita života pacientů po transplantaci krvetvorných buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
  • Kvalita života po bariatrické operaci 

   Defence status: DEFENDED
   Jankovská, Dominika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Dominika Zákoutská Kvalita života po bariatrické operaci Tato bakalářská práce je zaměřena na léčbu morbidní obezity chirurgickými postupy a zjištění kvality života po podstoupené bariatrické operaci. Obezita s sebou přináší ...
  • Kvalita života u pacientů s degenerativním onemocněním páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Téma mé bakalářské práce je Kvalita života u pacientů s degenerativním onemocněním páteře. Bakalářská práce je rozdělena na 2 části. Na část teoretickou a empirickou. Teoretická část obsahuje anatomii a fyziologii páteře, ...
  • Názory laické veřejnosti na alternativní medicínu 

   Defence status: DEFENDED
   Humpálová, Marie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Bachelor thesis deals with alternative medicine, their positive and negative ones. The thesis has two parts, theoretical and empirical. The theoretical part is based on the description of selected alternative treatments - ...
  • Neodkladná rozšířená KPCR v prostředí zdravotnického zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Jarešová, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou poskytování neodkladné rozšířené kardiopulmocerebrální resuscitace v prostředí zdravotnického zařízení. Hlavním předmětem zájmu je proces, algoritmus, na sebe navazujících jednotlivých ...
  • Ošetřovatelská péče o hematologicko-onkologicky nemocné v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Dolinská, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O HEMATOLOGICKO-ONKOLOGICKÉ NEMOCNÉ V INTENZIVNÍ PÉČI Michaela Dolinská, DiS. ABSTRAKT Celkové přežití a kvalita života nemocných s malignitami, zejména hematologickými, se v posledních letech významně ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním infarktem myokardu 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Pavel (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění akutního infarktu myokardu v kontextu přednemocniční a nemocniční péče. V teoretické části práce jsou popisovány specifické klinické příznaky akutního infarktu myokardu, ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienty po operaci aneurysmatu břišní aorty 

   Defence status: DEFENDED
   Bělková, Blanka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péči o pacienty po operaci aneurysma břišní aorty. Mezi cíle této práce patřilo najít odlišnosti v ošetřovatelské péči u pacientů v oblasti předoperační přípravy před endovaskulární ...
  • Ošetřovatelská péče o seniora na oddělení ARO, JIP 

   Defence status: DEFENDED
   Svitáková, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 2. 2013
   Všeobecné sestry v rámci své profese poskytují ošetřovatelskou péči pacientům různých věkových skupin. Poměrně hojně zastoupenou skupinu tvoří senioři. Tato skutečnost je dána prodlužující se průměrnou délkou života, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV