Now showing items 1-20 of 27

  • Algebraický pohled na metodu PCA ve vybraných aplikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Hammerbauer, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   This thesis deals with describing algebraic and statistic view on Principal component analysis and the way of exporting important variables. Basic properties of the singular value decomposition are introduced and the best ...
  • Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Lébl, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 2. 2019
   Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů Bc. Matěj Lébl Abstrakt: Cílem předložené práce je využít matematických metod zpracování obrazu k návrhu automatické výstupní kontroly kvality skleněných bižuterních ...
  • Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů 

   Defence status: DEFENDED
   Lébl, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů Bc. Matěj Lébl Abstrakt: Cílem předložené práce je využít matematických metod zpracování obrazu k návrhu automatické výstupní kontroly kvality skleněných bižuterních ...
  • Behavior of total least squares method for models with multiple observations 

   Defence status: DEFENDED
   Slavenko, Matvei (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Linear approximation problems arise in various applications and can be solved by a large variety of methods. One of such methods is total least squares (TLS), an approach that allows to correct errors both in the linear ...
  • Globálne krylovovské metódy pre riešenie lineárnych algebraických problémov s maticovým pozorovaním 

   Defence status: DEFENDED
   Rapavý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   V tejto práci sa venujeme štúdiu metód na riešenie sústav lineárnych algeb- raických rovníc s násobnou pravou stranou. Konkrétne sa zameriame na blokové Krylovove metódy a globálne Krylovove metódy, ktoré vzniknú rôznymi ...
  • Iterative methods for Tichonov regularization with generalized regularization terms 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   The aim of this thesis is to study hybrid methods for solving ill-posed linear inverse problems corrupted by white noise. These approaches are based on the combination of iterative Krylov subspace methods and the Tichonov ...
  • Jacobiho matice: vlastnosti a možná zobecnění 

   Defence status: DEFENDED
   Preradová, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce shrnuje základní vlastnosti Jacobiho matic a studuje jejich vybraná strukturální zobecnění, představovaná speciálními typy matic pásových, blokově třídiagonálních a klínových. Dále popisuje dvě Krylovovské metody ...
  • Lineární algebraické modelování úloh s nepřesnými daty 

   Defence status: DEFENDED
   Vasilík, Kamil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   In this thesis we consider problems Ax b arising from the discretization of ill-posed problems, where the right-hand side b is polluted by (unknown) noise. It was shown in [29] that under some natural assumptions, using ...
  • Maticové funkce a jejich numerické aproximace 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Darja (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   V předložené práci studujeme numerické metody pro aproximaci funkce f matice A. Nejprve uvedeme teoretický základ - shrneme možné definice maticových funkcí a jejich vlastnosti. Dále představíme základní numerické metody ...
  • Methods for enforcing non-negativity of solution in Krylov regularization 

   Defence status: DEFENDED
   Hoang, Phuong Thao (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Cílem této práce je studovat nezáporné inverzní úlohy a komplikace, které nastávají při jejich řešení pomocí standardních metod Krylovových podprostorů. Nejdříve shrneme teorii vázající se k nezáporným inverzním problémům. ...
  • Metoda úplných nejmenších čtverců s omezením hodnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Michenková, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Numerical Methods in Discrete Inverse Problems 

   Defence status: DEFENDED
   Kubínová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Název práce: Numerické metody pro řešení diskrétních inverzních úloh Autor: Marie Kubínová Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí disertační práce: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D., Katedra numerické matematiky Abstrakt: ...
  • Numerické aproximace maticových funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Darja (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Numerické metody ve zpracování obrazu pro aplikace v bižuterním průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Petrla, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Předložená práce se zabývá problémem z oblasti zpracování obrazové informace pro aplikaci v násobném snímání bižuterních kamenů. Cílem je vyvinout metodu preprocessingu a následné matematické registrace snímků, která ...
  • Numerické metody zpracování obrazu 

   Defence status: DEFENDED
   Tóthová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Cieľom tejto práce je podať ucelený prehľad vybraných numerických metód spracovania obrazu, konkrétne popísať konštrukciu, vlastnosti a spôsoby riešenia problémov zaostrovania obrazu popísaných pomocou sústavy Ax = b. Tieto ...
  • Numerické řešení inverzních integrálních rovnic matematického modelování ve výzkumu biopaliv 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Název práce: Numerické řešení inverzních integrálních rovnic matema- tického modelování ve výzkumu biopaliv Autor: Zuzana Bílková Katedra / Ústav: Katedra numerické matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Iveta Hnětynková, ...
  • Regularizační metody založené na metodách nejmenších čtverců 

   Defence status: DEFENDED
   Michenková, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Název práce: Regularizační metody založené na metodách nejmenších čtverců Autor: Marie Michenková Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. Abstrakt: V této práci se ...
  • Regularizační vlastnosti Krylovovských metod 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Cílem této práce je studovat a popsat regularizační vlastnosti iteračních Kry- lovovských metod pro řešení lineárních algebraických ill-posed problémů zatí- žených bílým šumem. Nejprve popíšeme vlastnosti těchto problémů, ...
  • Regularization based on Krylov subspace iterations 

   Defence status: DEFENDED
   Kovtun, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
  • Regularization methods for discrete inverse problems in single particle analysis 

   Defence status: RECOGNIZED
   Havelková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Cílem této práce je zkoumat možnosti aplikace regularizačních metod založených na Krylovovských podprostorech na diskrétní inverzní úlohy vznikající v single particle analýze (SPA). V první části práce je formulován spo- ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV