• Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů 

   Lébl, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů Bc. Matěj Lébl Abstrakt: Cílem předložené práce je využít matematických metod zpracování obrazu k návrhu automatické výstupní kontroly kvality skleněných bižuterních ...
  • Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů 

   Lébl, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 2. 2019
   Application of computational methods in classification of glass stones Bc. Matěj Lébl Abstrakt: The goal of this thesis is to employ mathematical image processing methods in automatic quality control of glass jewellery ...
  • Globálne krylovovské metódy pre riešenie lineárnych algebraických problémov s maticovým pozorovaním 

   Rapavý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   V tejto práci sa venujeme štúdiu metód na riešenie sústav lineárnych algeb- raických rovníc s násobnou pravou stranou. Konkrétne sa zameriame na blokové Krylovove metódy a globálne Krylovove metódy, ktoré vzniknú rôznymi ...
  • Jacobiho matice: vlastnosti a možná zobecnění 

   Preradová, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce shrnuje základní vlastnosti Jacobiho matic a studuje jejich vybraná strukturální zobecnění, představovaná speciálními typy matic pásových, blokově třídiagonálních a klínových. Dále popisuje dvě Krylovovské metody ...
  • Lineární algebraické modelování úloh s nepřesnými daty 

   Vasilík, Kamil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   V predloženej práci sledujeme úlohy Ax b, ktoré pochádzajú z diskretizácie ill-posed problémov, kde pravá strana b obsahuje (neznámy) šum. V [29] je ukázané, že za určitých prirodzených podmienok, s použitím Golub-Kahanovej ...
  • Maticové funkce a jejich numerické aproximace 

   Suchá, Darja (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   V předložené práci studujeme numerické metody pro aproximaci funkce f matice A. Nejprve uvedeme teoretický základ - shrneme možné definice maticových funkcí a jejich vlastnosti. Dále představíme základní numerické metody ...
  • Metoda úplných nejmenších čtverců s omezením hodnosti 

   Michenková, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Numerical Methods in Discrete Inverse Problems 

   Kubínová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Název práce: Numerické metody pro řešení diskrétních inverzních úloh Autor: Marie Kubínová Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí disertační práce: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D., Katedra numerické matematiky Abstrakt: ...
  • Numerické aproximace maticových funkcí 

   Suchá, Darja (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Numerické metody ve zpracování obrazu pro aplikace v bižuterním průmyslu 

   Petrla, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Předložená práce se zabývá problémem z oblasti zpracování obrazové informace pro aplikaci v násobném snímání bižuterních kamenů. Cílem je vyvinout metodu preprocessingu a následné matematické registrace snímků, která ...
  • Numerické metody zpracování obrazu 

   Tóthová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Cieľom tejto práce je podať ucelený prehľad vybraných numerických metód spracovania obrazu, konkrétne popísať konštrukciu, vlastnosti a spôsoby riešenia problémov zaostrovania obrazu popísaných pomocou sústavy Ax = b. Tieto ...
  • Numerické řešení inverzních integrálních rovnic matematického modelování ve výzkumu biopaliv 

   Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Název práce: Numerické řešení inverzních integrálních rovnic matema- tického modelování ve výzkumu biopaliv Autor: Zuzana Bílková Katedra / Ústav: Katedra numerické matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Iveta Hnětynková, ...
  • Regularizační metody založené na metodách nejmenších čtverců 

   Michenková, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Title: Regularization Techniques Based on the Least Squares Method Author: Marie Michenková Department: Department of Numerical Mathematics Supervisor: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. Abstract: In this thesis we consider a ...
  • Regularizační vlastnosti Krylovovských metod 

   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Cílem této práce je studovat a popsat regularizační vlastnosti iteračních Kry- lovovských metod pro řešení lineárních algebraických ill-posed problémů zatí- žených bílým šumem. Nejprve popíšeme vlastnosti těchto problémů, ...
  • Regularization based on Krylov subspace iterations 

   Kovtun, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
  • Regularization methods for discrete inverse problems in single particle analysis 

   Havelková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 2. 2019
   The aim of this thesis is to investigate applicability of regulariza- tion by Krylov subspace methods to discrete inverse problems arising in single particle analysis (SPA). We start with a smooth model formulation and ...
  • Regularization techniques based on the least squares method 

   Kubínová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Název práce: Regularizační metody založené na metodách nejmenších čtverců Autor: Marie Michenková Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. Abstrakt: V této práci se ...
  • Reortogonalizačné stratégie v Golub-Kahanovej iteračnej bidiagonalizácii 

   Šmelík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The main goal of this thesis is to describe Golub-Kahan iterative bidiagonalization and its connection with Lanczos tridiagonalization and Krylov space theory. The Golub-Kahan iterative bidiagonalization is based on short ...
  • Srovnání metod nejmenších čtverců pro úlohy s chybami v modelu 

   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   V této práci studujeme problém nejmenších a úplných nejmenších čtverců pro řešení lineárních aproximačních úloh. Zavedeme obě formulace a budeme disku- tovat existenci a jednoznačnost jejich řešení. Ukážeme některé metody ...
  • TLS algoritmus a core redukce 

   Bainar, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV