Now showing items 1-20 of 30

  • Akreditace očima sester 

   Defence status: DEFENDED
   Kučmová, Nadežda (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Hodnocení kvality a efektivnosti edukace rodiči a dětmi hospitalizovanými v Dětském kardiocentru ve FN Motol 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Dagmar (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Předložená bakalářská práce se věnuje problematice edukace a je zaměřena na hodnocení kvality a efektivnosti edukace rodiči a dětmi hospitalizovanými na Dětském kardiocentru ve FN Motol. Práce obsahuje dvě části, teoretickou ...
  • Hodnota doteku v práci sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Bryndová, Renata (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 6. 2006
   This thesis concentrates on the issue of touch - based communication in general nursing in the area of emergency care. The theoretical part drala with the value itself, the importace of the touch in the life of a man, the ...
  • Hodnota dotyku v práci všeobecné sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Karmášková, Jitka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Předkládaná bakalářská práce je věnována hodnotě doteku v práci sestry. Cílem práce je poukázat na význam doteku v ošetřovatelské péči, nastínit různé možnosti jeho využití a zároveň zjistit povědomí sester o dotekových ...
  • Hodnotová orientace v životě a v práci všeobecných sester 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhanová, Magdalena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Bakalářská práce s názvem "Hodnotová orientace v životě a v práci všeobecných sester" je zaměřena na průzkum v oblasti hodnot všeobecných sester pracujících ve Fakultní nemocnici v Motole. Teoretická část práce se zabývá ...
  • Informovanost těhotných žen o přirozené výživě kojenců 

   Defence status: DEFENDED
   Marianová, Sandra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 6. 2008
   Tato bakalářská práce je zaměřena na informovanost těhotných žen v oblasti přirozené výživy novorozenců a kojenců. Teoretická část je věnována výživě mateřským mlékem, popisuje techniku kojení, jeho výhody a nejčastější ...
  • Informovanost žen o významu pupečníkové krve 

   Defence status: DEFENDED
   Grézlová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 6. 2008
   Tato bakalářská práce zkoumá všeobecnou informovanost žen o významu pupečníkové krve. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda ženy ve věku 18 - 35 let vědí o dárcovství pupečníkové krve a jejím možném využití. Práce je dělena na ...
  • Kvalita života vybraných skupin klientů s Crohnovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Hejlová, Ivana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Bakalářská práce "Kvalita života u vybraných skupin klientů s Crohnovou nemocí" se zabývá subjektivním posouzením životní situace pacientů, která představuje každodenní vyrovnávání se s tímto chronickým onemocněním. Tato ...
  • Naplňování vybraných etických kodexů ve zdravotnické praxi očima studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Guznarová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Bakalářská práce prezentuje vybrané části etických kodexů, především Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a Etický kodex Práva pacientů a sleduje jejich naplňování v praxi. Práce je rozdělena do dvou ...
  • Názory rodičů a učitelů na odměny a tresty při výchově žáků SZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařová, Markéta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   Diplomová práce se zabývá problematikou výchovy, výchovných prostředků a období adolescence. Teoretická část vymezuje pojem výchova, popisuje základní výchovné cíle a styly, roli rodičů a učitelů při výchově adolescentů, ...
  • Názory sester v intenzivní péči na současný systém vzdělávání sester 

   Defence status: DEFENDED
   Kušičková, Romana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Ošetřovatelský proces u geriatrického klienta 

   Defence status: DEFENDED
   Bauerová, Alžběta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u nemocného s ischemickou chorobou srdeční 

   Defence status: DEFENDED
   Panenková, Tereza (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u pacienta s karcinomem tlustého střeva 

   Defence status: DEFENDED
   Vašková, Marcela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u pacienta s meningokokovým onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   V rámci bakalářské práce jsem se zabývala ošetřovatelskou péčí o pacienta s meningokokovým onemocněním. Práci jsem rozdělila na část klinickou a ošetřovatelskou. V úvodu vysvětluji, proč jsem si toto téma vybrala. Klinická ...
  • Ošetřovatelský proces u pacienta se sarkomem DK 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňurová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Postoje vybraných skupin studentů zdravotnických oborů k eutanazii 

   Defence status: DEFENDED
   Vengrínová, Jaroslava (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Tématem předkládané bakalářské práce, s názvem "Postoje vybraných skupin studentů zdravotnických oborů k eutanazii", je problematika eutanazie. Dále je zde zmiňována paliativní a hospicová péče. Bakalářská práce se dělí ...
  • Prestiž odborné učitelky 

   Defence status: DEFENDED
   Pohlová, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
   This diploma thesis deals with the prestige of specialized teacher at general nurses' group (SI), patients' group (S2), students' group (S3). The thesis is divided into theoretical and analytical part. The theoretical part ...
  • Prevence vzniku komplikací při ošetřování pacientů po cévní mozkové příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Balcarová, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Bakalářská práce se zabývá prevencí vzniku komplikací u pacientů po prodělání cévní mozkové příhody. Tito pacienti jsou ohroženi celou řadou různých komplikací, spojených nejen se samotným onemocněním, ale i s jejich ...
  • Problematika nakupování léků a výrobků péče o zdraví v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Štětovská, Pavla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV