• Aktuální otázky nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Jirsová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   - Aktuální otázky nepodmíněného trestu odnětí svobody Předkládaná diplomová práce zabývající se aktuálními otázkami nepodmíněného trestu odnětí svobody je vedena snahou analyzovat problémy, které jsou s výkonem tohoto ...
  • Alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

   Vokál, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 1. 2014
   Cílem této práce je poskytnout přehled alternativních trestů, které jsou alternativou za nejpřísnější trest systému sankcí - nepodmíněný trest odnětí svobody. První kapitola obsahuje historický vývoj (alternativních) trestů. ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Horák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 11. 2013
   Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody Petr Horák Má diplomová práce se zabývá alternativami k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Toto téma jsem si vybral, protože si myslím, že je to velice aktuální a často ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Geaney, Irene Sheila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 1. 2014
   Diplomová práce se věnuje alternativám nepodmíněného trestu odnětí svobody, přičemž se zaměřuje především na domácí vězení, podmíněné odsouzení, ale i obecně prospěšné práce či peněžitý trest, protože se celosvětově jedná ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Přikrylová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Domestic violence and its prevention My Master's degree thesis is titled "Domestic violence and its prevention". The purpose of my thesis is to present the domestic violence as an important phenomenon which our society ...
  • Domácí násilí, zejména kriminologické a trestněprávní aspekty 

   Kudryová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   Resumé (Aj) Domestic violence - in particular, criminological and criminal aspects The domestic violence is a significant societal problem which requires the attention of every state. But this opinion did not prevail in ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Maříková, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Předkládaná práce se zabývá dopady na použitelnost důkazů, které vyplývají z porušení předpisů upravujících proces dokazování v trestním řízení. Význam dokazování je zásadní, neboť jeho prostřednictvím dochází k rekonstrukci ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Šabatková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem neúčinnosti důkazů v kontextu českého trestního procesu. Hlavním cílem bylo podat ucelený výklad o dané problematice, rozebrat stávající právní úpravu, včetně jejích nedostatků, ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Holubcová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   Breach of evidence rules and its consequences for the effectiveness of evidence Abstract The aim of this diploma thesis is to provide a complex overview of the issue of the legality of evidence in the Czech criminal ...
  • Euthanasie a trestní právo 

   Křečková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 10. 2016
   The goal of this thesis is to point out the weaknesses of the current terminology of euthanasia and get a closer look on the role of the euthanasia in the Czech legal system with the main focus on criminal law. The secondary ...
  • Kriminologické aspekty kriminální recidivy 

   Lelková, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 10. 2015
   Kriminologické aspekty kriminální recidivy Tématem této diplomové práce jsou kriminologické aspekty kriminální recidivy. Autorovou snahou je podat co nejúplnější nástin některých základních myšlenek souvisejících s konceptem ...
  • Legalizace výnosů z trestné činnosti - trestně právní a kriminologické aspekty 

   Babjaková, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, a to zejména z hlediska trestního práva a kriminologie. Cílem této práce je rozebrat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a vznést otázky ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Vršanský, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou nepodmíněného trestu odnětí svobody, zvláště pak otázkou podmíněného propuštění. Srovnává právní úpravu České republiky a Velké Británie. Úvodní kapitola pojednává o pojmu a ...
  • Nepriame páchateľstvo 

   Repáňová, Patrícia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Nepriame páchateľstvo Témou predkladanej diplomovej práce je inštitút nepriameho páchateľstva, ktorý je jedným z možných spôsobov spáchania trestnej činnosti. Jeho podstata spočíva vo využití osoby, ktorá nie je trestne ...
  • Nepřímé pachatelství 

   Haasová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   Indirect perpetration Abstract This diploma thesis deals with the institute of indirect perpetration. First it mentions its historical development, since the acceptance of indirect perpetration was inconsistent in earlier ...
  • Nepřímé pachatelství 

   Koláříková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   The Indirect Perpetration Abstract Institute of indirect perpetration is one of the most important institutes of criminal law. This diploma thesis aims to describe the institute of indirect perpetration, analyze its ...
  • Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu 

   Nečadová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The Unfit Preparation and Attempt of Criminal Offence Abstract The question of unfit preparation and attempt is one of the most discussed as well as most unclear areas of substantive criminal law. Even though a lot of ...
  • Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu 

   Salzmannová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu Abstrakt Téma nezpůsobilé přípravy a nezpůsobilého pokusu trestného činu představuje jednu z nejspornějších oblastí trestního práva. Neshoda panuje především v otázce ...
  • Ochrana oběti trestného činu 

   Klepalová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Téma své diplomové práce jsem si již před časem zvolila s ohledem na svou stáž na státním zastupitelství a posléze i na soudě, kde jsem měla možnost se s oběťmi trestné činnosti osobně setkat. Bylo tomu v případech, kdy ...
  • Ochrana zvířete v trestním právu 

   Krupková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Český abstrakt Téma své diplomové práce jsem si zvolila proto, že to je téma aktuální, jak díky situaci ve společnosti, tak i díky novému občanskému zákoníku, který mění právní postavení zvířete. Cílem mé práce je analyzovat ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV