• České středoškolské poetiky (1908-2007) 

   Defence status: DEFENDED
   Podhajský, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá učebnicemi literární teorie, které byly používány na českých středních školách mezi lety 1908 až 2007. Vstupní kapitola se pokouší vysvětlit, proč se v názvech českých středoškolských poetik ...
  • Heslo "Móda" v českých encyklopediích 

   Defence status: DEFENDED
   Schambergerová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Bakalářská práce Heslo "Móda" v českých encyklopediích sleduje vývoj estetického hlediska hesla móda, a to od samotného jeho vzniku (tedy od první česky psané encyklopedie v roce 1866) až po dnešní dobu (tj. k heslu móda ...
  • Kapitola o dramatickém básnictví v prvním a druhém vydání Jungmannovy Slovesnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Fleyberková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Josef Jungmann (1773 - 1847), vůdčí osobnost mladší obrozenecké generace, je pro naši kulturu zásadní a uznávanou autoritou1 především v oblasti jazykovědné. Jeho teorie však mají dopady i na další vědní obory, včetně ...
  • Motiv sportu v díle Roberta Musila (Estetický aspekt) 

   Defence status: DEFENDED
   Šafrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Předmětem práce je motiv sportu a tělesnosti v literárním díle Roberta Musila, především pak jeho filozofický a estetický aspekt. Cílem práce je nejprve v první části textu postihnout dosavadní poznatky týkající se tohoto ...
  • Pojem krásy v prvním, druhém a třetím vydání Jungmannovy Slovesnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vinická, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problematikou krásy ve třech vydáních Jungmannovy Slovesnosti. Postupně zužuje téma na koncept druhů krásy v prvních dvou vydáních. První část práce je věnována nastínění okolností vzniku Slovesnosti ...
  • Recepce Burkova Filosofického pojednání v německé jazykové oblasti v osmnáctém století 

   Defence status: DEFENDED
   Tyc, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Tato práce se zabývá recepcí Burkova Philosophical Enquiry v německé jazykové oblasti v devatenáctém století se zaměřením na prozkoumání způsobů, jimiž autoři z širokého spektra dobových proudů reagují na Burkovu teorii. ...
  • Tri učebnice estetiky (Hugh Blair, Johann Joachim Eschenburg a Johann August Eberhard). 

   Defence status: DEFENDED
   Martinková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Práca skúma tri osvietenské učebnice dobových teórií slovesných umení, ktoré boli vydané v rovnakom roku 1783 a významne sa podielali na šírení estetických ideí. Jej primárnou snahou je zistiť, nakoľko estetika ako samostatná ...
  • Tropus,symbol, figura. Příspěvek k filozofii jazyka Salomona Maimona. Úvahy o jazyku mezi Kantem a obdobím romantismu 

   Defence status: DEFENDED
   Pargačová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Disertace se zabývá v českém prostředí téměř neznámým židovským myslitelem pokantovského období Salomonem Maimonem (1753-1800). Problematiku jazyka sleduje v chronologickém sledu Maimonových stěžejních děl. Východisko tvoří ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV