• Aktuální otázky nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   - Aktuální otázky nepodmíněného trestu odnětí svobody Předkládaná diplomová práce zabývající se aktuálními otázkami nepodmíněného trestu odnětí svobody je vedena snahou analyzovat problémy, které jsou s výkonem tohoto ...
  • Alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Vokál, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 1. 2014
   Cílem této práce je poskytnout přehled alternativních trestů, které jsou alternativou za nejpřísnější trest systému sankcí - nepodmíněný trest odnětí svobody. První kapitola obsahuje historický vývoj (alternativních) trestů. ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 11. 2013
   Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody Petr Horák Má diplomová práce se zabývá alternativami k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Toto téma jsem si vybral, protože si myslím, že je to velice aktuální a často ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Geaney, Irene Sheila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 1. 2014
   Diplomová práce se věnuje alternativám nepodmíněného trestu odnětí svobody, přičemž se zaměřuje především na domácí vězení, podmíněné odsouzení, ale i obecně prospěšné práce či peněžitý trest, protože se celosvětově jedná ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Přikrylová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Domestic violence and its prevention My Master's degree thesis is titled "Domestic violence and its prevention". The purpose of my thesis is to present the domestic violence as an important phenomenon which our society ...
  • Domácí násilí, zejména kriminologické a trestněprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Kudryová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   Resumé (Aj) Domestic violence - in particular, criminological and criminal aspects The domestic violence is a significant societal problem which requires the attention of every state. But this opinion did not prevail in ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Defence status: DEFENDED
   Holubcová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   Breach of evidence rules and its consequences for the effectiveness of evidence Abstract The aim of this diploma thesis is to provide a complex overview of the issue of the legality of evidence in the Czech criminal ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Defence status: DEFENDED
   Maříková, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Předkládaná práce se zabývá dopady na použitelnost důkazů, které vyplývají z porušení předpisů upravujících proces dokazování v trestním řízení. Význam dokazování je zásadní, neboť jeho prostřednictvím dochází k rekonstrukci ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Defence status: DEFENDED
   Šabatková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem neúčinnosti důkazů v kontextu českého trestního procesu. Hlavním cílem bylo podat ucelený výklad o dané problematice, rozebrat stávající právní úpravu, včetně jejích nedostatků, ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 5. 2020
   1 The Consequences of Breaching the Rules of Evidence for the Effectiveness of the Evidence Abstract This diploma thesis deals with the phenomenon of ineffective evidence in criminal procedures as a result of a breach the ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Defence status: DEFENDED
   Šverma, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 6. 2021
   Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje problematice neúčinnosti důkazů v souvislosti s porušením předpisů o dokazování. Jeden ze dvou hlavních cílů této práce ...
  • Euthanasie a trestní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Křečková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 10. 2016
   The goal of this thesis is to point out the weaknesses of the current terminology of euthanasia and get a closer look on the role of the euthanasia in the Czech legal system with the main focus on criminal law. The secondary ...
  • Kriminalita seniorů a specifika trestního řízení vč. výkonu trestu odnětí svobody u osob starších šedesáti pěti let 

   Defence status: DEFENDED
   Pfannová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 3. 2022
   Elderly crime and specifics of criminal proceedings incl. the execution of sentences imprisonment in case of offenders over the age of sixty-five Abstract The diploma thesis deals with the specifics of the criminality of ...
  • Kriminologické aspekty kriminální recidivy 

   Defence status: DEFENDED
   Lelková, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 10. 2015
   Kriminologické aspekty kriminální recidivy Tématem této diplomové práce jsou kriminologické aspekty kriminální recidivy. Autorovou snahou je podat co nejúplnější nástin některých základních myšlenek souvisejících s konceptem ...
  • Legalizace výnosů z trestné činnosti - trestně právní a kriminologické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Babjaková, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, a to zejména z hlediska trestního práva a kriminologie. Cílem této práce je rozebrat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a vznést otázky ...
  • Nebezpečné pronásledování a ochrana jeho obětí 

   Defence status: DEFENDED
   Johnová, Patricie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 12. 2021
   Nebezpečné pronásledování a ochrana jeho obětí Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku stalkingu, respektive na jeho jednotlivé aspekty a na právní úpravu tohoto jevu v České republice. Co se týče struktury této ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Vršanský, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou nepodmíněného trestu odnětí svobody, zvláště pak otázkou podmíněného propuštění. Srovnává právní úpravu České republiky a Velké Británie. Úvodní kapitola pojednává o pojmu a ...
  • Nepriame páchateľstvo 

   Defence status: DEFENDED
   Repáňová, Patrícia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Nepriame páchateľstvo Témou predkladanej diplomovej práce je inštitút nepriameho páchateľstva, ktorý je jedným z možných spôsobov spáchania trestnej činnosti. Jeho podstata spočíva vo využití osoby, ktorá nie je trestne ...
  • Nepřímé pachatelství 

   Defence status: DEFENDED
   Koláříková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   The Indirect Perpetration Abstract Institute of indirect perpetration is one of the most important institutes of criminal law. This diploma thesis aims to describe the institute of indirect perpetration, analyze its ...
  • Nepřímé pachatelství 

   Defence status: DEFENDED
   Haasová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   Indirect perpetration Abstract This diploma thesis deals with the institute of indirect perpetration. First it mentions its historical development, since the acceptance of indirect perpetration was inconsistent in earlier ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV