• Conspecific brood parasitism: a case study on the common pochard and the barn swallow 

   Defence status: DEFENDED
   Petrželková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Tato disertační práce se zabývá vnitrodruhovým hnízdním parazitismem u ptáků (VHP). VHP je alternativní reprodukční strategie, kdy parazitická samice klade vejce do hnízda cizí hostitelské samice stejného druhu. Parazitická ...
  • Dopady odlesňování horských oblastí západní Afriky na biodiverzitu 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrská, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 5. 2022
   The high rate of deforestation is a global problem with negative impacts on species biodiversity and it also contributes to global and local climate changes. This problem is much more urgent in hotspots of biodiversity and ...
  • Drivers of avian diversity on an altitudinal gradient of Mount Cameroon 

   Defence status: DEFENDED
   Djomo Nana, Eric (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Altitudinal gradients constitute a powerful test system for understanding distribution of species around the globe. Tropical mountains are quite rich in species even after controlling for environmental productivity, and ...
  • Ekologické souvislosti mezi morfologii a výběrem prostředí u pěvců 

   Defence status: DEFENDED
   Bovšková, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o vztahu morfologie pěvců k výběru prostředí, ve kterém žijí. Jedná se o přehled komparativních studií zabývajících se tímto vztahem u blízce příbuzných skupin pěvců. Druhy můžeme rozdělit ...
  • Ekologické specializace ptáků na základě prostorových patrností v koexistenci 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Ecological specialization based on co-existence patterns is new methodology used for niche breadth measurement using co-existing community with occupancy data. It results in generalist-specialist continuum according to ...
  • Ekologické vlastnosti jako koreláty prostorové variability početností českých ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Farkač, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Jan Farkač, Diplomová práce 2018 Abstrakt Mezi lokálními početnostmi ptáků existují rozdíly, které patrně souvisí s geografickou distribucí a ekologickými vlastnostmi druhů. Studium těchto vztahů nám umožňuje lépe pochopit, ...
  • Ekologické vlastnosti obratlovců podél elevačních gradientů 

   Defence status: DEFENDED
   Schovánková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Živočichové, kteří žijí v různých nadmořských výškách, jsou vystaveni působení odlišných přírodních podmínek. Podél elevačního gradientu se mění mimo jiné teplota prostředí, množství srážek a dostupnost zdrojů. Adaptace ...
  • Estetická hodnota biodiverzity 

   Defence status: DEFENDED
   Schmitzová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Estetické prožívání přírody je nedílnou součástí lidského života. Protože estetické zážitky motivují lidi k ochraně přírody, je na místě zhodnotit, nakolik s estetikou souvisí biodiverzita a zda je tento vztah použitelný ...
  • Faktory ovlivňující inkubační úsilí poláka velkého 

   Defence status: DEFENDED
   Drekslerová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Inkubace ptačích vajec je energeticky náročný proces. Inkubující rodič čelí konfliktu mezi investicemi do optimálních teplotních podmínek snůšky a naplňováním vlastních energetických požadavků. To platí zejména u druhů, ...
  • Funkční diversita společenstev 

   Defence status: DEFENDED
   Džamba, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Funkčná diverzita je dôležitou súčasťou biodiverzity ako celku. Hodnota a rozsah funkčných charakteristík a počet a zloženie funkčných typov má kľúčový význam pre fungovanie ekosystémov, či už z krátkodobého alebo dlhodobého ...
  • Geografická distribuce početnosti šplhavců (Piciformes) v oblasti Smrčina, v Národním parku Šumava 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Prostorová distribuce šplhavců (Piciformes) je jedním z faktorů vypovídajících o stavu lesa. Tito lesní ptáci jsou bioindikátory klimaxových lesních společenstev. V Národním parku Šumava jsou někteří šplhavci vlajkovými ...
  • Geografická variabilita ve funkčních znacích ptáků Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Kopsová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Každý druh se vyznačuje specifickými vlastnostmi, které mu umožňují vypořádat se co nejlépe s podmínkami prostředí, ve kterých žije. Cílem této práce bylo zhodnotit vliv podmínek prostředí na geografickou variabilitu ...
  • Habitatově specifické populační hustoty živočichů - revize konceptu 

   Defence status: DEFENDED
   Šlosarová, Dita Afrodita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Population density estimate can be expressed through many different ways. Various concepts differ above all in area of the survey, which is influenced by aim of the research and the purpose of the results. Commonly used ...
  • Hnizdní parazitismus poláka velkého - proteomická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Petrželková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Vnitrodruhový hnízdní parazitismus (VHP) je situace, kdy samice (parazit) klade vejce do hnízda jiné samice (hostitele) stejného druhu. Hnízdo poté opouští a neposkytuje následnou rodičovskou péči, tj. inkubaci a péči o ...
  • The importance of water sources for space-use of mammals in African savannah 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 14. 10. 2022
   Homoláč, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   African savannas are seasonal ecosystems experiencing a significant dry period each year. During the dry season, water scarcity has both, spatial and temporal consequences on the movements of large mammals. Some mammals ...
  • Klimatické determinanty elevačního rozšíření tropických obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Vobořilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Tropické oblasti jsou jedny z druhově nejbohatších ekosystémů na Zemi. Výrazná druhová bohatost těchto ekosystémů je patrná v počtu druhů obratlovců vzhledem k jejich rozmístění podél výškových gradientů. Rozšíření obratlovců ...
  • Kompromisy v chování u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Cílková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Migrační chování českých pěnic černohlavých (Sylvia atricapilla) 

   Defence status: DEFENDED
   Valečková, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 5. 2022
   Avian migratory behaviour has changed recently due to several factors including climate change. In many species of birds their wintering areas have become to move and their migratory paths have shortened. The Blackcap ...
  • Migrační rozhraní u evropských ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Branišová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with migatory divide in European birds, i.e. the contact zone between two population of one species differing in migration path and wintering site. It also comments on related methodological ...
  • Molekulární přístupy ke studiu reprodukčních strategií ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Petrželková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV