• Conspecific brood parasitism: a case study on the common pochard and the barn swallow 

   Petrželková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Presented thesis is mainly concerned with the conspecific brood parasitism (CBP) in birds. CBP is an alternative reproductive strategy when a parasitic female lay egg or eggs to other (host) female's nest of the same ...
  • Drivers of avian diversity on an altitudinal gradient of Mount Cameroon 

   Djomo Nana, Eric (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Altitudinal gradients constitute a powerful test system for understanding distribution of species around the globe. Tropical mountains are quite rich in species even after controlling for environmental productivity, and ...
  • Ekologické souvislosti mezi morfologii a výběrem prostředí u pěvců 

   Bovšková, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o vztahu morfologie pěvců k výběru prostředí, ve kterém žijí. Jedná se o přehled komparativních studií zabývajících se tímto vztahem u blízce příbuzných skupin pěvců. Druhy můžeme rozdělit ...
  • Ekologické specializace ptáků na základě prostorových patrností v koexistenci 

   Petrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Ecological specialization based on co-existence patterns is new methodology used for niche breadth measurement using co-existing community with occupancy data. It results in generalist-specialist continuum according to ...
  • Ekologické vlastnosti jako koreláty prostorové variability početností českých ptáků 

   Farkač, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Jan Farkač, Diplomová práce 2018 Abstract Bird species differ in their local densities, which seems to be related to their geographical distribution and species-specific traits. Investigating such a relationship can help ...
  • Ekologické vlastnosti obratlovců podél elevačních gradientů 

   Schovánková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Živočichové, kteří žijí v různých nadmořských výškách, jsou vystaveni působení odlišných přírodních podmínek. Podél elevačního gradientu se mění mimo jiné teplota prostředí, množství srážek a dostupnost zdrojů. Adaptace ...
  • Faktory ovlivňující inkubační úsilí poláka velkého 

   Drekslerová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Inkubace ptačích vajec je energeticky náročný proces. Inkubující rodič čelí konfliktu mezi investicemi do optimálních teplotních podmínek snůšky a naplňováním vlastních energetických požadavků. To platí zejména u druhů, ...
  • Funkční diversita společenstev 

   Džamba, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Funkčná diverzita je dôležitou súčasťou biodiverzity ako celku. Hodnota a rozsah funkčných charakteristík a počet a zloženie funkčných typov má kľúčový význam pre fungovanie ekosystémov, či už z krátkodobého alebo dlhodobého ...
  • Geografická variabilita ve funkčních znacích ptáků Evropy 

   Kopsová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Každý druh se vyznačuje specifickými vlastnostmi, které mu umožňují vypořádat se co nejlépe s podmínkami prostředí, ve kterých žije. Cílem této práce bylo zhodnotit vliv podmínek prostředí na geografickou variabilitu ...
  • Hnizdní parazitismus poláka velkého - proteomická analýza 

   Petrželková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Vnitrodruhový hnízdní parazitismus (VHP) je situace, kdy samice (parazit) klade vejce do hnízda jiné samice (hostitele) stejného druhu. Hnízdo poté opouští a neposkytuje následnou rodičovskou péči, tj. inkubaci a péči o ...
  • Kompromisy v chování u ptáků 

   Cílková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Migrační rozhraní u evropských ptáků 

   Branišová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with migatory divide in European birds, i.e. the contact zone between two population of one species differing in migration path and wintering site. It also comments on related methodological ...
  • Molekulární přístupy ke studiu reprodukčních strategií ptáků 

   Petrželková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Morfologická variabilita kamerunských strdimilů 

   Bovšková, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   4 Abstrakt Morfologické znaky podávají informaci o adaptacích studovaného druhu, zdrojích, které využívá, a mohou obecně vypovídat o využívání ekologického prostoru. Vnitrodruhová variabilita znaků odráží různé adaptace ...
  • Morfologické adaptace na nektarivorii u ptáků 

   Sailerová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Vědci se zajímají o adaptace nektarivorních ptáků zajímají už dlouho. V této práci jsem se pokusila shrnout poznatky o některých těchto adaptacích. Jak mají kolibříci, strdimilové a kystráčci přizpůsobený zobák a jazyk, ...
  • Produktivita prostředí a barevnost jihoafrických ptáků 

   Kubíková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Pochopení vztahů mezi znaky druhů a prostředím je pro zhodnocení funkční diverzity zásadní. Variabilita ve zbarvení ptáků je pro biology již dlouhou dobu velmi atraktivní téma a předpokládá se, že je obecně výsledkem ...
  • Role životních strategií v utváření geografického rozšíření obratlovců 

   Kopsová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Synchronizace líhnutí vajec u ptáků 

   Tippeltová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem Synchronizace líhnutí vajec u ptáků. Obecně se mezi ptáky můžeme setkat se dvěma typy líhnutí - asynchronním a synchronním - a tento typ líhnutí je primárně určen okamžikem, ve kterém ...
  • Trade-off mezi počtem a velikostí vajec u vejcorodých obratlovců 

   Špaldoňová, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Trade-off mezi velikostí a počtem vajec ve snůšce na úrovni čeledí ptáků 

   Špaldoňová, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Trade-off mezi velikostí a počtem mláďat ve snůšce patří mezi nejvíce diskutované koncepty teorie životních strategií. Cílem této práce bylo objasnit, jaký je vztah mezi hmotností vejce, velikostí snůšky a hmotností samice ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV