• Albína Honzáková- Portrét feministické ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Anotace: Práce se zaměřuje na dějiny žen na přelomu 19. a 20. století. Vychází z unikátního pramene, pamětí Albíny Honzákové a dochovaných archiválií, jako je rozsáhlá korespondence či publikační činnost. Práce dále ...
  • Ašsko "zapomenuté" a jeho místa paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Židov, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The town Aš, its whole region, used to be the place permanently inhabited by people of German origin, as all the historical documents report. After the end of the world war two, people of German origin were forced to leave ...
  • Augustin Navrátil a jeho disidentská činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kordíková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Augustin Navrátil Tato diplomová práce se zabývá osobností Augustina Navrátila (1928-2003), moravského katolického aktivisty z Lutopecen na Kroměřížsku. Navrátilovi dosud nebyla uceleně věnována žádná publikace, ačkoliv ...
  • Až do těch hrdel a statků? Konzervativní myšlení a otázka samosprávy v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848 

   Defence status: DEFENDED
   Georgiev, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 4. 2009
   Předkládaná práce vychází z klasické metodologie politických dějin a dějin politického myšlení, jakkoli neváhá využívat interdisciplinárního přístupu zvláště v přesahu k politické filosofii a právní vědě. Na příkladu proměny ...
  • Buditelský odkaz rusavského pastora Daniela Slobody 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelka, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Kněz, národní buditel, ale také meteorolog a významný botanik. Tento výčet ve stručnosti charakterizuje významnou postavu moravsko-slovenských, zejména pak ale rusavských dějin. Jméno Daniela Slobody, vlastence a vskutku ...
  • "Být dobrým člověkem je více, než být velkým umělcem." Interpretace pamětí a deníků Anny Chlebounové 

   Defence status: DEFENDED
   Kličková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   This thesis deals with the personality of a deputy and later senator Anna Chlebounová (4th December 1875 - 14th March 1946). She came from the rural environment of East Bohemia and throughout her highest political career ...
  • Česká Sibiř v letech 1918-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Rubešová, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Diplomová práce se zabývá historií České Sibiře v době mezi světovými válkami. Česká Sibiř je pojmenování oblasti nacházející se na hranicích středních a jižních Čech, patří do většího celku nazvaném Podblanicko. Česká ...
  • Česká šlechta v II. polovině 19. století. Šlechtický velkostatek v Čechách na přelomu věků: Analýza ekonomických poměrů tří aristokratických rodů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Páťal, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 4. 2015
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační ...
  • Česká šlechta v II. polovině 19. století. Šlechtický velkostatek v Čechách na přelomu věků: Analýza ekonomických poměrů tří aristokratických rodů 

   Defence status: DEFENDED
   Páťal, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 10. 2013
   The Bohemian nobility in the second half of the 19th century. Noble estate in the Bohemia at the turn of the ages: The analysis of economic conditions of three aristocratic families. The second half of the 19th century and ...
  • České dívčí školství ve Znojmě ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Drozdová, Anna Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   česky Vývoj českého školství ve Znojmě, vývoj dívčího školství ve Znojmě, české dívčí školství ve Znojmě, německé dívčí školství ve Znojmě, ženská emancipace, národní obrození ve Znojmě, Odborná škola pro ženská povolání ...
  • České střední školy, jejich studenti a profesoři v letech 1867 až 1918 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   bouřlivým vývojem i rozvojem. Během tohoto období se zněkolikanásobil jejich počet a rozrostla jejich síť. V roce 1848 existovalo v Čechách pouze devět gymnázií, na nichž se alespoň částečně prosazovala ve vyučování čeština ...
  • České střední školy, jejich studenti a profesoři v letech 1867 až 1918 

   Defence status: RECOGNIZED
   Řezníčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 4. 12. 2006
   This thesis examines the development, character and routine of an ordinary day of Czech middle schools. The first chapter outlines the changes in middle school education throughout the 'long' 19th Century. The summary of ...
  • Českoslovenští letci v německém zajetí 1940-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrna, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Příslušníci RAF, čs. letce nevyjímaje, byli ze strany velitelství RAF připraveni na možnost zajetí. Předně znali svá práva a povinnosti vyplývající ze Ženevské konvence. Zajatec mohl udat pouze své vojenské číslo, jméno a ...
  • Češi na světových výstavách 

   Defence status: DEFENDED
   Ulmanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   V úvodu diplomové práce autorka stanovuje typologii českých cestovatelů, kteří navštívili některou ze světových výstav ve druhé polovině devatenáctého století. Práce se poté v rámci této typologie zaměřuje na dva typy ...
  • Daniel Sluníčko. Ze života pražských typografů 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The topic of this diploma thesis is Daniel Sluníčko, From the Life of Prague Typographers. Its target is to show Sluníčko's life on the background of the 19th century. Up to now, no work about this person has been written, ...
  • Desetiletí slučování, rozlučování a změn hranic obcí politického okresu smíchovského 1919-28 (realizované i nerealizované projekty) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Boubín, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   Předmětem předkládané práce jsou územní změny v obcích, jeden z neprávem poněkud opomíjených feno-ménů první republiky. Přitom se jednalo o jev v této době v českých zemích velice rozšířený, ba mohli bychom říci masový. I ...
  • Desetiletí slučování, rozlučování a změn hranic obcí politického okresu smíchovského 1919-28 (realizované i nerealizované projekty) 

   Defence status: DEFENDED
   Boubín, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Předmětem předkládané práce jsou územní změny v obcích, jeden z neprávem poněkud opomíjených feno-ménů první republiky. Přitom se jednalo o jev v této době v českých zemích velice rozšířený, ba mohli bychom říci masový. I ...
  • Destrukce a rekonstrukce emauzského klášterního kostela 1945-2003: diskuse - realizace - vyznění 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřábek, Vratislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Práce pojednává stručněji o dějinách pražského kláštera Na Slovanech, v podrobnější podobě podává výklad o stavebním vývoji klášterního kostela. Věnuje se okolnostem náletu na Prahu za druhé světové války, který celý komplex ...
  • Dr. Joseph Redlich, představitel moravských Němců 

   Defence status: DEFENDED
   Koluch, Petr Vilém (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato práce se zabývá osobou univerzitního profesora Josefa Redlicha, moravského zemského a říšského poslance Rakouska-Uherska, jenž podvakrát zastával ve vypjatých okamžicích post rakouského ministra financí. Jeho obsáhlá ...
  • Eduard Albert a realisté. Osobnost Eduarda Alberta a jeho role v české politice v 80. a 90. letech 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kokešová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 5. 2012
   My doctoral thesis focuses on Eduard Albert (1841-1900), who was a significant figure in Czech and Austrian scientific, cultural, as well as political circles at the end of the 19th century. I concentrated my research ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV