• Annotation-driven development of software components 

      Defence status: DEFENDED
      Klesnil, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 2. 2. 2009
      Vývoj řízený anotacemi je technika programování, která se v poslední době těší vzrůstající popularitě. Předložená práce se zabývá možnostmi využití této techniky pro vývoj komponentových aplikací. Cílem této práce bylo ...
    • Automated code generation for fast data serialization in Python 

      Defence status: DEFENDED
      Míček, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
      Date of defense: 2. 7. 2021
      Serializace dat většinou nebývá nejslabším článkem moderních aplikací. Programovací jazyk Python však nabírá na popularitě a s tím rostou nároky na jeho rychlost. Vzhledem k tomu, že serializace dat v Pythonu je ve srovnání ...
    • Cloud computing using a hierarchical component system 

      Defence status: DEFENDED
      Kučera, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 31. 1. 2011
      Cloud computing je v současnosti populární výpočetní model, kde počítače propojené v síti (tzv. cloud) společně nabízí velký výpočetní výkon. SOFA 2 je hierarchický komponentový systém s distribuovaným běhovým prostředím, ...
    • Communication in mobile edge-cloud environment 

      Defence status: DEFENDED
      Papík, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 10. 9. 2018
      Edge-cloud brings the computation power as close to the clients as possible. This reduces latencies and overall computation time in the cloud. Thanks to the mobile nature of clients we must be able to migrate tasks among ...
    • A configuration system for automated testing 

      Defence status: DEFENDED
      Kyjovský, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
      Date of defense: 10. 9. 2021
      Testování softwaru je nedílnou součástí každého vývojové procesu v oblasti softwarového vývoje. V době, kdy inovace v oblasti nástrojů a metodik vývoje softwaru nepostupocala tak rychle bylo těžší plnit požadavky na validaci ...
    • Deployment of SOFA 2 applications for embedded environment 

      Defence status: DEFENDED
      Pastorek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 7. 9. 2010
      Vývoj aplikácií pre vstavané zariadenia je náročnou úlohou hlavne vďaka rôznorodosti použitého hardwaru. Technológie ako Java ME sa snažia poskytnúť jednotný programový model v duchu hesla "write once - run anywhere", avšak ...
    • Deployment of SOFA 2 applications for the LeJOS platform 

      Defence status: DEFENDED
      Baquero Forero, Juan Rodrigo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 21. 1. 2013
      Vestavěné systémy jsou v naší společnosti všudypřítomné. Ovládájí vozidla, letadla a lékařské nástroje. Některé z těchto systémů jsou distribuované. Jsou součástí sítě a jejich činnost je koordionvána. Vývoj softwaru pro ...
    • Development of browser-based desktop-oriented web applications 

      Defence status: DEFENDED
      Mihályi, Ondrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
      Date of defense: 25. 5. 2009
      V súlade s modernými trendami vývoja webových služieb, aplikácie, ktoré bežia na internete, sa stávajú komplexnejšími a bohatšími na vlastnosti. To všetko sa deje, zatiaľ čo sa počítače a kapacita sieťových prenosov čoraz ...
    • Distributed regression testing 

      Defence status: DEFENDED
      Repček, Branislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 10. 2. 2010
      Testování je důležitou součástí vývoje softwaru. Cílem automatických testovacích nástrojů je co nejvíce usnadnit testování komplexních aplikací. Regresní testování je technika testování, při které se testovaná aplikace ...
    • Extensible Collaborative Development Platform 

      Defence status: DEFENDED
      Halaša, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
      Date of defense: 7. 9. 2011
      Název práce: Rozšířitelná vývojová platforma s možností spolupráce Autor: Michal Halaša Katedra / Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Hnětynka Ph.D., S 212, Malostranské ...
    • From textual specification to formal verification 

      Defence status: DEFENDED
      Šimko, Viliam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
      Date of defense: 24. 9. 2013
      Textual use-cases have been traditionally used at the design stage of the software development process to describe software functionality from the user's perspective. Because use-cases typically rely on natural language, ...
    • Generating implementation from system requirements 

      Defence status: RECOGNIZED
      Franců, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 30. 9. 2010
      Designing a software system starts with writing the system requirements. Typically, these requirements are expressed in UML and contain use cases and domain model. A use case is a sequence of tasks which have to be done ...
    • Generating implementation from system requirements 

      Defence status: DEFENDED
      Franců, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 18. 9. 2007
      Vytváření softwarového systému začíná sepsáním systémových požadavků. Obyčejně jsou tyto požadavky zapsány pomocí UML a obsahují mimo jiné use casy a domain model. Use case je sekvence úloh, které je potřeba udělat k ...
    • Home alarm system 

      Defence status: DEFENDED
      Kurysheva, Ekaterina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
      Date of defense: 22. 6. 2018
      The thesis defines a software solution for a home alarm system based on Raspberry Pi computer. It follows the Internet of things concept to put together simple and affordable hardware components. In this thesis, we analyse ...
    • Interoperability between component-based and service-oriented systems 

      Defence status: DEFENDED
      Mašek, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
      Date of defense: 24. 9. 2008
      Pro vývoj a návrh rozsáhlých softwarových systémů, se používají převážně dva přístupy: komponentový a servisně-orientovaný návrh. V systémech, kde se oba přístupy kombinují, je interoperabilita (t.j. jejich vzájemná ...
    • Latency aware deployment in the edge-cloud environment 

      Defence status: DEFENDED
      Filandr, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
      Date of defense: 6. 2. 2020
      Cíl této práce je navrhnout vrstvu pro edge-cloud, s cílem poskytnout soft real-time záruky na dobu běhu aplikací. Účelem je uspokojit soft real-time požadavky vývojářů aplikací, které jsou senzitivních na latenci. Navržená ...
    • Metadata management for Fractal component model 

      Defence status: DEFENDED
      Nevařil, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
      Date of defense: 22. 5. 2006
      A metadata management is one of the key features of modern component based systems. The most contemporary used standard for metadata management is OMG Meta Object Facilities (MOF). Having the metadata in a MOF-based ...
    • Migration and load-balancing in distributed hierarchical component systems 

      Defence status: DEFENDED
      Remeš, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
      Date of defense: 6. 9. 2010
      Vyvážené využití zdrojů je jedním z cílů distribuovaných aplikací. Jeden ze způsobů, jak dosáhnou vyváženého využití je monitorování běhu aplikací a migrace jejich komponent mezi počítači. Migrace s sebou přináší mnoho ...
    • Mikrosimulace městské silniční dopravy 

      Defence status: DEFENDED
      David, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
      Date of defense: 25. 6. 2007
      Tato bakalářská práce se zabývá popisem programu pro modelování městské silniční sítě, jež je určená k mikrosimulaci dopravy. Součástí práce je také popis jednoho z algoritmů používaných pro simulaci. První část je zaměřena ...
    • Model-Driven Development of Software-Intensive Cyber-Physical Systems 

      Defence status: DEFENDED
      Gerostathopoulos, Ilias (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
      Date of defense: 22. 9. 2015
      Software-Intensive Cyber-Physical Systems (siCPS) are modular, open-ended, networked, large-scale embedded Information and Communication Technology (ICT) systems that are increasingly depending on software. They need to ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV