Now showing items 1-20 of 61

  • Antologie fantasy pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Ratajová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá možností využívání knih žánru fantasy v hodinách výuky literatury. Z celkového množství více než osmdesáti přečtených knih tohoto žánru byl sestaven výbor děl šestnácti světových a dvou českých ...
  • Antologie textů současné bavorské literatury pro mládež s komentářem 

   Defence status: DEFENDED
   Engelmaierová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Bakalářská práce zpracovává v teoretické části problematiku současné bavorské literatury pro mládež. Jsou v ní shrnuty vývojové tendence od r. 1945, kdy nastal nejen v bavorské, ale v celé německé literatuře obrovský zvrat. ...
  • Básník a textař Karel Kryl 

   Defence status: DEFENDED
   Rejzková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   101 16 Resumé Předkládaná práce se zabývá výraznou osobností českého folku - Karlem Krylem. Zkoumá rozdíly v poetice jeho písňových textů a básní a jejich vývoj v letech 1968 - 1989. První kapitoly nastiňují situaci od ...
  • Charakter původní dramatiky ústeckého Činoherního studia do konce 90. let 

   Defence status: DEFENDED
   Majorová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Činoherní studio v Ústí nad Labem je scéna, která vznikla v 70. letech 20. století a od počátku svého fungování se vyznačovala specifickou dramaturgií. V roce 1993 se stal uměleckým vedoucím souboru český dramatik a režisér ...
  • Čtenářská popularita postav v Harry Potterovi u žáků 6. ročníků ZŠ a studentů 1. roč. SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Gazdačková, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá problematikou dětského čtenářství a problematikou vlivu populárního díla na interpretaci textu. Na základě výzkumného šetření se snaží odhalit, jaký vliv má popularita díla J. K. Rowlingové a jeho ...
  • Didakticky upravené pexeso ve výuce francouzského jazyka na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Korábová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Diplomová práce navrhuje novou strukturu pexesa, které je upravené tak, aby se mohlo stát součástí hodin francouzského jazyka. Diplomová práce pojednána ze širšího hlediska: kromě didaktiky cizího jazyka se dotýká i oblastí ...
  • Důležitost a role předčítání dětem v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Rösslerová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Erotické motivy v díle Svatavy Antošové 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánek, Stanislav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Fantastické fikční světy v dílech Niela Gaimana 

   Defence status: DEFENDED
   Spiruová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Bakalářská práce má výkladově-interpretační charakter. Jejím cílem je vyložit a interpretovat tři díla anglo-amerického spisovatele Neila Gaimana, a to díla: Koralina, Nikdykde a Američtí bohové. První část práce je zaměřená ...
  • Ideje Jana Amose Komenského a současná literární výchova 

   Defence status: DEFENDED
   Šandera, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
  • Improvizace a tvořivost v taneční a pohybové výchově na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Bukvičková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Cílem této diplomové práce je připomenout význam dvou vybraných kategorií vzdělávacího obsahu oboru taneční a pohybové výchova na 1. st. ZŠ: improvizace a tvořivosti, jejich pojetí a realizace ve výuce. Práce je rozdělena ...
  • Inspirovaná fabulace 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Miluše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   Jako studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem v roce 2004 začala vyučovat český jazyk a literaturu na Základní škole Vlastina (později Dědina) v Praze 6. Ve svých hodinách jsem se snažila využívat ...
  • Jak udržet cíle /smysl/ literární výchovy v průřezových tématech 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtěšková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Diplomová práce se zaměřuje na proměny vzdělávání v České republice po roce 1989, věnuje svou pozornost probíhající kurikulární reformě, se kterou souvisí i zavedení průřezových témat do našeho vzdělávání. Společně s ...
  • Jaromír Nohavica: vývoj autorské poetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   9 Resumé Tato práce se skládá ze dvou částí - z teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá populární kulturou. Následně se zaobírá problematikou populární literatury a jejích rysů vzhledem k umělecké literatuře. ...
  • Komentovaná antologie současných autorů Kladenska 

   Defence status: DEFENDED
   Skorkovská, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   RESUMÉ Chtěla jsem zapátrat a objevit nové autory, kteří mají potenciál stát se známějšími a jejichž texty mají nějakou výpovědní hodnotu, avšak zároveň aspirují na uměleckou literaturu. Z těchto autorů jsem chtěla sestavit ...
  • Korálky čtenářství - projekt podporující předčtenářskou gramotnost u předškolních a mladších školních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   The bachelor thesis is dedicated to promotion of pre-reading literacy. This thesis describes current projects focused on development ofreading and pre-reading literacy. The thesis highlights the importance and impact of ...
  • Lenka Procházková: Beránek. Interpretace a recepce díla 

   Defence status: DEFENDED
   Kubecová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Resumé Předmětem diplomové práce je srovnání díla Beránek od Lenky Procházkové s jeho biblickou předlohou a vším, co s tvorbou tohoto díla souviselo. V práci je provedeno srovnání dějů zpracovaných románovou formou s ději, ...
  • Lidová slovesnost v předškolní výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Schreiberová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Anotace: Tato práce dokládá význam folkloru, zvláště pak lidové slovesnosti v náplni předškolního vzdělávání. Osvětluje využívanou terminologii, dokládá zakotvení ochrany a zachovávání lidové kultury v legislativních ...
  • Literárně výchovný projekt ke knize Škola malého stromu Forresta Cartera 

   Defence status: DEFENDED
   Lašáková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   The diploma thesis deals with the introduction and subsequent implementation of eleven activities focusing on The Education of Little Tree by Forrest Carter. The three-day literary- educational project had been carried out ...
  • Metoda dokončování textu v literární výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Včelišová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV